"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Grootste deel werkgevers zetten Twitter niet goed in voor hun employer branding.

Twitter wordt bejubeld en verguisd. Feit is dat het social media instrument in korte tijd ‘mainstream’ is geworden. En dat ‘early adapotors’ twitter (net als LinkedIn) beginnen te verlaten, betekent alleen maar dat de top nog lang niet bereikt is. Wanneer we het hebben over het werven van personeel, van vast tot interimmers, dan lijkt twitter een effectiever tool dan LinkedIn. Een combinatie van de lage drempel van twitter om berichten te plaatsen – en door te sturen – met de kracht van ‘referral recruitment’ (‘mensen in het netwerk van goede mensen zullen ook wel goed zijn’) maakt dat twitter – meer dan LinkedIn – gebruikt wordt om vacatures en interim opdrachten zichtbaar te maken voor de buitenwereld. Een groeiend aantal bureaus, jobboards maar ook organisaties gebruiken twitter om structureel hun aanbod aan interim opdrachten kenbaar te maken (zie o.a. deze twitterlist voor verzameling).

Dit is het vijfde artikel in een reeks naar aanleiding van een inzending voor de ZiPconomy ScriptiePrijs 2012. Rond de uitreiking van deze prijs organiseert ZiPconomy op 21 november het seminar “Anders Werken en Organiseren”. Naast presentaties van de genomineerden geven o.a. Menno Lanting en SER-voorzitter Wiebe Draijer hun visie op dit thema. Zie voor meer informatie de ZiP-agenda.

Twitter is natuurlijk ook een instrument om te bouwen aan je ‘werkgeversmerk’. Over de nut en noodzaak om ook richting interim professionals aandacht te besteden aan je employer branding, schreef Annemarie Stel hier eerder als eens een artikel. In een tijd dat een zo groot percentage van het talent als zelfstandige werkt en wanneer je er als organisatie voor kiest om structureel met interim professionals te werken, dan past employer branding (met gebruik van twitter) in je wervingstrategie voor interimmers.

Nu goed, aanleiding genoeg om met interesse te kijken naar het een onderzoek van Carlijn Frunt waarin ze constateert dat, ondanks alle mogelijkheden, werkgevers de kracht van twitter toch nog maar nauwelijks gebruiken. Carlijn is een van de nomineerden voor de ZiPconomy Scriptieprijs en zal dus ook een van de sprekers zijn op het seminar Anders Werken & Organiseren. Hieronder de belangrijkste resultaten uit haar onderzoek.

Twitter voor vacatures?

Wil je als een aantrekkelijke werkgever overkomen op Twitter, moet je praten met je doelgroep. De conversatie aangaan klinkt als iets logisch op Social Media, de werkelijkheid laat anders zien. De top 50 aantrekkelijkste werkgevers (lijst Effectory)  delen  vooral vacatures en bedrijfsnieuws en gaan weinig interactie aan.

LinkedIn is op het moment het meest populaire zakelijke sociale netwerk, maar Twitter is in opkomst. Uit eerder onderzoek van Bullhorn Inc. blijkt namelijk dat mensen juist op Twitter het meest zoeken naar vacatures. Het doel van het onderzoek van Carlijn Frunt was om de rol van Twitter voor werkgevers te analyseren.

Uit analyse bleek dat van de top 50 werkgevers 40 van Twitter gebruik maakten. Ga je wat dieper in op deze 40 bleek dat 18 van deze organisaties Twitter daadwerkelijk gebruiken voor employer branding en het zichzelf profileren als aantrekkelijke werkgever. Van deze 18 organisaties zijn 378 tweets geanalyseerd op communicatieve functionele boodschap. Hieruit bleek dat de tweets vooral gefocust waren op ‘het verstrekken van informatie door middel van retweets en wervende informatie, zoals vacatures.‘ Verder bleek dat vooral bedrijfsmatige accounts werden ingezet voor employer branding door de twitterende werkgevers.

Persoonlijke profielen effectiever dan bedrijfsprofielen

Het tweede deel van het onderzoek keek naar de effectiviteit van de gebruikte employer branding strategieën op Twitter. Een experiment werd uitgevoerd onder ruim 100 actieve Twitteraars die verschillende fictieve Twitterprofielen en tweets te zien kregen. Hieruit bleek dat de participanten het vooral waardeerden als de werkgevers vanuit een persoonlijke hoek de conversatie aangingen. Tevens bleek dat conversatie met een persoonlijk Twitter-account beter overkwam dan met een bedrijfsmatig account. Tot slot kwam naar voren dat Twitter een goede tool is voor employer branding; ruim 86% zou Twitter gebruiken voor het zoeken naar een baan. Uit de resultaten van het onderzoek valt op te maken dat er dus een groot verschil in wat werkgevers doen en wat Twitteraars graag zouden willen zien.

Geconcludeerd kan worden dat organisaties beter een persoonlijk account van een medewerker kunnen inzetten om de conversatie met hun potentiële werknemers aan te gaan. Het is natuurlijk begrijpelijk dat werkgevers het moeilijk vinden om met persoonlijke accounts van werknemers de interactie aan te gaan, vanwege het feit dat werknemers van baan kunnen wisselen en hun persoonlijke account met netwerk meenemen. Maar het strategisch inzetten van persoonlijke accounts voor employer branding is wel degelijk een best practice en de vraag is of dit niet opweegt tegen de nadelen.

Voor een uitgebreidere versie van het onderzoek kunt u kijken op de website van Carlijn Frunt.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie