"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
flex contract jongeren

Flex-contract het nieuwe normaal voor jongeren? Zelf hebben ze niet zo’n bezwaar.

Voor jonge werkenden is een vast contract van minder groot belang. Dat blijkt uit onderzoek van Werner Liebregts “Het draait bij veel jonge werkenden tegenwoordig meer om werkzekerheid dan om baanzekerheid. “

Hoe jonger de werknemer, hoe groter de kans dat hij een flexcontract heeft. Een kwalijke zaak vinden vakbonden. De jongeren zelf zien dat heel anders, blijkt uit onderzoek van Werner Liebregts, promovendus bij de School of Economics in Utrecht.

“Het draait bij veel jonge werkenden tegenwoordig meer om werkzekerheid dan om baanzekerheid. Een vast contract is van minder groot belang, mits er sprake is van voldoende werkzekerheid” zo concludeert Liebregts na onderzoek onder werkenden tussen de 17 en 36 jaar. “Men lijkt geen langdurig (relationeel) psychologisch contract aan te willen gaan, welke vaak gepaard gaat met een vaste arbeidsovereenkomst.”

“Een vast contract wordt vaak beschouwd als een teken van werkgeversvertrouwen in de betreffende werknemer. Een deel van de respondenten kan en/of wil een dergelijk aanbod niet met loyaliteit beantwoorden en vindt een flexibel contract derhalve volstaan” schrijft Liebregts in een artikel op Mejudice.nl over zijn onderzoek.

Wens jongeren contract onderbelicht

Reden voor het onderzoek is dat werknemersorganisaties claimen op te komen voor de belangen van alle werknemers. Maar Liebregts ziet dat vakbonden, die vooral heil zien in vaste contracten, een almaar kleinere en vooral ook oudere groep werknemers vertegenwoordigen.

Hiermee dringen de volgens Liebregts zich de volgende vragen op: Hoe kijkt de nieuwste generatie werkenden tegen flexibel werken aan? Welke kijk hebben zij op arbeid en wat is hun rol daarin?

Hoe jonge (potentiële) werkenden tegen werk- en contractvormen aankijken is vooralsnog onderbelicht. Het is belangrijk om deze toe te voegen aan het langlopende debat, aangezien het aanvullende inzichten kan opleveren over waarom flexibilisering plaatsvindt, schrijft Liebregts.

Werkzekerheid belangrijker dan baanzekerheid

“Rationeel gezien zou een ieders gewenste contractvorm er één van onbepaalde tijd moeten zijn, maar niets blijkt minder waar” zo constateert Liebregts. “Van alle Nederlandse ondervraagde jongeren blijkt ongeveer de helft een flexibel contract te verkiezen boven een vast contract. Dit kan gaan om een kortdurend uitzendcontract of een contract van bepaalde tijd met een maximale duur van twee jaar. Wanneer de gewenste contractvorm wordt uitgesplitst naar leeftijd blijken er grote verschillen te bestaan. Minder dan 30% van de 17- t/m 21-jarigen beschouwt een vast contract momenteel als ideaal, maar dit loopt op tot driekwart van de 32- t/m 36-jarigen.

40% jongeren geeft voorkeur aan vast contract

Onder de respondenten in loondienst varieert het aandeel dat een vast contract prefereert van 40% (17 – 21 jaar) tot 84% (32 – 36 jaar). Van degenen die momenteel al een vast contract bezitten, ziet 79% dat als ideale contractvorm.”

Voor jonge werkenden gaat het meer om werkzekerheid dan om baanzekerheid. Een vast contract is van minder groot belang, mits er sprake is van voldoende werkzekerheid.  “De mate van werkzekerheid hangt niet alleen af van de context, maar ook van individuele factoren, zoals een ondernemende houding, kennis en vaardigheden. De resultaten van ons onderzoek bevestigen dit; hoger opgeleiden hechten minder waarde aan een vast contract.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie