"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Belastingdienst keurt modelovereenkomst Bovib goed

Brancheorganisatie Bovib heeft de goedkeuring voor haar eigen modelovereenkomst binnen. Deze modelovereenkomst geeft intermediair, hun klanten en zelfstandigen volgens de brancheorganisatie meer zekerheid.

De Belastingdienst heeft de modelovereenkomst van de Brancheorganisatie voor intermediairs en brokers (Bovib) positief beoordeeld. Dat is goed nieuws voor de leden van de Bovib, maar met name voor opdrachtgevers en zelfstandigen: zolang zij conform deze overeenkomst werken kunnen zij ‘veilig’ via een intermediair aan de slag en hoeven zij zich geen zorgen te maken over (na)-heffingen van de Belastingdienst, zo meldt de Bovib in haar persbericht.

De invoering van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in mei van dit jaar zorgt ervoor dat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie. Door te werken met modelovereenkomsten kan hier invulling aan worden gegeven.

Het oorspronkelijke doel van de modelovereenkomsten is dat de Belastingdienst daarmee vooraf zekerheid kan bieden aan opdrachtgevers dat ze met zelfstandigen mogen werken. De Bovib heeft echter aanwijzingen dat sinds de invoering van deze wet 150.000 opdrachten niet zijn ingevuld door zelfstandigen en hier lijkt nog geen verandering in te komen sinds staatssecretaris Wiebes de handhaving van de wet heeft opgeschort.

Dit laat onverlet dat de leden van de Bovib zich aan de wet willen houden. De huidige gedoogconstructie brengt hier geen verandering in. Rob de Laat, voorzitter van de Bovib: “Er heerst nog steeds veel onzekerheid bij opdrachtgevers over de huidige gedoogsituatie. Niemand weet op dit moment waar hij aan toe is. Opdrachtgevers willen zekerheid dat ze zich aan de wet houden en de Bovib geeft hier namens hen gehoor aan met deze modelovereenkomst. De Bovib heeft altijd een constructieve houding aangenomen in het DBA-debat en hoewel wij pleiten voor een moratorium van twee jaar om de tijd te nemen om echt te werken aan een rechtvaardige arbeidsmarkt met een wettelijke verankering van de zelfstandige, zullen wij ons altijd voor onze opdrachtgevers inzetten om hen zekerheid te bieden dat ze voldoen aan de wet.”

De modelovereenkomst is bedoeld voor situaties van tussenkomst en wordt beschikbaar gesteld aan alle Bovib-leden. De Belastingdienst geeft in de begeleidende brief aan dat het werken volgens deze modelovereenkomst naar hun mening leidt tot werken buiten dienstbetrekking.

Het verschil daarbij ten opzichte van reeds eerder goedgekeurde modelovereenkomst voor tussenkomst, waarmee bemiddelingsbureaus werken, is dat bij de Bovib-modelovereenkomst een tweede overeenkomst met de klant hoort. Hierdoor bestaat er duidelijkheid in de gehele keten. Daarnaast zijn begrippen als “gezagsverhouding” en “persoonlijke arbeid” gedefinieerd en is het vage begrip “gebruikelijke duur”, als opgenomen in de algemene modelovereenkomst voor tussenkomst, in de Bovib overeenkomst niet opgenomen.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

49 reacties op dit bericht

 1. “en is het vage begrip “gebruikelijke duur”, als opgenomen in de algemene modelovereenkomst voor tussenkomst, in de Bovib overeenkomst niet opgenomen.”
  Wat houdt dat exact in? Zit er dan een harde maximale tijdsduur in de overeenkomst of zit er helemaal geen maximale duur in?

  • Bovib is van mening dat de duur van de zp-inzet in de reeds goedgekeurde modelovereenkomsten een te prominente plaats inneemt. Bovendien is niet duidelijk wanneer een zp-inzet langer duurt dan gebruikelijk.

   Bovib heeft in haar modelovereenkomst het begrip ‘duur’ daarom vervangen door ‘economische zelfstandigheid’. De intermediair zal regelmatig monitoren dat de zp’er voor het verwerven van opdrachten en opbrengsten niet te zeer afhankelijk is van de intermediair. De duur van de inzet speelt hierbij een rol, maar ook andere factoren zoals de maatschappelijke positie van de zp’er kunnen meegewogen worden. Bovib zal de beheersingsmaatregelen rond de economische zelfstandigheid de komende tijd nader uitwerken.

   • Volledig mee eens. Stoor me al heel lang aan de maximale duur discussie. Wil niet gedwongen worden een opdracht te beeindigen omdat de maximale duur is bereikt. Ik wil weg als ik het niet meer naar mijn zin heb en niet eerder.

     • Uiteraard, maar meestal komen ze dan met een vervolgproject waardoor je voor de keuze staat of je langer blijft of dat je weer ergens anders naar toe gaat. Heb het al meerdere keren gehad dat ik verder kon op een heel erg leuk vervolgproject. Helaas gaat dat straks niet meer.

      • Is ook niet zo gek, als je project na project fulltime bij dezelfde opdrachtgever doet, dan lijkt dat ook wel erg veel op een dienstverband….
       Een nieuw project is in feite een nieuwe opdracht.

       • Dus voor het beoordelen of je bij de eindklant in diens bent wordt er o.a. gekeken naar of er een gezagsverhouding is met de eindklant, of je er langer dan een bepaalde periode zit. Dat bepaald of je eigenlijk ergens in dienst bent. Maar eigenlijk weer niet want als je al ergens anders in dienst bent dan ben je niet bij de eindklant in dienst. Je zou verwachten dat die criteria bepalen of je ergens in dienst bent of niet. Gek dat dat dan voor de ene persoon wel van toepassing is en voor de ander niet. Zelfde omstandigheden maar een andere uitkomst. Blijf het wat bijzonder vinden.

    • Of als de klus ook echt af is.
     Wat nu als je een mega project trekt, en je wilt het op de pagina van je bedrijf zetten, maar de 24 maanden zijn verstreken?

     Dus geen credits van 2 jaar hard ploeteren? En de klant in de kou laten staan?

     • Helemaal mee eens. Daarom is een maximale duur ook een raar criterium. Zeker omdat andere externe krachten wel langer “mogen” blijven. Die zijn naar 2 jaar blijkbaar niet in dienst bij de klant. Een zp-er in ene wel.

      • Die andere externe krachten ZIJN al ergens in dienst, dat is het verschil.
       Jij mag ook net zo lang blijven bij een opdrachtgever als je wilt hoor, maar dan moet je niet meer claimen dat je een ondernemer bent, want dat is dan fiscaal niet correct.

       • En dat was nou net NIET de bedoeling van de wet: ondernemerschap frustreren en mensen IN DIENST dwingen!

       • Klopt, want een echte ondernemer laat zijn klanten barsten als de maximale duur erop zit!

        • Hier hoef jij je niet meer druk om te maken. Door de wet DBA ligt de eerste verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever, want hij moet zich afvragen of hij wel/geen loonheffing moet inhouden.

         Als een opdracht lang duurt, dan gaat je opdrachtgever/intermediair vanzelf payroll voorstellen als hij vindt dat het risico te groot wordt…

         Dan is aan jou de keus of je daarop ingaat of afbouwt… een tip: als ondernemer zou ik afbouwen en zeggen: als je volgend jaar weer een opdracht hebt die bij me past, bel me…

         Kortom wet DBA zorgt ervoor dat echte ondernemers ook echt kunnen ondernemen (en die zullen dan stoppen zonder gezeur), en schijnzelfstandigen zullen vanzelf in loondienst terechtkomen…

   • @Rick. wil je de link naar de modelovereenkomst publiceren? Ik kan ‘m niet vinden op de site van de Bovib. Bedankt!

   • De intermediair gaat zelf monitoren……
    of
    Wij van WC-eend….
    of
    De slager keurt zijn vlees…..

    Als dit zekerheid biedt aan (bonafide) opdrachtgevers, dan eet ik mijn schoenen op.

    • Eddy, prima om kritisch te zijn, maar ik krijg de indruk dat je een aantal aspecten van de Wet DBA en de rol van bureaus niet kent. Bureaus zijn juist gehouden om te toetsen of iemand daadwerkelijk ondernemer is. Dat is onderdeel van de Wet DBA (waarvan de handhaving is uitgesteld, maar de wet zelf is nog steeds van kracht!) en heeft te maken met uitsluiten van fictief dienstverband van primair speelt voor bemiddelingsbureuas. Het is een verlengde van het uitgangspunt van de Wet DBA dat opdrachtgevers een grotere verantwoordelijkheid krijgen (in dien een zzp’er via een bureau werkt – het tussenkomstmodel waar we het hier over hebben – dat is het bureau de opdrachtgever van de zzp’er.

     • Gaan de intermediairs dan breder toetsen dan de wet (en de algemene overeenkomst) eist? Waarom zouden ze dat doen?

      bewijsvermoeden gaat slechts over
      – inschrijving van Opdrachtnemer bij de Kamer van Koophandel;
      – BTW-nummer van Opdrachtnemer;
      – een concurrentie- en/of relatiebeding dat de Opdrachtnemer niet onredelijk beperkt in het verwerven of uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers;

      Dan hoef je toch niet breder te toetsen?

      Het klinkt alsof ze een eigen variant van de VAR gaan opstellen. Enkel en alleen om de reeds toegezegde richtlijn van 8 maanden (tav fictief dienstverband) op te kunnen rekken?

      • Nogmaals dit voegt niets toe.

       Als dit zekerheid biedt aan (bonafide) opdrachtgevers, dan eet ik mijn schoenen op.

       Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente
       schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er
       feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt
       en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).

       Het lijkt erop dat de Bovib de grens van kwaadwillend zijn wil overschrijden. En er toch goedkeuring over wil van de belastingdienst. Dat is pas een GEDOOGCONSTRUCTIE meneer Rob de Laat !

      • Eddy
       Wat is het probleem ? Ergens tegenaan schoppen zonder kennis en hooguit (voor)oordelen doet geen recht aan de zeer correcte intenties van de mensen die dit samen met de Belastingdienst hebben gerealiseerd.
       Heb je ook nog iets zinnigs te zeggen ?

     • Opvallend vaak de reacties dat de wet nog steeds van kracht is. Men gaat daarbij wel erg snel voorbij aan het feit dat de handhaving is opgeschort omdat er te vee probleemzijn met definities als gezag etc. om de wet goed in te vullen, alsmede het probleem dat men vooraf geen zekerheid heeft.

      Een veelheid van oplossingen komt naar voren, van boven een tariefgrens (of relatief t.o.v. CAO) gewoon zonder modelcontracten kunnen werken, tot een zelfstandige status die in het arbeidsrecht goed is opgenomen. Wiebes heeft ook gezegd dat omdat de criteria gaan veranderen, men niet met terugwerkende kracht op basis van de huidige criteria gaat handhaven.

      Met alle respect voor alle effort die tot nu toe door iedereen, inclusief intermediairs in dit regelwoud is gestoken, het lijkt me gewoon beter om nu even gewoon pragmatisch ZZP ers weer te verlengen en te kijken tot 1 jan 2018, en te kijken welke kant het na de verkiezingen opgaat.

      Als dit model contract geneuzel is toch een zinloos achterhoedegevecht aan het worden.

 2. Deze modelovereenkomst voegt niets toe. Handhaving is immers opgeschort.

  Alleen bij kwade wil kan er gehandhaafd worden. Het gaat dan om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

  Je bent als bonafide opdrachtgever niet echt slim bezig als je je verdiept in modelovereenkomsten. Zonde van de tijd. Als je contract met opdrachtnemer zich beperkt tot maanden en het tarief is voldoende onderscheidend (van uitbuiting of ander oneerlijk voordeel) dan zit je veilig.

  • Helaas een fout uitgangspunt. Toegegeven, handhaving is opgeschort, maar als je niet volgens de normen van de Wet DBA werkt kan je zomaar de volgende kwaadwillende worden. Als je je niet met modelovereenkomsten bezighoudt kan dit dus ernstige gevolgen hebben. De wet is namelijk onverkort van kracht en wordt vanaf een bepaalde datum ook wel degelijk gehandhaafd (tenzij hij voor die tijd van tafel wordt geveegd, en eerlijk is eerlijk, die kans is natuurlijk levensgroot…).

   • Bovendien gaat het er niet alleen om wat je zelf doet, maar ook wat opdrachtgevers van je verlangen omdat ze je anders gewoon niet inhuren…

   • Alleen bij kwade wil kan er gehandhaafd worden. Het gaat dan om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kan worden gedacht aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

    Bovenstaande komt rechtstreeks van de belastingdienst. Dus men moet de zaken (2017) niet moeilijker gaan maken als het is.

    Mijn uitgangspunt is dat wanneer men een tarief afspreekt wat meer dan 150% is dan een gebruikelijk loon dan ben je veilig. Momenteel zelfs ook bij langlopende contracten. Vanaf 2018 wat betreft dat laatste misschien niet meer.

    Ondertussen werkt het kabinet aan andere uitgangspunten/definities omtrent vervanging en gezagsverhouding. Het is hoogstwaarschijnlijk dat die andere uitgangspunten er ook komen. Wie zich nu nog met branchegerichte modelovereenkomsten bezighoudt verspilt enorm veel tijd. Of vertrouwt zichzelf als niet bonafide opdrachtgever.

    • Tenzij je zelf van de belastigdienst bent zou ik erg voorzichtig zijn met deze uitleg. Het bewust niet hebben van een modelovereenkomst zou door hen volgend jaar zomaar ineens als fraude of zwendel kunnen worden aangemerkt. Uiteraard wil ik er zelf ook liever niet aan want administratieve overhead waar ik niet op zit te wachten, maar de belastigdienst tarten is een activiteit waar ik me liever niet mee inlaat…

     • Ik sprak over branchegerichte modelovereenkomsten, waarin steeds getracht wordt de gezagsverhouding of de vrije vervanging te duiden. Die zijn achterhaald. Wellicht in de toekomst (op z’n vroegst 2018) weer van belang voor bijvoorbeeld langlopende projecten.

      De algemene modelovereenkomst i.c.m. voldoende hoog tarief is voorlopig voldoende.

      Jammer voor bepaalde branches die extra wilden verdienen door de invoering en de onduidelijkheid van de wet DBA. Maar het is nu eenmaal zo.

 3. Maar de ABU en de Bovib en andere belanghebbende gaan natuurlijk weer gewoon door om opdrachtgevers bang te maken. En gelijkertijd hen trachten wijs te maken dat hun werkwijze DE oplossing is.

  Belachelijk dat het woord gedoogconstructie wordt gebruikt. Stemmingmakerij. Gedogen is het onder bepaalde omstandigheden toelaten wat wettelijk verboden is. Maar er is helemaal geen sprake van iets wat verboden is. Er worden gewoon overeenkomsten van opdracht afgesloten.

 4. @Martijn, het wettelijke kader bij een overeenkomst van opdracht, simpel gezegd, is dat deze stopt als de opdracht is afgerond of dat een bepaalde duur is verstreken.

  Dat jij het niet meer naar je zin hebt past niet in dat wettelijke kader. Jij neemt de opdracht aan en dient hem uit te voeren, ookal heb je het niet meer naar je zin. Voor de opdrachtgever is dit anders, als hij geen zin meer heeft in jou, dan kan hij jou er direct uitgooien.

  Er zijn wel constructies om dit te beperken/uit te sluiten (bijv opzegtermijn), maar dit blijft een essentieel verschil tussen opdrachtnemer en werknemer.

  Dus lis van de wet DBA als opdrachtnemer/ondernemer dien je je wel degelijk te verdiepen in de reikwijdte van de overeenkomsten die je aangaat.

  • Paul, zie mijn reactie iets naar boven. “Zin” ging alleen over het geval dat de opdracht is afgerond en de klant een vervolgopdracht heeft waar hij je graag op wil inzetten. In dat geval moet je zin hebben in een vervolgopdracht. Soms ben je toe aan een nieuwe omgeving en soms niet.

   Wordt wel een rare situatie als je opdracht nog niet is afgerond maar de maximale duur wel is verstreken. Moet je weg bij de klant terwijl de klant en jijzelf het beide niet willen.

   • Ik geloof er niet in dat de belastingdienst moeilijk doet wanneer de maximale duur (volgens richtlijn) incidenteel/enigszins wordt overschreden. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat de projectduur bewust korter wordt ingeschat om inhuur van een zelfstandige contractueel mogelijk te maken.

    Maar we lopen vooruit. Eerst maar eens definitieve wetgeving/richtlijnen afwachten.

    En tot die tijd gewoon weer gaan inhuren en je niet teveel over de details van de gezagsverhouding druk maken

 5. Is er al een link naar de modelovereenkomst?
  Ik ben vooral benieuwd hoe de intermediairs met deze overeenkomst de (on)afhankelijkheid van een zzp’er willen gaan toetsen, vóór de opdracht en tijdens de opdracht.
  En ook wat er gebeurt als een onafhankelijke zzp’er tijdens een langere opdracht toch wel afhankelijk wordt.

 6. Die transparantie zou goed zijn. Een van de uitgangspunten van de wet was dat de (naheffings)risico niet alleen bij de zzp-er zou liggen, maar ook bij de opdrachtgever.

  Aangezien een Bovib-lid juridisch opdrachtgever is zou het voor de hand liggen dat zij ook een deel van het risico absorberen. Echter ik vrees ervoor dat de set van modelovereenkomsten op kunstige wijze alle risico’s naar zowel opdrachtgever en zzp-er sturen en het Bovib-lid volledig buiten schot blijft. Het verschil met zuivere bemiddeling is zo wel erg klein geworden.

  Overigens het begrip dat het minst vaag was (opdrachtduur < 8 maanden, open norm) is vervangen door een nog vager begrip economische zelfstandigheid, waarvan de invulling aan Bovib opengelaten wordt. Prijsschieten voor de belastingdienst dus.

  De praktijk is nu al dat de intermediair allerhande inkomens, opdracht en andere gegevens gaat eisen, om buiten het reeds geschetste kader te willen bewijzen dat het je echt een ondernemer bent. Hoezo gelijkwaardige contractpartijen. Als ik de internediair om exact dezelfde gegevens vraag lachen ze me vierkant uit.

  • Precies, prijsschieten voor de belastingdienst.

   Het zoveelste verhaal van bangmakerij gekoppeld aan de oplossing.

   “U bent niet DBA proof maar wij hebben de oplossing”
   “Het modelcontract geeft geen garanties, maar wij hebben de oplossing”
   “Nu wordt er feitelijk gedoogd, maar wij hebben de echte oplossing”

   Payrollers, intermediairs etc die hier mee komen kan ik niet meer voor vol aanzien.
   Eindklanten die in dit soort praatjes trappen trouwens ook niet.

  • Paul en een ieder die dit interesseert
   Even niet vergeten dat deze modelovereenkomst is ontstaan door vele ontmoetingen met de Belastingdienst Team DBA.
   Het lijkt erop dat jullie net doen of die van niets weet en op basis poneer je totaal onzinnige stellingen.

   • Die gesprekken met de BD zijn standaard, dat er veel meer geweest zijn geeft al aan dat de BD twijfels heeft.

    Ik baseer mijn stellingen overigens op ervaring, o.a. door het laten goedkeuren van twee modelovereenkomsten, waarvan 1 tussenkomst betreft. Daarnaast huur ik in en ben zelf zzp-er, die rechtstreeks en via intermediairs werkt.

    Maar neem de handschoen op en publiceer die overeenkomsten. En verder natuurlijk verstrek dezelfde gegevens als jij de zzp-er vraagt.

    Misschien ook goed om aan te geven welke stelling niet correct zou zijn.

 7. @Eddy, je kunt de intermediairs niet de schuld geven. Wat moeten ze anders doen?
  Door de Wet DBA wordt flex-werken flink duurder en minder aantrekkelijk voor opdrachtgevers. Dus ook de meeste intermediairs zullen inkomsten fors zien dalen door deze Wet.

  Ik denk dat de fout vooral zit bij de schijnzelfstandigen die hun VAR-aanvraag in het verleden creatief invulden. Met name de mensen die meer dan 70% van hun omzet bij één opdrachtgever behaalden en degenen die via een intermediair (geen bemiddeling) werkten. Zij vulden vaak de verklaring anders in dan de werkelijkheid om een VAR-wuo te krijgen.

  En ja, daar hebben de intermediairs wel van geprofiteerd, maar nu moeten ze flink terugschakelen… Vooral ook omdat de intermediairs de makkelijkste prooi zijn van de belastingdienst als deze gaat controleren.

  Ik daag je uit om zonder intermediair te gaan werken. Ik doe dat al vrij lang. Het bevalt mij erg goed en doordat je rechtstreeks afspraken maakt met opdrachtgevers, kun je ook onafhankelijkheid en zelfstandigheid makkelijker borgen.

  Succes!

  • Corné, volgens mij waren we het niet altijd eens als ik me goed herinner, maar deze keer sluit ik me volledig aan bij je comment. Vooral met het stukje over de VAR invullen…
   De slechten hebben het misschien wel verpest voor de goeden.

   • Ja, kleingeld, een paar maanden geleden was ik ook behoorlijk boos over deze wet DBA. Vooral omdat opdrachtgevers heel terughoudend reageerden met het inhuren van ZZP’ers.

    Maar nu ik me er meer in verdiept heb, begrijp ik steeds beter wat verschillende politieke partijen vinden, en ook welke discussies rondom arbeidsmarkt hierin meespelen. En ook dat werkgevers- en werknemersorganisaties hierin vooral een stem hebben. En dan: welk kabinet er ook komt, schijnconstructies zullen worden aangepakt…

    5-10 jaar geleden was het in mijn sector (ICT) goed te doen om echt ondernemer te zijn. Software bouwen voor een vaste prijs bijvoorbeeld. Maar door de intermediairs die relatief goedkoop handjes konden leveren, moesten veel ondernemende ICT’ers allemaal bij de klant gaan zitten op uurtje-factuurtje basis. En daardoor werden fixed price projecten een stuk minder aantrekkelijk voor opdrachtgevers.

    Dankzij (!) de wet DBA worden de uurtje-factuurtje handjes een stuk duurder. En dan wordt het voor ondernemende ICT’ers weer een stuk aantrekkelijker om echt te gaan ondernemen. Er zitten dus ook echt wel voordelen aan deze nieuwe wet. Het helpt zelfstandigen juist om echt zelfstandig te kunnen zijn!

    Dat intermediairs moord-en-brand schreeuwen, komt doordat flex-werk onaantrekkelijker wordt gemaakt door DBA en WWZ. En door de extra regelgeving nemen ook de interne kosten toe. Ik verwacht dat er best een aantal intermediairs failliet zullen gaan en/of flink moeten krimpen in de komende 2 jaar.

 8. Ik denk ook dat het uit de hand is gelopen met schijnzelfstandigen die bewust hun VAR verklaring onjuist hebben ingevuld. Ikzelf heb het hebben van meerdere opdrachtgevers per jaar als belangrijkste uitganspunt gehad. Minimaal 3 opdrachtgevers waarvan de grootste maximaal 70% van de omzet genereert. Ik weet niet meer waar ik dat regeltje vandaan heb. Waarschijnlijk van de belastingdienst. En ik schrok ook wel van de andere verhalen, toen ik me ging verdiepen in de wet DBA.

  Overigens werk ik de laatste jaren steeds minder via bemiddelaars. De laatste 3 jaar al helemaal niet. Juist daarom moeten de bemiddelaars (of payrollers) niet gaan beweren dat alleen werken via hun constructie veilig is. Terwijl de werkelijkheid gewoon is dat eindklanten en opdrachtnemers elkaar veel makkelijker direct weten te vinden.

  Helaas voor hen. Maar ik ga er van uit dat hun waarde in de keten minder belangrijk gaat worden. Gebeurd ook wel bij andere branches; bijvoorbeeld makeraars vs internetmakelaars

  • Ja, precies, dan zijn we het meer eens dan ik dacht 🙂

   Laat de markt gewoon z’n werk doen. En laten we inderdaad duidelijk blijven communiceren dat intermediairs er belang bij hebben om opdrachtgevers bang te maken voor de wet DBA.

   • Uiteindelijk wordt het kaf wel van het koren gescheiden, en zullen de goedwillenden wel overblijven.
    De kwaadwillenden mopperen nog een tijdje door en geven dan ook wel op en kiezen eieren voor hun geld.

   • Volgens mij heeft de Bovib er juist voor gezorgd dat er minder angst hoeft te zijn.
    Hadden zij niet zoveel bezwaar gemaakt dan had iedere zelfstandige de sjaak geweest. Inderdaad hadden dan de goeden onder de kwaden moeten lijden.
    En de angst wordt door een specifieke groep geroepen: uitzenders, payrollers, declareerbare uren -Bv gillers en zij die een verkeerd beeld hebben van intermediairs.
    Overigens:besef je ook dat de intermediair is ontstaan uit de behoefte van zelfstandigen om een acquisitiekanaal te hebben ? En doe nou niet alsof zelfstandigheid bepaald wordt door een rechtstreekse relatie met een bedrijf. Dat heeft daar niers mee te maken. Maak er dan ook geen item van.

    • Je geeft het zelf al aan. De echte zzp-er heeft behoefte aan bemiddeling. Niet aan de tussenkomst intermediair. Het bemiddelingsmodel is overigens veel transparanter. Hierbij is het tenminste duidelijk welke diensten tegen welk tarief geleverd worden.

     Overigens de tussenkomstfictie (waarvoor ondernemerschap van belang is) gaat pas spelen als er geen gewoon dienstverband vastgesteld kan worden. En bij die vaststelling kan (lange) duur nog steeds een rol spelen. Er is al een rechtsvermoeden van een dienstverband bij meer dan 3 maanden. Het is niet voor niets dat Boot daarover al zich al meer richtend naar de praktijk 6 maanden aanhaalt. De open norm (8 mnd) van Wiebes gaat over het rechtsvermoeden van ondernemerschap.

     Dus als intermediairs zich echt aan de wet willen houden, begin dan met het sturen van echte opdrachtbeschrijvingen i.p.v. functieomschrijvingen naar de zzp-ers.