"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Piratenpartij: Meer macht voor MKB. Vrijwillige pensioenfondsen en verzekeringen voor zzp’ers

In de serie artikelen over de verkiezingsprogramma’s dit keer de Piratenpartij. Deze onorthodoxe partij, die volgens sommige peilingen kans maakt om in de Tweede Kamer te komen, wil meer macht voor de (zelfstandige) MKB’ers.

De PiratenPartij (PPNL) die zelf tijdens een ledenvergadering gehackt werd, richt zich vooral op privacy zoals bescherming van digitale persoonsgegevens. Zzp’ers zijn volgens de partij extra kwetsbaar omdat bij hun de scheidslijn tussen privé en werk zo dun is.

Zo is de Piratenpartij erop tegen dat het BSN-nummer van ondernemers gelijk is aan hun belastingnummer. Henk Heslinga, medecoördinator programmacommissie PPNL: “Dit maakt zzp’ers kwetsbaar voor identiteitsfraude. Ook zou er zou actiever aan bewustwording over privacy onder zzp’ers moeten worden gewerkt.”

Meer macht voor MKB

De Uber’s en AirBnB’s van deze wereld zijn volgens de PPNL te machtig geworden, wat ten koste gaat van het klein bedrijf. Heslinga: “Nederland moet zich inzetten om het MKB en zzp’ers een eerlijke kans te blijven geven op deze technologische markten. Innovatieve bedrijven willen wij steunen met eenvoudigere regelgeving”. Als voorbeeld noemen ze Zweden, waar ook de oorsprong van de partij ligt.

Heslinga: “De Zweedse overheid investeert actief in lokale start-ups. Zo ontstaat er kennis binnen de overheid die voor alle start-ups toegankelijk gemaakt kan worden. Meer start-ups betekent meer concurrentie en dus minder macht per bedrijf.”

Pensioenfonds voor zzp’ers

Verder moeten de mededingingsregels voor zeer kleine ondernemingen versoepeld worden zodat ze zich makkelijker kunnen organiseren in coöperaties en gezamenlijke regelingen, zoals vrijwillige pensioenfondsen en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid. Het moet volgens de partij sowieso fiscaal aantrekkelijker worden voor zzp’ers om voorzieningen te treffen voor het pensioen.

Heslinga: “Nederland telt meer dan een miljoen zzp’ers. Hiervoor moet het mogelijk zijn een pensioenfonds op te richten, zelfs op basis van een inkomensafhankelijke bijdrage van de zzp’ers.” Daarnaast wilt de Piratenpartij dat iedereen zelf kan kiezen bij welk bestaande pensioenfonds ze zich willen aansluiten.

CAO-loon

De partij vindt verder dat bedrijven zzp’ers te vaak inzetten om onder de CAO’s uit te komen. Heslinga: “In de mededingingswet staat dat het verboden is om andere bedrijven onredelijke voorwaarden of prijzen af te dwingen. Dit moet verder worden gespecificeerd door deze regel toe te passen voor bedrijven die structureel en moedwillig prijzen betalen aan opdrachtnemers die niet in verhouding staan met het CAO-loon. Dit zal vooral bij schijnzelfstandigen voorkomen, omdat hun opdrachtgever precies weet wat het uurtarief is. Daarnaast zal het ACM strenger moeten optreden waar overtredingen plaatsvinden en moet er een evaluatie plaatsvinden op zogenaamde uitzonderingen zoals met PostNL.”