"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Nuttige handreiking van Wiebes voor de zelfstandige professional

Ondanks brief van Staatssecretaris Wiebes over het opschorten van de handhaving van de Wet DBA is er nog veel onrust. Want wat betekent dat in de praktijk? Volgens belastingadviseur Ewoud de Ruiter krijgen met name hoogopgeleide zp’ers een handreiking waar mee gewerkt kan worden.

Hoewel Staatssecretaris Wiebes heeft laten weten dat handhaving van de Wet DBA voorlopig wordt opgeschort is er nog veel onrust bij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers.  Want wat betekent zijn toezegging in de praktijk? En wanneer is een opdrachtgever of opdrachtnemer bijvoorbeeld ‘kwaadwillend’ – de groep die volgens Wiebes niet gespaard zal worden.

Afgelopen vrijdag kwam Wiebes met zijn brief aan de kamer waarin hij ingaat op de problemen die opdrachtgevers en –nemers ervaren bij de inhuur van zp’ers met de Wet DBA. Met het vervallen van de VAR-verklaring vinden partijen het lastig om de werkrelatie te duiden: is er wel of niet sprake van een loondienstbetrekking? Om de partijen tegemoet te komen heeft Wiebes aangekondigd dat de Wet DBA zeker tot 1 januari 2018 niet gehandhaafd zal worden. Tot die tijd wordt gewerkt aan een nadere invulling van de begrippen ‘gezagsrelatie’ en ‘vrije vervanging’, zodat partijen beter kunnen beoordelen of er wel of niet sprake is van een loondienstbetrekking. Maar wat betekent deze toezegging in de praktijk?

Wiebes balanceert op een slap koord met de toezeggingen over de handhaving van de Wet DBA: enerzijds is de var-verklaring afgeschaft om effectiever te kunnen optreden daar waar met schijnzelfstandigen wordt gewerkt. Anderzijds wil hij de inhuur van zp’ers zo min mogelijk frustreren. Daarbij mag hij de teugels qua handhaving op het gebied van de loonheffingen ook niet te veel laten vieren. Als hij niets doet komt de inning van de loonheffingen in het gevaar. Dus helemaal niets doen kan hij ook niet.

De evident kwaadwillende wordt niet gespaard

Wiebes waarschuwt wel in zijn brief: ‘Echter, voor de groep evident kwaadwillenden zal de Belastingdienst met ingang van 1 mei 2017 starten met een (repressief) handhavingsbeleid. Voor deze groep geldt dus geen verlengde implementatietermijn.’ Wat die groep evident kwaadwillende zijn wordt in een bijlage bij de brief toegelicht: ‘Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).’

Een voor de praktijk lastig werkbare definitie. Wiebes gebruikt het wordt ‘opzettelijk’. Als we kijken naar de mogelijkheid voor de Belastingdienst om bij naheffing van loonheffingen boetes op te leggen, wordt als voorwaarde gesteld dat er sprake moet zijn van (voorwaardelijke) opzet. Daar komt de Belastingdienst naar haar mening al snel aan toe, als er ten onrechte geen loonheffingen zijn ingehouden, waar dat volgens de Belastingdienst wel had gemoeten. Bijvoorbeeld bij de inhuur van zp’ers.

Moet je tot de conclusie komen dat alleen als een naheffingsaanslag met boete opgelegd kan worden er sprake is van de kwaadwillende opzet die Wiebes noemt? Dat als de boete in bezwaar of beroep vernietigd wordt, de naheffingsaanslag ook vernietigd moet worden? Het lijkt mij zeker een standpunt dat het innemen waard is, maar of het in de praktijk ook zo zal werken?

Opdrachtgever en –nemer behouden hun verplichting om de Wet DBA goed toe te passen

Wat kunnen opdrachtgevers en –nemers nu doen? Ze zullen in ieder geval de verplichting houden om hun werkrelatie vooraf te beoordelen, dat vast te leggen in de administratie en vervolgens gebruik maken van een modelovereenkomst wanneer getwijfeld wordt over de arbeidsrelatie: wel of niet een loondienstbetrekking? Op die manier is het risico dat de Belastingdienst na de uitspraken van de Staatssecretaris van Financiën Wiebes met succes naheffingsaanslagen zal opleggen, kleiner geworden.

In mijn ogen heeft de brief van Wiebes niets veranderd voor de dagelijkse praktijk. Met de toezegging dat alleen gehandhaafd wordt bij evident kwaadwillenden blijft de status quo bestaan. Voor opdrachtgevers blijft de onduidelijkheid bestaan over wie nu als kwaadwillende gezien moet worden.

Hoogopgeleide professional – zp’er krijgt een voor hen waardevolle toezegging

Voor een grote groep zp’ers is een handreiking opgenomen in de brief, die naar mijn mening meer houvast biedt dan de toch enigszins vage toezegging van hiervoor over de handhaving. Het gaat om de professional aan de bovenkant van de arbeidsmarkt die worstelt met het begrip ‘gezagsverhouding’. Voor deze groep zelfstandige professionals, die worden ingehuurd voor een specifiek project, waarbij voor de opdrachtgever het eindresultaat telt en het aan de professional is om het eindresultaat te bereiken zal geen handhaving plaatsvinden. Deze toezegging geldt tot het moment waarop nieuwe begrippen zijn vastgesteld voor het criterium ‘gezagsverhouding’. Tot die tijd lopen professionals niet aan tegen naheffingen en boetes.

Dat is een handreiking waar in de praktijk mee gewerkt kan worden. Voor de professionals denk ik dan onder andere aan IT-deskundigen die op projectbasis werken. Dit is een groep die al veel last heeft ervaren van de Wet DBA, hopelijk komen ze met deze toezegging sneller weer aan het werk.

Ewoud de Ruiter (1975) is fiscaal jurist. Hij is al meer dan 15 jaar actief als belastingadviseur en heeft zijn kantoor in Utrecht. Hij adviseert ondernemers over allerhande fiscale onderwerpen onder andere over de inhuur van tijdelijke arbeidskrachten. Tot zijn klanten rekent hij onder andere: ICT-, bouwbedrijven en intermediairs. Daarnaast is hij directeur van Apollo Tax bv , een webshop voor belastingadvisering. Naast zijn werk als belastingadviseur schrijft hij ook geregeld over fiscale onderwerpen en is als vaste auteur onder andere verbonden geweest aan het tijdschrift Fiscaal Advies en het Fiscaal Praktijkblad. Bekijk alle berichten van Ewoud de Ruiter

8 reacties op dit bericht

 1. Goed stuk, Ewoud. Alleen dat gebaar naar de hoogopgeleide zp’er zie ik niet. Een in de tijd fgebakend project waar de zp’er verwantwoordelijk is voor het resultaat en geen aanwijzingen krijgt over hoe, dat is toch evident zelfstandig? Niet eens een modelovereenkomst nodig. Klinkt als een lege dop, als je het zo formuleert. Of begrijp ik je verkeerd?

  • Misschien bedoelt Wiebes het ook wel zo, dus dat er een afbakening in tijd moet zijn EN resultaat verplichting….
   Dat is toch ook helemaal niet zo onredelijk?
   Als er geen afbakening in tijd is, is het dan onbepaalde tijd? en als er geen resultaat beschreven staat, wat moet de zzper dan doen? dat lijkt idd meer op een loondienstverband, zoals je ook een werknemer in loondienst aanstelt, in zo’n contract staat ook geen eindtijd en resultaat beschreven namelijk.

  • Dank je Pierre. Wat jij schrijft is correct, in de praktijk is er vanuit opdrachtgevers op dit onderdeel onzekerheid. Door dit specifiek te benoemen denk ik toch dat de hoogopgeleide zp’er richting zijn opdrachtgever kan zeggen: lees wat Wiebes zegt. Wij kunnen als we e.e.a. goed invullen een overeenkomst van opdracht aangaan. Wiebes lijkt ook te zeggen dat het voor een hoogopgeleide zp’er evidenter is dat die als zelfstandige werkt omdat hij/zij weinig aansturing nodig heeft.

   • De pakjesbezorger, die heeft pas weinig aansturing nodig, sterker nog helemaal niet, op papier staat wat ie moet doen, en dat doet zonder verdere dagelijkse aansturing.
    Juist de groep waar je het nu over hebt heeft vrij veel sturing nodig, ze werken vaak in complexe projecten.
    Iemand probeert hier weer een doelgroep buiten schot te halen….

 2. We hebben nu wel het goede punt te pakken.

  In de brief staat dat gezag nog herijkt moet worden en dat heb ik opgevat als dat je voorlopig niet zwaar hoeft te tillen aan gezag. De fiscus kan je immers niet aanspreken op regels die nog “under construction” zijn. Mijn interpretatie werd door sommigen naief gevonden, dat zou kunnen. Ik las vooral de geest van de brief. En die was dat de wetgever meer tijd nodig heeft en tot die tijd niet controleert.

  Indien dit door sommigen als naief wordt gezien en als dit met name de grote corporates niet geruststelt dan is er maar 1 oplossing en dat is dat Wiebes nog eens toelicht wat hij nu bedoelde. Waarbij hij de ketting van de vice-premier maar eens van zich af moet werpen.

  Mijn vraag aan wiebes zou zijn hoe de fiscus nu ‘voorwaarts’ cq ‘coachend / waarschuwend’ gaat optreden als in dezelfde brief staat dat de definitie van gezag nog verandert? Je kunt toch niet echt coachen op regels waarvan je zelf zegt dat die niet duidelijk zijn?

  Misschien wakkeren detacheerders het wat aan, ik ken die jongens van Michael Page, Yacht en dergelijke goed en voor hen was dba de ultieme sales pitch.

  Toch lijkt er een verband tussen ‘beursgenoteerd’ en coute que coute compliant willen zijn met de regels.

  Je hebt ook te maken met bange HR managers. Grote bedrijven zijn politiek en je wilt als HR manager niet verantwoordelijk zijn voor een boete want dat is ook een smetje op je eigen functioneren en zoals je weet bij bijvoorbeeld abn amro staan duizenden banen en staf functies op de tocht, dus een smetje wil je nu niet hebben.

  Gaat dus verder dan mei-li vos die het heeft over ‘grote bedrijven moeten weer durven’. Er werken binnen die bedrijven ook gewoon (risicomijdende en soms bange) mensen.

  • Goed geschreven Justin. Er moet nu gefocust worden op de goedwillende professional, om die weer aan de slag te krijgen (als die door de WDBA zonder opdracht was gekomen).
   En niet maar door blijven gaan met onzinnige aanvullende regeltjes bedenken zodat jou eigen achterban buiten schot blijft.

 3. Een van de redenen voor opdrachtgevers om een ZZP-er in te huren is: het omzeilen van alle risico’s die een arbeidsovereenkomst met zich mee brengt. Nu de VAR als sluiproute wordt gesloten, is de angst niet de Wet DBA, maar de onzekerheid van de interpretatie van die wet door de belastingdienst. Terecht, er is geen partij zo ontoerekeningsvatbaar en onbetrouwbaar als de overheid.

  Hoe valt in dit verband het gebruik van een Loondienst BV?

  • Klopt, bij een arbeidsovereenkomst loopt de werkgever het risico dat ie 2 jaar ziektewet zelf moet betalen.
   bij arbeidsongeschikheid, kan de wao werkgeverspremie verhoogd worden, wat nog veel meer in de papieren kan lopen voor een werkgever. Was vorige week geloof ik bij nieuwsuur, een stucadoorsbedrijf dat alleen met zzpers werkte om die redenen.