"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gepensioneerden kiezen steeds vaker voor doorwerken als zzp’er

Pensioengerechtigden kiezen er steeds vaker voor om als zzp’er te ondernemen en klussen aan te nemen. Ook werken veel zelfstandigen langer door dan werknemers. Dat meldt ABN AMRO in het rapport “Pensioengerechtigden bieden soelaas op krappe arbeidsmarkt”.

Het aantal pensioengerechtigde zzp’ers dat bij de Kamer van Koophandel (KvK) staat ingeschreven is de afgelopen tien jaar meer dan verdrievoudigd tot 100.705. Dat meldt ABN AMRO in het rapport “Pensioengerechtigden bieden soelaas op krappe arbeidsmarkt”.

De arbeidsmarkt kent steeds meer ‘doorwerkers’, pensioengerechtigden die blijven werken, staat in hetzelfde rapport. De groep pensioengerechtigden in de werkzame beroepsbevolking bestond in het derde kwartaal van 2023 uit 236.000 personen. In 2013 waren dit er nog 185.000. Dat schat ABN AMRO in op basis van data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zelfstandigen werken langer door

Doorwerkers werken in de regel een paar jaar door, in deeltijd, zolang de gezondheid het toelaat en zolang ze er plezier in hebben. Zelfstandigen werken daarbij vaker door dan werknemers, mannen werken vaker door dan vrouwen en hoogopgeleiden werken vaker door dan praktisch opgeleiden. 

De groep zelfstandigen, waar naast zzp’ers ook bijvoorbeeld directeur-grootaandeelhouders onder vallen, werkt gemiddeld twee jaar langer door dan werknemers, zo blijkt uit de maatwerktabel Pensioenleeftijd 2001-2022 van het CBS. De groep zelfstandigen is dan ook oververtegenwoordigd binnen de groep doorwerkers; binnen de hele werkzame beroepsbevolking is het aantal zelfstandigen 16 procent, terwijl dat voor 67-plussers 53 procent is.

Noodzaak om te werken is er in de meeste gevallen niet, zo stelt de bank. Voor veel zelfstandige ondernemers geldt dat ze kapitaal hebben opgebouwd in hun bedrijf dat ze voor pensioen kunnen gebruiken.

Onbenut arbeidspotentieel groot

Toch is het onbenut arbeidspotentieel onder volledig gepensioneerden groter dan het aantal pensioengerechtigden dat doorwerkt, stelt het rapport; ABN AMRO schat dit potentieel op basis van wetenschappelijk onderzoek in op 250.000 gepensioneerden. 

Onder bepaalde voorwaarden staat een aanzienlijk deel van volledig gepensioneerden open voor betaald werk, blijkt uit dat onderzoek. Het vaakst genoemd worden: ‘plezier in het werk’, ‘zelf werktijden bepalen’, maar ook ‘gevraagd worden.’ ‘Goede betaling’ komt opvallend genoeg pas op de laatste plaats. 

Toekomstig arbeidspotentieel onder pensioengerechtigden is ook te vinden in de grote groep van huidige 55- tot 65-jarigen. Uit een rondvraag van het CBS blijkt dat 73 procent van de werknemers in deze groep misschien wel langer door wil werken dan de AOW-gerechtigde leeftijd. Dat komt neer op ruim 900.000 potentiële doorwerkers in de komende tien jaar. De belangrijkste voorwaarde die zij stellen, is dat het in deeltijd kan.

Deeltijdbanen of klussen op zzp-basis

Werkgevers spelen een belangrijke rol bij het activeren van het onbenutte arbeidspotentieel onder gepensioneerden, vindt de bank. “Werkgevers kunnen passend werk creëren voor gepensioneerden door goed te kijken welke werkzaamheden ook in deeltijd kunnen worden uitgevoerd of in ‘klussen’ zijn op te knippen die op zzp-basis kunnen worden uitgevoerd. Werkgevers kunnen tijdig in gesprek gaan met hun oudere werknemers over duurzame inzetbaarheid na de AOW-grens. Doorwerken in deeltijd zou integraal onderdeel kunnen zijn van het HR-beleid, met een geleidelijke uitfasering van werk in plaats van het abrupte alles-of-niets-pensioen dat nu de norm is.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *