"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Liveblog debat Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. #DBAdebat #update

Verslag van het debat in de Tweede Kamer met staatssecretaris Wiebes over de problemen rond de implementatie van de Wet DBA. Plus reacties en updates over stemming moties.

Op 29 september debatteerde de Tweede Kamer met Staatssecretaris Wiebes over de problemen rond de implementatie van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Op deze pagina vindt u een verslag van het debat. Een liveblog met samenvattingen en commentaren van o.a. Pierre Spaninks en Hugo-Jan Ruts gemaakt tijdens het debat. Plus reacties uit het werkveld. Zowel tijdens het debat als achteraf in de nabeschouwingen. (tweets met meer reacties en commentaren staan onderaan) 

Achtergrond artikelen en columns over ontstaan Wet DBA vindt u hier 


Update: stemming moties

Op 4 oktober wordt er rond 15.15 uur gestemd over de onderstaande moties. Er is geen inhoudelijke debat daarover, slechts kort de stemmingen.

Kort samengevat: zoals wel verwacht zijn de moties die iets wezenlijks wilde repareren of veranderen aan de Wet DBA zijn allemaal afgewezen. Algemene oproepen aan Wiebes om voortgang te maken met implementatie zijn aangenomen.

Uiterlijk 12 december moet Wiebes met een nieuwe voortgangsrapportage komen en volgt er weer een debat in de Kamer. Maar ook die zal eerder over de implementatie gaan dan over de Wet zelf. Tenzij tegen die tijd blijkt dat de Wet DBA een wel hele grote impact heeft voor veel zzp’ers. Mogelijk dat dan politieke verhoudingen zullen gaan schuiven. Het zal dan vooral de VVD moeten zijn die zijn eigen staatssecretaris zal moeten laten vallen (of de commissie Boot moet nog met een vernietigend oordeel komen).

15.33 uur: Ook motie Van Dijck (PVV) om Wet DBA helemaal af te schaffen en terug te keren naar VAR haalt het (ruim) niet.

15.33 uur. Persoonlijk succesjes voor Mei Li Vos (PvdA): De Belastingdienst met bij controle schijnzelfstandigheid speerpunt maken van sector ‘postbezorging’ en ‘medisch specialisten’

15.32 uur Omtzigt (CDA) wilde via zijn motie een betere definitie van het begrip “persoonlijke arbeid” zodat zo gerichter schijnzelfstandigheid kan worden aangepakt. Ook deze motie haalt het niet. PvdA en VVD stemmen tegen.

15.27 uur: Motie Van Weyenberg (D66), waarin hij wil dat het kabinet onderzoekt over het mogelijk is om na een toets op ondernemerschap ‘echte ondernemers’ zekerheid vooraf te geven zodat ze niet met modelovereenkomsten hoeven te werken, is verworpen. De VVD en PvdA stemde tegen. Volgens Staatssecretaris Wiebes zou dit feitelijk een terugkeer naar de VAR zijn. PvdA en VVD stemmen tegen.

15.12 uur: het duurt nog wel even voordat de Wet dBA moties aan de beurt zijn.

14.51 uur: Van de 14 ingediende moties over de Wet DBA zijn dit de moties om in de gaten te houden zijn (omdat ze wezenlijks iets zouden kunnen veranderen in toepassing Wet DBA zijn:

14.30 uur (Hugo-Jan Ruts):  De belangrijkste moties die straks in stemming komen zijn een motie Omtzigt voor een beter hanteerbare definitie van de term ‘persoonlijke arbeid’ en de motie Weyenberg om te onderzoeken hoe een echte ondernemer een vrijwaring kan krijgen om zonder modelovereenkomst te werken. Beide moties proberen de weeffouten uit de Wet DBA te repareren. Met name de laatste zou een belangrijke wijziging zijn (zie ook hier). De kans dat ze aangenomen worden lijkt me alleen erg klein.

14.00 uur: In antwoord op Kamervragen van Omtzigt (CDA) laat Wiebes weten hoe de Belastingdienst zelf om gaat (als opdrachtgever) met de Wet DBA. Altijd een dankbaar onderwerp, immers bekend is dat er veel externen actief zijn bij de Belastingdienst (en volgende de verhalen al heel lang achter elkaar). In dit artikel schreven we dit artikel al over de Belastingdienst als opdrachtgever. Wiebes schrijft nu dat er 114 zzp’ers actief zijn plus 1595 fte aan uitzendkrachten (daarin zitten overigens ook alle zzp’ers die via bureaus werken, vooral in de IT).  Over het gebruik van modelovereenkomsten schrijft Wiebes “de Belastingdienst heeft het vooralsnog niet nodig geacht hier gebruik van te maken.” Ze lopen dus niet echt voorop als opdrachtgever. “De Belastingdienst zal nu de Wet DBA in werking is getreden net als andere opdrachtgevers in de processen moeten borgen dat er ook feitelijk geen sprake is van een dienstbetrekking en zal het overgangsjaar daarvoor gebruiken. “

13.30 uur:  ZZP Nederland heeft gisteren haar ‘DBA top’ gehad en heeft zich blijkbaar weten te overtuigen door Wiebes. Na het debat klop er nog kritisch (zie hieronder) op de Staatssecretaris en zijn Wet DBA. Die is nu verdwenen. ZZP Nederland noemt de onrust over de Wet DBA ‘spookverhalen’ veroorzaakt door “allerlei payroll- en uitzendbedrijven”

Nabeschouwingen en reacties

Hugo-Jan Ruts (ZiPconomy) 

Veel opgeschoten zijn we niet met het Debat Wiebes stelt zich op als uitvoerder en ziet voortgang in die uitvoering. De knelpunten in de markt zitten niet in tempo van goedkeuring modelovereenkomsten, maar in onhanteerbare termen als ‘gezag’ en ‘vrije vervanging’. Daar is voor gewaarschuwd, maar dat hebben ook de parlementariërs bij het aannemen van de wet sterk onderschat. Wiebes wil nu niet aan die fundamentele discussie, althans niet naar aanleiding van de implementatie Wet DBA. Niet ten onrechte zegt hij dat dat nu niet de plek is en dat dat een wel hele grote discussie is. De Kamer wil dat wel en dient daar toe ook een aantal moties is (die allemaal ontraden zijn door Wiebes), maar de Kamer had dat natuurlijk veel eerder moeten doen namelijk voordat de wet behandeld werd. Nu snel termen als gezag herdefiniëren is hard nodig, maar ook ondoenlijk om op korte termijn iets op te lossen.  Ondertussen zit een grote groep zzp’ers met blijvende onzekerheid. Dat vraagt vooral van opdrachtgevers om uit dit debat te halen dat ze met iets meer lef en inzicht oplossing vinden voor inzet zzp’ers.

Josien van Breda (FNV Zelfstandigen): 

“Het is op zich begrijpelijk dat de Kamer en Wiebes niet willen ingrijpen halverwege het overgangsjaar en hangende het rapport van de commissie Boot. Onze voornaamste zorg zit in de groep die onbedoeld niet meer aan de huidige regelgeving voldoet, zoals Wiebes dat omschreef. Die groep moet gecompenseerd worden voor inkomensderving.”
Rob de Laat (Bovib):

“Het blijft onduidelijk wat nu eigenlijk schijnconstructies zijn? Ook goedgekeurde modelovereenkomsten nemen onzekerheid bij opdrachtgevers niet weg. Zo gaat de sluipmoord op het zzp-schap gaat gewoon door. Wij zegen: beperkt aanpakken schijnzelfstandigheid tot daar waar er uitbuiting en misbruik is , dus lage tarieven!”

Jurrien Koops (ABU):

Koops mist de fundamentele discussie : “Toets op vrije vervanging en werkgeversgezag leidt tot catch22 voor zzp en averechtse effect”

Stichting ZZP Nederland: 

De positie van belangenbehartiger Stichting ZZP Nederland lijkt wat te gaan schuiven. Men was een voorstander van de Wet maar ZZP Nederland stelt nu “zwaar teleurgesteld te zijn in het debat, omdat de politiek blijkbaar niet de urgentie inziet van directe maatregelen en het belang daarvan voor veel zzp’ers.” En “Zelfstandige ondernemers hebben nu niet alleen last van schijnconstructies, maar nog veel meer van het kabinet, dat zegt het ondernemerschap hoog in het vaandel te hebben, maar in werkelijkheid het kind met het badwater weggooit.” ZZP Nederland heeft maandag een overleg met topambtenaren en een groep opdrachtgevers.

Reactie in debat van Wiebes

23.17 Debat is afgerond. Stemming van de moties zijn op dinsdag. Wanneer PvdA en VVD zich houden aan coalitie, zullen niet veel moties het halen. Volledige verslag is hier terug te lezen.

23.08 Hugo-Jan Ruts Wiebes raadt meest moties af. Vooral de moties die gaan over de fundamentele discussies over wat nu ondernemerschap is, wat is nu gezag, wat is nu vrije vervanging. Dat is voor Wiebes niet ‘zijn portefeuille’.

22.57  Wiebes gaat zijn best doen om voor Kerst voortgangsrapportage hebben plus verslag cie Boot en reactie Kabinet daarop.

Tweede termijn

22.56 Pierre Spaninks Na de schorsing worden de ingediende moties besproken. Ondertussen is het stenogram op de website van de Tweede Kamer gevorderd tot en met de inbreng van Ziengs VVD.

22.45 10 minuten schorsing… Dan (waarschijnlijk) kort reactie Wiebes/

22.43 Carola Schouten: pas in december van staatssecretaris horen in welke sectoren nu problemen zijn, is te laat. Overzicht moet voor herfstreces naar kamer.

22.37 Pierre Spaninks  
 • Moties Weyenberg (D66): rapportages eerder, toetsingskader verruimen, geen naheffingen bij goede wil, getoetst ondernemerschap moet overweging worden
 • Moties Omtzigt (CDA): meldpunt moet naar cie Boot ipv Bd, persoonlijke arbeid opnieuw definiëren, voor 10/1 plan om vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers
 • Moties Bashir (SP): motie-Hamer over gelijke behandeling payroll werknemers uitvoeren.
 • Moties Ziengs (VVD) : vrijwaring voor wie werkt volgens modelovereenkomst, modelovereenkomsten sneller beoordelen, meldpunt moet problemen ook oplossen.
 • Moties Vos (PvdA): vrijwaring voor wie werkt volgens modelovereenkomst, modelovereenkomsten sneller beoordelen, meldpunt moet problemen ook oplossen.
 • Motie Van Dijck (PVV): Wet DBA intrekken, VAR terug
22.33 Pierre Spaninks  De vermoeidheid slaat zichtbaar toe, in de bankjes. En dan komt er nog een tweede termijn. Plus een aantal moties.
22.29 Hugo-Jan Ruts  Kamerleden willen discussie over fundament. Wat is gezag, wat is vrije vervanging en hoe werkt dat uit in toepassing Wet DBA. Wiebes zegt steeds: “daar ga ik niet over. Ik implementeer alleen.”

Reactie Staatssecretaris Wiebes

22.27 Pierre Spaninks Wiebes belooft in december een nieuwe kamerbrief met de tussenstand van dat moment. Weyenberg vindt dat te dun. Echte ondernemers (getoetst) moeten gewoon nu veilig ingehuurd kunnen worden.
22.28 Wiebes zegt dat heeft nog geen idee hoeveel zzp’ers er last hebben van de veranderde wetgeving.
22.18 Carola Schouten stelt wezenlijke vraag: is de zzp’er nu iets opgeschoten met dit debat? (volgens Twitter reacties is dat: “nee”)
22.17 Pierre Spaninks Wiebes weigert ondernemerschap te erkennen als uitzondering op loonheffingen: “Hek van de dam”
22.15 Wiebes: Feit dat zzp’ers ondernemer is, kan geen vrijwaring vooraf zijn, dan zijn we weer terug bij af.
Toets op vrije vervanging en werkgeversgezag leidt tot catch22 voor #zzp en averechtse effect”

22.10 Als Wiebes constateert dat het Arbeidsrecht knelt met uitvoering Wet DBA, kom dan met voorstel aanpassingen’, zegt Van Weyenberg. Wiebes belooft met brief te komen en gaat koffie drinken met Asscher (maar maakt ook duidelijk dat hij dat niet zijn prioriteit heeft)

22.09 Hugo-Jan Ruts Wet DBA was gebouwd op drijfzand, namelijk verouderd taal rond gezag en persoonlijke arbeid. Dat wist iedereen.

22.04 Pierre Spaninks Wiebes over Boot: ‘Academici heb je niet in de hand’. Maar hij heeft hem wel de opdracht meegegeven: voor 1 december… Gaat dus niet gebeuren, wordt minstens Kerst.

22.03 Wiebes gaat met Min Asscher de arbeidsmarkt effecten wat Wet DBA in kaart brengen.

22.03 Pierre Spaninks Alweer die leraar geschiedenis van Wiebes… Krat bier voor de journo die die man of vrouw achterhaalt en interviewt!

21.55 Wiebes roept opdrachtgevers en zzp’ers vooral gebruik te maken van de sectorale overeenkomsten en niet te veel individuele overeenkomsten in te dienen.

21.50 Pierre Spaninks Wiebes is blij dat het dankzij het verdwijnen van de VAR mogelijk is geworden om een einde te maken aan schijnzelfstandigheid van postbestellers. Maar toch hebben die nu onder de DBA een modelovereenkomst gekregen, ‘omdat dat van het arbeidsrecht moet’. Ik snap het niet meer… 

21:42 Wiebes: als de Kamer wil dat er een tussen-categorie komt tussen “werknemers” en “ondernemers” dan moet het Burgerlijk Wetboek aangepast worden. “Daar ga ik niet over. Wet DBA gaat niet over regels wat wel/niet werknemer is.”

21.40 Wiebes gaat in op de veel besproken omroep sector. ‘Daarin kunnen veel zzp’ers gewoon blijven werken. Maar ook onder ogen zien dat daar veel met zzp’ers werd gewerkt wat wettelijk niet kan’.

21.30 Pierre Spaninks Wiebes blijft maar voorbeelden geven van mensen die volgens hem ‘geen ondernemer’ zijn. Maar daar gaat de beoordeling niet over. Die gaat over de arbeidsrelatie waar in iemand werkt. Dat is in principe een dienstverband, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer het tegendeel aantonen.

21.29 Pierre Spaninks Wiebes: svp geen druk zetten op het proces, omdat er nu juist met goedwillenden vooruitgang wordt geboekt. Intussen geen naheffingen, geen boetes (maar dat stond zoals bekend al in het handhavingsplan).

21.28 Wiebes geeft aantal voorbeelden waarbij Belastingdienst vindt dat het geen ondernemers zijn. Docenten in middelbaar onderwijs, verpleegsters, ICT met lange opdrachten, chauffeurs die in wagen van opdrachtgever rijden op vaste routes.

21.23 Pierre Spaninks Wiebes: ‘de bekende kwaadwillende opdrachtgevers kunnen we nu eindelijk aanpakken, daar viel met de VAR niets te halen.’ Dat klopt niet. Fraude was altijd al strafbaar, kon altijd vervolgd worden, want viel niet onder de vrijwarende werking van de VAR.  Wiebes blijft het voorstellen alsof “echte zzp’ers” gewoon aan het werk kunnen. Degenen die nu langs de kant worden gezet door opdrachtgevers die het niet vertrouwen, zullen vragen: “Bij wie?”

21.22 Wiebes: Voor groep echte ondernemers: “Gaat u gewoon aan het werk!”

21.19 Pierre Spaninks Wiebes heeft nog geen contact gehad met de cie Boot maar weet al wel dat eruit komt dat het allemaal prima is zoals de Belastingdienst de modelovereenkomsten beoordeelt.

21.17 Hugo-Jan Ruts Wiebes herhaalt maar weer eens “Het is niet aan de Belastingdienst om criteria te bepalen, maar om te handhaven” Het is niet aan Belastingdienst criteria rond gezag of persoonlijke arbeid aan te passen. Dat is aan de politiek.

21.12 Pierre Spaninks Wiebes stelt het voor alsof de probleemgevallen die nu aan het licht komen de beoogde opbrengst zijn van de wet. Hij erkent dat het niet alleen de ‘notoire kwaadwillenden’ betreft maar houdt vol dat ze in onbewuste schijnconstructies zaten. Geen erkenning van het feit dat ook echte ondernemers nu langs de kant komen te staan.

21.10 Eerste lijn van defensie van Wiebes: “Deel opdrachtgevers komt er nu achter dat wat ze deden met zzp’ers wettelijke niet mocht”

21.08 Pierre Spaninks Wiebes begint volgens de regels van het politieke handwerk met zo veel mogelijk inbreng uit de eerste termijn naar zich toe te rekenen, als steun aan zijn beleid.

21.05 Wiebes belooft de nodige toezeggingen op wensen van de Kamer.

Schorsing

21.00 Rob de Laat (Bovib) Wat zijn nu eigenlijk schijnconstructies? Blijft onduidelijk in het #dbadebat. Beperk dit tot uitbuiting en misbruik, dus lage tarieven! Ook goedgekeurde modelovereenkomsten nemen onzekerheid bij opdrachtgevers niet weg. Sluipmoord op zzp schap gaat gewoon door.

20.57 Hugo-Jan Ruts Tussenstand: veel partijen willen eerdere evaluatie. Alleen waarop? Bepalen wanneer Wet DBA mislukt is, lijkt lastig. Tot nu toe zegt Wiebes over de 50.00 zzp’ers die nu zonder opdracht zijn komen te zitten ‘dat waren dus schijnzelfstandigen’.

20.45 Jurrien Koops (ABU) reageert op uitspraken richting bureaus “Verwijten van paniekzaaierij door intermediairs is onzin. Gewoon onderzoek ABU en Bovib naar effecten.

Eerste termijn

20.44 Pierre Spaninks Nu Norbert Klein van Klein. Maar dat is niet Niks. Hij hoopt na de verkiezingen sterker terug te komen met de Vrijzinnige Partij. Die heeft tot nu toe van alle partijen het meest uitgewerkte en samenhangende concept verkiezingsprogramma mbt ZZP. Binnenkort in analyse op mijn eigen blog.

20.43 Van Dijck (PVV) wil alleen gedwongen schijnzelfstandigen aanpakken, nu de Wet intrekken ‘Terug naar de tekentafel’

20.40 Hugo-Jan Ruts PVV’er Van Dijck aan het woord. Benieuwd, tot nu toe zelden een standpunt van PVV over zzp of flexmarkt gehoord.

20.40 Pierre Spaninks Stevige vragen van Schouten, niet open zoals die van Ziengs maar gewoon: hom of kuit?

20.36 Pierre Spaninks: Dat was de minuut van de heer Van Vliet van Van Vliet. Nu verder met Carola Schouten. Haar ChristenUnie stemde in de TK nog voor de wet DBA maar in de EK tegen. Schouten noemde vanochtend op Nu.nl de wet een ‘bureaucratische nachtmerrie’ en pleitte voor een evaluatie in januari: als er dan geen verbetering te constateren valt, moet er worden ingegrepen.

20.34 Van Vliet denkt dat elke zzp’ers een eigen modelovereenkomst indient bij de Belastingdienst. Foutje.

20.30 Goed punt van Mei Li Vos: Aanpassing gebruik van term ‘Gezag’ is geen fiscale regelgeving, maar aanpassing BW (arbeidsrecht).

20.27 Pierre Spaninks: Mei Li Vos (PvdA) neemt de persoonlijke gevolgen voor zzp’ers heel serieus. Toch ziet zij noch in de signalen uit de markt noch in de betogen van haar collega-parlementariërs aanleiding tot een tussentijdse evaluatie cq beslismoment. Tactisch gesproken had Ziengs VVD dus gelijk dat hij zich door de oppositie niet tot concrete uitspraken liet verleiden.

20.24 Mei Li Vos (PvdA) “hoe kan het nu dat PostNL wel een modelovereenkomst hebben. En waarom worden Medisch specialisten niet aangepakt, dat zijn toch geen ondernemers”.

20.21  Pierre Spaninks Nu Mei Li Vos aan de beurt namens de PvdA. Eigenlijk de enige die altijd vol overtuiging achter de wet DBA heeft gestaan en dat nog steeds doet. Als zij niet wil bewegen, kan de VVD dat ook niet. Want zo stevig houden de coalitiepartners elkaar wel gevangen, in dit dossier. Lichtpuntje: vanmiddag in De Nieuws BV op Radio1 zei Vos dat er wat haar betreft een manier gevonden moet worden om de omroepen in staat te stellen met zzp’ers te blijven werken. Misschien vertelt zij nu ook hoe zij dat concreet voor zich ziet? De uitleg die de Belastingdienst geeft aan het begrip ‘gezag’ lijkt daarbij het grootste obstakel.

20.10 Carola Schouten (en anderen) daagt Ziengs uit om harde criteria te geven wanneer de Wet DBA nu wel of niet een succes is. Die kan en wil hij niet formuleren. Hij houdt het met ‘overgrote meerderheid van zzp’ers niet meer aan de slag komen’.

20.09 Pierre Spaninks Daar is’tie, uit de mond van Ziengs VVD: de zzp-bonden zelf de VAR willen afschaffen!

20.03 Hugo-Jan Ruts  Discussie begint zich toe te spitsen wanneer er nu een go/no go moment voor de Wet DBA komt. 1 december (voor de verkiezingen) of 1 mei (na de verkiezingen).

20.00 Ziengs (VVD) er is wel een probleem maar vindt het woord chaos overdreven (was wel woord wat Halbe Zijlstra gebruikte).

19.56 Juiste interruptie lid Klein: problemen liggen niet in de uitvoering door Belastingdienst, maar in weeffouten wet.

19.54 Ziengs (VVD) te makkelijk om wet even af te schaffen. Wil voor de Kerst duidelijkheid van de commissie Boot en een reactie daarop.

19.52 Waar zijn grote woorden ‘chaos’ en ‘wet van tafel als ie niet werkt’ gebleven? vraagt Van Weyenberg (en Omtzigt) aan Ziengs.

19.49 Pierre Spaninks Ziengs VVD neemt het zwaard op voor de ZP’er, die een oplossing zijn ipv probleem. Zij mogen geen last hebben van de bestrijding van schijnzelfstandigheid. De vragen die hij ‘zijn eigen’ staatssecretaris stelt kunnen echter makkelijk worden uitgelegd als steun aan het beleid, dat immers gericht heet te zijn op betere voorlichting en meer duidelijkheid.

19.48 Ziengs wil aanpassing van begrip ‘gezag’ (in Eerste Kamer gaf Wiebes trouwens al aan dat hij daar niet over gaat, is ander Ministerie.)

19.46 Pierre Spaninks  Nu aan Erik Ziengs VVD de lastige taak om enerzijds zo veel achter de wet DBA te blijven staan dat hij de PvdA niet van zich vervreemdt, en er anderzijds zo veel afstand van te nemen dat de ondernemende achterban in maart niet het verkeerde hokje rood maakt.

19.43 Omtzigt: “Trouwens, hoeveel zzp’ers werken er bij de Belastingdienst? en met welke modelcontracten.” CDA suit zich aan bij D66-ultimatum: voor 1 januari oplossing en 1 november tussenrapport Cie Boot

19.42 Pierre Spaninks Omtzigt legt de vinger op de zere plek: dat de wet DBA aan de onderkant van de markt schijnzelfstandigheid juist faciliteert, via het criterium van vrije vervanging.

19.42 Omtzigt: Aspect van Persoonlijke Arbeid zorgt er voor dat de Wet DBA vooral beperkend is voor zp’ers op hoger niveau. “Kom met nieuwe definitie gezagsverhouding en ‘persoonlijke arbeid”

19.40 Pierre Spaninks: Nu Pieter Omtzigt, het bijtertje van het CDA. Ondanks dat zijn partij en in de TK en in EK voor stemde, heeft hij ontwikkeld tot een van de felste en best gedocumenteerde tegenstanders, samen met Van Weyenberg D66. De verwachtingen zijn hoog gespannen.

19.37 Bashir herhaalt dat SP in Tweede Kamer (als enige partij) tegen gestemd wordt, maar wordt natuurlijk aangevallen dat SP in de Eerste Kamer voor stemde.

19.35 Zowel Bashir als Van Weyenberg hebben het motie Hamer (zie hier) over gelijke arbeidsvoorwaarden tussen werknemers en payrollers.

19:29 Pierre Spaninks: Bashir toont zich toch een goede leerling van Ulenbelt: hij verwijt D66 in de TK voorgestemd te hebben en vergeet dat de SP dat in de EK heeft gedaan toen er al veel meer over duidelijk was.

19:29 Pierre Spaninks: De PVV heeft in de Eerste Kamer voor de wet gestemd maar is daarbij volgens Van Dijck (bij interruptie) misleid. Niet de uitvoering verbeteren, zegt hij, maar als oppositie de staatssecretaris dwingen hem in te trekken en terug te gaan naar de VAR. Dat lijkt niet haalbaar, maar wel goed voor de Bühne. NB 1 miljoen zzp’ers hebben op 15 maart 2017 16-17 zetels te verdelen.

19.24: Hugo-Jan Ruts: Onderling gekissebis tussen woordvoerders begin nu al boventoon te voeren.

19.22 Pierre Spaninks:Bashir SP vindt de opstelling van Van Weyenberg D66 te slap. Stug voor een partij die in de Eerste Kamer nog voor stemde.

19.20 Van Weyenberg (D66): Maak het feit of iemand ondernemer is weer onderdeel van de beoordeling.

19.16 Van Weyenberg (D66): De Belastingdienst toets nu strenger dan de Wet. Waarom is dat? En hij wil per 1 januari al een final oordeel of de Wet wel door moet gaan.

19.15: Pierre Spaninks: Als eerste spreekt Steven van Weyenberg, namens D66. Bij de behandeling van de wet DBA in de Tweede Kamer stemde hij nog voor, maar in de loop van het jaar kwam hij samen met senator Alexander Rinnooy Kan tot het inzicht dat er te veel haken en ogen aan de wet kleefden om hem per 1 mei 2016 van kracht te laten worden. Reden waarom D66 in de Eerste Kamer tegenstemde en een motie indiende om eerst meer duidelijkheid te krijgen, onder andere over de sociale gevolgen van de bijbehorende AMvB die het mogelijk zou maken dat opdrachtgever en opdrachtnemers samen de zogenaamde ‘ficties’ buiten toepassing verklaren. De wet haalde het zoals bekend wel, de motie niet. Belangrijkste wens van D66 op dit moment lijkt om het ondernemerschap van de opdrachtnemer zwaar mee te laten wegen bij de beoordeling van de arbeidsrelatie. Nu heeft dat daar geen plek in, waardoor ook ‘echte ondernemers’ in dienstverbanden verzeild kunnen raken.

19.07: Pierre Spaninks: Opmerkelijk aan de sprekerslijst is dat daar Farshad Bashir op staat voor de SP. In eerste instantie was Paul Ulenbelt aangemeld. De oud-vakbondsman verdedigde gisteravond op Twitter nog in niet mis te verstane termen de wet DBA tegen Steven van Weyenberg van D66. Bashir behoort duidelijk tot de meer verlichte stroming van de SP. Tegen Nu.nl zei hij gisteren dat het kabinet zich heeft vergaloppeerd door een wet te maken zonder te formuleren wat het probleem is. Wat hem betreft moet het kabinet eerst duidelijk maken wat schijnzelfstandigheid is voordat het verder gaart op de ingeslagen weg. Overigens heeft Bashir onlangs aangekondigd na de verkiezingen niet terug te keren in de fractie.

Voorbeschouwingen

19.01: De meningen van verschillende woordvoerders lopen behoorlijk uiteen, zo blijkt uit de reacties in de pers vandaag. Vraag is over er over een standpunt wel een meerderheid te vinden is.

18.50: Sprekerslijst (10 partijen): D66, SP, CDA, VVD, PvdA, vanVliet, CU, PVV, Klein, SGP

18.42:  Persbericht ONL voor Ondernemers : “Schort de wet DBA op.”  Hans Biesheuvel: “De Wet DBA is ondoordacht en louter symptoombestrijding. Schijnzelfstandigheid tegengaan is een belangrijk streven, maar dat mag het overgrote deel van zelfstandig professionals die te goeder trouw en voor eigen rekening en risico ondernemen niet tegenwerken. Ondernemers hebben dagelijks last van deze wet. De toezegging van Wiebes, dat echte ondernemers zich nergens zorgen over hoeven te maken, klopt gewoon niet.”

18.30: debat uitgesteld tot 19.10 uur

Kamerleden

De Kamerleden roeren zich voor het debat al flink.

 • D66 houdt vast aan de wens om de Wet DBA per direct in de ijskast te zetten.
 • Pieter Omtzigt mist mist urgentie van de problemen rond de DBA bij de Staatssecretaris.
 • VVD-fractievoorzitter Zijlstra stelde eerder deze week dat hij de wet per 1 mei 2017 wil evalueren en mogelijk dan (drastisch) wil aanpassen (BNR). Daarmee legde hij iets minder druk op de eigen Staatssecretaris.
 • Tony van Dijck (PVV): “De Wet DBA blijkt een gedrocht in de uitvoering” en wil ook directe afschaffing (Nu.nl).
 • Mei Li Vos (PvdA) legt vooral de bal vooral bij de opdrachtgevers. “We moeten ons eerst richten op opdrachtgevers die jarenlang voor een dubbeltje op de eerste rang hebben gezeten, omdat zij onterecht zzp’ers inhuurden en daardoor geen sociale premies hoefden te betalen.” (Nu.nl)

Belangenbehartigers

FNV Zelfstandigen is voorlopig positief over de Wet DBA. Josien van Breda, directeur FNV Zelfstandigen,  zegt op de eigen website : “Veel mensen wijzen nu met hun vinger naar de wet en naar de staatssecretaris. Maar de feitelijke verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgevers. Het moet weer normaal worden dat zij de mensen die voor hen werken genoeg betalen en fatsoenlijk behandelen.”   FNV schrijft aan de Tweede Kamer “Veel mensen opereerden onder de VAR in het grijze gebied tussen werknemers en zelfstandigen. Dankzij de Wet DBA is de werkelijkheid nu genadeloos blootgelegd”  Benieuwd hoe de SP hier op reageert, die (ineens) heel kritisch is.

De andere zzp-bonden, voorstander van de afschaffing van de VAR en betrokken bij het ontwerp van de Wet DBA, houden zich nog redelijk op de vlakte. ZZP Nederland heeft maandag a.s. een bijeenkomsten met opdrachtgevers en Wiebes over problemen die die opdrachtgevers ervaren.

CNV-voorzitter Limmen plaatst vraagtekens bij de ophef rond de Wet DBA. Volgens hem werkt hij ,,De markt wordt opgeschud en dat betekent dat de wet DBA dus werkt”, zo zegt hij in de Telegraaf.

Bovib-voorzitter (intermediairs) Rob de Laat noemt de Wet DBA een ‘sluipmoordenaar die niemand wil zien’. Inzet van zzp’ers wordt volgens hem feitelijk onmogelijk gemaakt. De Bovib pleit voor een gerichte aanpak van schijnzelfstandigheid bij lage tarieven.

De ABU (uitzenders) maken (zie column Lisette van Rossum) vooral zorgen over het maximum van 8 maanden.

Zzp’ers en intermediairs 

Met name in de media roeren zzp’ers zich. 100 freelance journalisten schreven deze brandbrief aan Wiebes. Cameraman Jan Rein Hettinga legde zijn situatie hier uit.  Zzp’er lanceerde vandaag de website www.zzp-dba-nee.nl .

Overigens merken we in reacties dat er ook de nodige zelfstandigen zijn die alle onrust niet erg begrijpen. Zij merken er weinig van en/of vinden het terecht dat het voor bepaalde type opdrachten (bijv langdurig bij een opdrachtgever) onmogelijk wordt om als zelfstandige te werken.

Op BNR radio (luister hier) zegt Anne Meint Bouma (Brainnet) dat er nog veel te veel onzekerheid bij opdrachtgevers is rond de term ‘gezag’. Wessel van Alphen sr schreef eerdere deze week in een open brief om intrekking van de wet. Ook Robert van Veggel (Hays) vindt dat de Wet te veel blokkades opwerpt.
 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

 1. Goed, na de stemming van vandaag weet ik het (eigenlijk wist ik het al wel een tijdje, maar nu is het definitief). Van de VVD hoeven we als ondernemers niets te verwachten, nu niet en waarschijnlijk in de toekomst ook niet. Tijd voor een brede politieke herorientatie…
  Ik vraag me overigens af hoe wij als ZZP’ers schadeloos gesteld gaan worden, korting op de te betalen belasting is leuk, echter… geen opdracht = geen inkomsten = geen belasting. Ik hoor van de betreffende bewindslieden hoe ze dit willen gaan aanpakken.