"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Organisaties met flexibele schil investeren minder in opleidingen en HR beleid.

Organisaties met flexibele schil investeren minder in opleidingen en HR beleid.

12172068_sOrganisaties met relatief veel tijdelijk personeel investeren minder in opleidingen. Deze organisaties worden ook gekenmerkt door minder HR-beleid. Hierdoor kan de kwaliteit van het personeel, daarmee van de organisatie, op termijn in het geding komen. Dit is een van de conclusies die Berenschot trekt uit het tweejaarlijkse onderzoek ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement’ dat is verschenen bij HR Strategie.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Berenschot adviseur Hella Sylva en Johan van Dam, blijkt dat naarmate het percentage tijdelijke contracten groeit er minder ruimte is voor personeelsbeleid en opleidingen. Hoewel de inzet van tijdelijke contracten op korte termijn voordelig lijkt te zijn voor organisaties, kan dit op de lange termijn juist weer voor kwaliteitsproblemen zorgen. Aldus Berenschot.

“Beperking van opleidingsmogelijkheden voor medewerkers met een tijdelijk contract is een gemiste kans,” stelt Hans van der Spek. “Juist opleiding en ontwikkeling creëert betrokkenheid en waarborgt kwaliteit en continuïteit van diensten. En dat vormt de grootste uitdaging voor organisaties ten aanzien van de flexibele schil.” Berenschot vindt het maatschappelijk gezien van belang om de gehele beroepsbevolking op een afdoende opleidingsniveau te brengen of te houden. Door niet te investeren in een deel hiervan ontstaat een tweedeling.

HR buiten spel

Ook komt in het onderzoek naar voren dat er minder beleidsmedewerkers op de personeelsafdeling werkzaam zijn, naarmate het aantal tijdelijke contracten stijgt. Tegelijkertijd neemt het aantal administratieve krachten toe. “Daar waar personeelsmanagers van oudsher een belangrijke rol spelen bij de capaciteitsplanning, beloningsbeleid, werving en selectie van het vaste personeel, staan ze met betrekking tot de flexibele schil enigszins buiten spel.”  Volgens Berenschot wordt daarmee een substantieel deel van het personeelsbestand aan de directe invloed van HR onttrokken.

Het onderzoek onderschrijft de conclusie die hier op ZiPconomy door diverse auteurs al vaker getrokken is in diverse artikelen over de flexibele schil. De wens tot flexibiliteit van de bezetting valt niet meer weg te denken; zaak dus om ook daar in te investeren via opleidingen en HR beleid. En naast goed werkgeverschap ook oog te hebben voor goed opdrachtgeverschap.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Uit dit onderzoek blijkt maar weer eens dat de al dan niet terechte behoefte, bij met name werkgevers,vooral ingegeven wordt door een korte termijnbelang,zeker in crisissituaties. Overleven is de eerste gedachte als je in het water valt. De leiding van excellerende bedrijven investeren in full commitment bij werknemers zodat niet alleen werknemers zich verder ontwikkelen,maar ook het bedrijf zich steeds verder blijft ontwikkelen.Het is juist daarom zo belangrijk om actie te ondernemen als het (nog) goed gaat.

    groet,

    John Boersma,bedrijfskundige