"Exploring the future of work & the freelance economy"

Column - Bekijk alle berichten

Professioneel inhuren
De Wab en Poldermodel 2.0

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bezig met een ‘internetconsultatie’ over de nieuwe wet Arbeidsmarkt in balans. Ik had nog nooit van een internetconsultatie gehoord, maar het is blijkbaar Poldermodel 2.0 en als je een uurtje overhebt is het interessant om een blik te werpen op de reacties. [Lees meer …]

Professioneel inhuren
Welke recruitment manager wordt de eerste Chief Cloud Officer?

Onlangs sprak ik met een HR manager van een grote onderneming. Een organisatie die veel met externen werkt. Ondanks het grote aantal externen, het belang daarvan en de bedragen die er mee gemoeid zijn, ontbrak een fundamentele HR visie. Er werden geen parallellen getrokken tussen ‘vast’ en ‘flex’. Ik ben bang dat het een exemplarische casus is. Het kan en moet toch echt anders… [Lees meer …]

1 7 8