"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Workforce management: vooruitblik naar 2022

Aandacht voor talent zal ook in de komende jaren cruciaal zijn voor organisaties. Ze zullen daarom meer inspanningen doen om een goed beeld te krijgen en te houden van de totale workforce, vast en flex. Ook zijn er volgens TalentIn drie manieren waarop organisaties de schaarste zullen bevechten in het komende jaar.

In 2021 is veel gebeurd. De COVID-19 pandemie heeft in golven het nodige effect gehad, maar we zijn zakelijk gezien steeds beter in staat om hiermee om te gaan en te anticiperen. Desalniettemin zijn en blijven de gevolgen zichtbaar en aandacht voor talent zal ook in de komende jaren cruciaal zijn voor organisaties. Niet uitsluitend in negatieve zin. Het spectaculaire economische herstel trekt een wissel op het arbeidspotentieel en de manier waarop dit potentieel wordt ingezet.

TalentIn verwacht voor 2022 de volgende ontwikkelingen te zien:

Verdere integratie van workforce management

De manier waarop we werken is in de afgelopen jaren definitief veranderd. Het thuiswerken en op afstand aansturen is onderdeel geworden van de manier waarop organisaties opereren. We zien echter ook dat daar waar mogelijkheden zijn medewerkers graag weer een deel van de tijd op kantoor komen werken. We verwachten dan ook dat organisaties nog wel even aandacht zullen hebben voor het balanceren en het verder finetunen van de combinatie tussen thuis en op kantoor werken. Hierbij draait het niet alleen om de fysieke werkplek, maar ook de binding, well being en sociale aspecten.

Optimaliseren en integreren van het recruitmentmodel zorgt onder andere voor minder ‘waste’

Bovenstaande elementen vragen de nodige aandacht van organisaties en dat is terecht. Maar het inzicht in skills, capaciteiten en talent van de individuele medewerker en teams is minstens zo belangrijk. Zeker nu meer werk op afstand gebeurt, verwachten wij dat organisaties in toenemende mate inspanningen gaan verrichten om een goed beeld te krijgen en te houden van de totale workforce (vast en flex). Hiermee kunnen een aantal uitdagingen het hoofd worden geboden.

Omgaan met schaarste

Eén van deze uitdagingen is schaarste of het ervaren van schaarste. Op basis van demografische data kunnen we constateren dat deze schaarste er is en niet meer zal verdwijnen. Daarnaast of mede hierdoor is de aantrekkelijkheid als werkgever een niet te verwaarlozen factor geworden. We verwachten dat organisaties op een aantal manieren de schaarste zullen bevechten in het komende jaar. We noemen de drie belangrijkste:

  1. Door het effectiever en bewuster inzetten van het reeds aanwezige, betrokken en ervaren arbeidspotentieel kan een deel van de schaarste worden opgevangen. Bewuster kiezen tussen de inzet van inhuur en het door ontwikkelen van eigen mensen kan alleen door goed inzicht en begrip van skills en capaciteiten, maar ook ambities en drijfveren.
  2. Het optimaliseren en integreren van het recruitmentmodel voor zowel vast als flex zorgt onder andere voor het reduceren van “waste”, het missen van passende kandidaten door op voorhand de keuze vast óf flex te maken en voor het verbeteren van de candidate experience gedurende het recruitmentproces. Technologie, maar ook nieuwe sourcingtechnieken en -processen dragen bij aan het effectief invullen van vacatures.
  3. Versterken van het “employer brand” ondersteunt de boodschap waarom talent voor de organisatie zou moeten kiezen. Consistente arbeidsmarktcommunicatie in lijn met de overall strategie is als thema in toenemende mate onderwerp voor communicatie- en marketingafdelingen. Ingegeven door remmende groei als gevolg van schaarste verwacht TalentIn ook hier meer aandacht en activiteit bij organisaties.

Goed zicht op totale workforce

Samengevat: een goed zicht op de totale workforce van organisaties en het effectiever benutten van talent, levert een genuanceerder beeld op van aanvragen naar de markt. Wanneer deze aanvragen op hun beurt ook breder en via de juiste sourcingtechnieken worden ingevuld, wordt het recruitment-apparaat effectiever. Als de employer branding campagnes hierop aansluiten en het recruitment op de goede manier ondersteunen, is de juiste koers ingezet.

TalentIn verwacht dat in 2022 en waarschijnlijk de jaren daaropvolgend hier de focus zal liggen. Mooie vergezichten ten spijt, zal HR en Talent Acquisition moeten leveren. De business zal echter haar rol moeten pakken om succesvol te zijn.

Ron Bosma is arbeidsmarktspecialist met een duidelijke passie voor techniek en innovatie. Ron heeft een eigen onafhankelijke visie op recruitment vraagstukken waarbij een juiste balans tussen techniek en mens (Tech & Touch) de basis is voor toekomstgerichte oplossingen. Naast de inzet van beproefde oplossingen kijkt Ron altijd naar mogelijkheden voor vernieuwing en innovatie. In zijn ogen kan het altijd beter.Ron heeft een ruime ervaring (25+) als eindverantwoordelijke binnen de hr- dienstverlening en is managing partner bij TalentIn. Partners en consultants bij TalentIn hebben decennialange internationale ervaring in de wereld van Talent Management oplossingen, zoals bijvoorbeeld MSP, RPO en Total Talent Management programma’s. TalentIn is onafhankelijk en pragmatisch. Zij adviseren, maar kunnen ook praktisch ondersteunen. Bekijk alle berichten van Ron Bosma