"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

SER wil eigen pensioenpot voor iedereen, laat zich niet uit over verplicht zzp-pensioen

De SER adviseert in een concept rapport dat iedereen zijn eigen pensioenpot krijgt. De raad laat zich verder niet uit over het wel of niet verplichting dat zelfstandigen pensioen opbouwen.

Alle werkenden een eigen pensioenspaarpot, ook beschikbaar voor zelfstandigen. Dat is een centraal uitgangspunt in een vertrouwelijk conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) voor een nieuw pensioenstelsel, waarover de Volkskrant vandaag bericht.

De SER laat zich in dat advies niet uit een eventuele verplichting voor zelfstandigen om pensioen op te bouwen, zoals een aantal individuele SER leden en sommige politieke partijen bepleiten. Zo wil het CDA de opbouw van pensioen koppelen aan het ontvangen van de zelfstandigenaftrek.

Een hervorming van het pensioenstelsel is een van de lastigere dossiers voor het nieuwe kabinet. Daarom vroeg het huidige kabinet de SER drie jaar geleden al om een advies. De keuze richting een individueel stelsel is een duidelijke stellingname die ook past bij de individualisering van de arbeidsmarkt.

Weerstand zelfstandigen voor collectieve pot

Dat zelfstandigen in de regel minder financiële voorzieningen opbouwen dan werknemers in loondienst, werd nog eens duidelijk in een helder hoofdstuk in het WRR rapport  Voor de zekerheid. Een verplicht pensioenopbouw voor zelfstandigen stuit echter op grote weerstand onder de zelfstandigen zelf. Een flinke meerderheid van de gebruikers van het ZZPkieskompas voelt niets voor zo’n verplichting. Die is ook lastig uitvoerbaar omdat zelfstandigen op veel verschillende manieren voor hun oude dag voorziening kunnen zorgen.

Meedoen aan een grootschalige en weinig transparante collectieve stelsels staat ook haaks op de drijfveer van veel zelfstandigen om meer eigen regie te nemen op alle aspecten van werk.

In het voorstel van de SER verdwijnen pensioenpremies straks niet meer in een collectieve kas maar worden gestort op een individuele pensioenrekening. Dat neemt mogelijk wat weerstand bij zelfstandigen weg om door te sparen in bestaande pensioenregelingen. Ook maakt het de overstap van dienstverband naar ondernemerschap en vice versa wat eenvoudiger.

Met een individuele rekening wordt het makkelijk om te zien welk bedrag opzij gezet wordt voor later. Maar de deelnemer krijgen in het SER advies geen mogelijkheid om de pensioenpot zelf te beheren. Een pensioenfonds belegt het geld, zonder tussenkomst van de deelnemer.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

2 reacties op dit bericht

  1. Is het een idee om – eventueel op vrijwillige basis – de zelfstandigenaftrek door de Belastingdienst in een individuele pensioenpot te doen storten? Niet de startersaftrek dus, die heeft de nieuweling veel te hard nodig die eerste 3 jaar.
    Ik kan mij voorstellen dat oudere zzp’ers feitelijk geen behoefte hebben aan extra pensioenopbouw, waar dan ook en liever de beschikking hebben over dat geld, voor onderneming of om van te leven. Is ook beter voor de economie, lijkt mij.

    • Ivar, die koppeling met de zelfstandigenaftrek is een wens van het CDA, maar denk dat daar weinig draagvlak voor is in de onderhandelingen (mogelijk wel koppeling zelfstandigenaftrek met AOV, daarvoor heeft VVD de deur al op een kier gezet). Over koppeling ZA/Pensioen staat – voor zo ver ik weet – ook niets in SER advies.