"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Wijzigingen in de WWZ: Aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Bekijk hier wat de gevolgen zijn

1 januari 2015 treedt een aantal wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Een van de wijzigingen is de ‘aanzegplicht’ bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer. De aanzegplicht houdt in dat een werkgever een werknemer uiterlijk een maand voordat een tijdelijk contract schriftelijk moet ‘aanzeggen’ (is: informeren) over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.

Deze aanzegplicht geldt voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten die eindigen op of na 1 februari 2015. Bureau Leeuwendaal zet een en ander nog even op een rij.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Als de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 februari 2015, dan dient u als werkgever minimaal een maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te zeggen. Dit betekent dat u schriftelijk aan de werknemer laat weten of de tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt voorgezet en zo ja, onder welke voorwaarden dat zal geschieden.

Als de tijdelijke arbeidsovereenkomst, die 6 maanden of langer heeft geduurd, op 1 februari 2015 afloopt dan dient u de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2015 aan te zeggen. Let op: dit geldt ook voor verlengingen.

Gevolgen niet of niet op tijd aanzeggen

De tijdelijke arbeidsovereenkomst is wel van rechtswege geëindigd maar de werkgever dient aan de werknemer een vergoeding te betalen als de werkgever niet heeft aangezegd. Deze vergoeding bestaat uit één maandsalaris, inclusief eindejaarsuitkering en vakantietoeslag.

Als de werkgever een aantal weken te laat is met aanzeggen dat dient deze vergoeding naar rato van het te laat aanzeggen te worden betaald. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt tussen het niet of wel verlengen. Ook in het geval een tijdelijke arbeidsovereenkomst wordt verlengd maar niet op tijd is aangezegd, geldt de verplichting om een vergoeding te betalen. De werknemer dient een beroep te doen op het niet of niet op tijd aanzeggen. Deze mogelijkheid bestaat drie maanden nadat de aanzegplicht is ontstaan. De werkgever moet aantonen dat er op tijd is aangezegd.

Uitzonderingen

Hoe moet de werkgever omgaan met invallers bij ziekte, waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst niet bepaald is? Dit is een van de uitzonderingen waarop de aanzegplicht niet van toepassing is. Ook is de aanzegplicht niet van toepassing op tijdelijke (verlengde) arbeidsovereenkomsten die voor een periode korter dan 6 maanden zijn aangegaan of op een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding. Vanzelfsprekend geldt de aanzegplicht ook niet voor overeenkomsten met zzp’ers.

Zie hier voor meer informatie.

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie