"Exploring the future of work & the freelance economy"
Leven Lang Leren

Leven Lang Leren. Dat kan slimmer.

Het SER-adviesrapport “Leren en Ontwikkelen tijdens de loopbaan” is een aardige analyse van 25 jaar praten. Maar we zijn er nog lang niet, zegt Jurrien Koops (ABU).

Het schiet nog steeds niet op met een Leven Lang Leren. Vorige week verscheen het SER-advies Leren en Ontwikkelen tijdens de loopbaan: een advies over postinitieel leren. Het geeft een aardige analyse van 25 jaar praten en beleid. Een paar zaken vallen op.

In de eerste plaats het totaal ondoorzichtige opleidingsaanbod. Dat roept herkenning op. Dit jaar mag mijn oudste zoon een vervolg geven aan zijn middelbare school. Het wordt hbo of een universiteit. Wij stuitten na een paar avondjes internet op honderden verschillende richtingen. Het bleek slechts een topje van de ijsberg. Het SER-advies spreekt over 85.742 erkende opleidingen voor middelbaar en hoger onderwijs. Verdwaald in een Leven Lang Ontwikkelen. Om nog maar te zwijgen over de arbeidsmarktrelevantie.

We geven jaarlijks meer uit aan onze vakantie dan aan de eigen loopbaan

De tweede observatie heeft te maken met onze bereidheid te investeren in onze eigen loopbaan. We geven jaarlijks meer uit aan onze vakantie dan aan de eigen loopbaan. We werken gemiddeld één dag per week voor ons pensioeninkomen en gebruiken twee scholingsdagen per jaar als investering voor ons inkomen van morgen. We investeren als land jaarlijks ongeveer 29 miljard euro in onderwijs voor de eerste twintig jaar van ons leven. Voor de ruim veertig jaar daarna moeten we het doen met jaarlijks 2,5 miljard euro, becijferde Wim Groot vorig jaar voor de Onderwijsraad. Terwijl de levensduur van kennis en beroepen exponentieel afneemt. Dat kan slimmer.

De toekomstige arbeidsmarkt vraagt om een andere infrastructuur  

Het SER-advies benoemt nog een belangrijke belemmering. De versnippering van middelen. De 2,5 miljard euro zit in veel verschillende regelingen: landelijk, gemeentelijk, sectoraal of in de cao. Bovendien zijn de middelen niet mee-neembaar door de werkende. Werk weg, geld weg. Ook dat kan slimmer.

De toekomstige arbeidsmarkt vraagt om een andere infrastructuur. Eén waar de werkende centraal staat en de eigen verantwoordelijkheid leidend is, met een stevige prikkel op blijvend ontwikkelen, waar sectorgrenzen beweging niet belemmeren en met extra steun van de overheid waar nodig. Dat is de ambitie van ABU, NRTO, OVAL en Cedris. Wij helpen graag van slim beleid een werkbare praktijk te maken.

Drs. J.H. (Jurriën) Koops is sinds 2014 directeur van de ABU. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de organisatie. Koops studeerde Algemene Economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en begon zijn carrière als beleidsadviseur bij CNV Bedrijvenbond. In 1999 maakte hij de overstap naar Start, waar hij werkzaam was als Senior consultant Business Development. In 2002 begon hij bij de ABU als coördinator Team Arbeidsvoorwaarden en Juridische Zaken. In 2009 werd hij benoemd tot adjunct-directeur en in 2012 tot directeur Sociale Zaken. Sinds 2014 is hij directeur van de ABU. Naast zijn reguliere werkzaamheden vervult hij diverse bestuurslidmaatschappen, zoals voorzitter STOOF en bestuurslid SNCU. Bekijk alle berichten van Jurriën Koops