"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Omzet Nederlandse detacheerders sterk gestegen in afgelopen vijf jaar

Tussen 2017 en 2023 is de geschatte gezamenlijke omzet van detacheerders gestegen van circa zes miljard naar een bedrag tussen de acht en twaalf miljard euro. Ook is er in vergelijking met 2017 sprake van een opvallende stijging van het aantal vrouwen dat gedetacheerd wordt. Dit blijkt uit een onderzoek door Panteia naar de stand van de detacheringsmarkt in Nederland, in opdracht van de VvDN (Vereniging van Detacheerders Nederland), PwC en ABN AMRO. De drie partijen presenteerden de uitkomsten vandaag tijdens het vijfjarige jubileum event van de VvDN op het hoofdkantoor van Yacht in Diemen.

Het is voor de tweede keer dat de drie organisaties de detacheringsmarkt in Nederland in kaart laten brengen. Net als in 2017 kregen de onderzoekers daarbij te maken met nogal wat interpretatieverschillen wat betreft detachering zowel qua kenmerken als werkwijzen. Dat maakt het lastig een exacte schatting te maken van de hoeveelheid detacheerders in Nederland en de daarbij horende omzet. Met name kleine detacheerders (<20 werknemers) lijken sterk ondervertegenwoordigd in de respons.

Niettemin zijn er een aantal opvallende conclusies te trekken. Zo is de geschatte gezamenlijke omzet van detacheerders de afgelopen vijf jaar aanzienlijk gestegen (van circa zes miljard naar een bedrag tussen de acht en twaalf miljard euro). Ook biedt het overgrote merendeel van de detacheerders (94%, tegen 88% in 2017) inmiddels naast detachering ook andere diensten aan. Zo doen de detacheerders ook veel aan werving en selectie, zzp-bemiddeling en deta-vast bemiddeling, op ruime afstand gevolgd door onder meer uitzenden.

Detachering als brug naar de arbeidsmarkt

Van de gedetacheerden is een kleine meerderheid man (54%), veelal hoogopgeleid (HBO+, 63%) en het gros is jonger dan 40 jaar (66%). In vergelijking met 2017 valt de toename van het aandeel vrouwen op. Een opvallend groot aandeel van alle gedetacheerden in 2022 is in dienst getreden bij de detacheerder als schoolverlater (29% tegen 15% in 2017) of in mindere mate vanuit een uitkeringssituatie (7% tegen 13% in 2017), wat aangeeft dat detacheerders in toenemende mate een belangrijke brug vormen naar de arbeidsmarkt.

In 2022 werd 27% van de gedetacheerden gedetacheerd op basis van een uurtarief beneden de €50. In 2017 werd nog bijna de helft van de gedetacheerden gedetacheerd op basis van een uurtarief van minder dan €50. Opvallend is dat het erop lijkt dat de sector in 2022 in staat is hogere tarieven te hanteren dan in 2017. Wel dient er rekening te worden gehouden met de inflatie van de afgelopen jaren waardoor de €50 in 2017 overeenkomt met bijna €60 in 2022.

Invloed van wet- en regelgeving

61% van de detacheerders geeft aan dat een tekort aan specifiek gekwalificeerde arbeidskrachten een belemmering is voor verdere groei (75% in 2017). Een andere belangrijke belemmering zijn overheidsregels met 54% (32% in 2017). Dat laatste is een doorn in het oog van de recent aangestelde voorzitter van de VvDN, Edwin van den Elst. Volgens hem is er sprake van ‘one size fits all wetgeving’ die geen recht doet aan de unieke positie van detachering binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

VvDN voorzitter Van den Elst tijdens presentatie onderzoek

Van den Elst: “Juridisch gezien valt detachering onder ‘uitzenden’ door de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi – red.). Maar detachering beschouwen als ‘flex’ is gewoonweg feitelijk onjuist. We bieden vaste contracten, goede beloning en – zo blijkt ook weer uit het recente onderzoek – investeren in persoonlijke ontwikkeling en loopbaanbegeleiding, zodat werknemers gelukkig zijn en blijven.”

Volgens Van den Elst wordt de belangrijke rol van detachering in onze maatschappij door de politiek helaas nog steeds niet onderkend. “Binnen de Nederlandse arbeidsmarkt is detachering uniek. Enerzijds bieden detacheerders door hun positie als onderscheidende werkgever zekerheid aan hun werknemers. Aan de andere kant zorgen ze voor flexibiliteit bij opdrachtgevers, als het gaat om snelle op- en afschaling en het toevoegen van tijdelijk benodigde kennis. Al deze aspecten zijn van wezenlijk belang in een goed functionerende economie.”

“Nu de schaarste aan medewerkers een structureel karakter krijgt, zijn detacheringsbureaus bij uitstek geschikt om zich als goed werkgever te positioneren”, licht Han Mesters, sector banker Zakelijke Dienstverlening bij ABN Amro toe. “Het relatief ruime opleidingsbudget voor medewerkers, de persoonlijke begeleiding middels het impresario model en de mogelijkheid om in korte tijd ervaring op te doen bij verschillende werkgevers speelt in op de wensen van de nieuwe generaties op de arbeidsmarkt.”

“Je ziet inderdaad veel jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar, die via een detacheringsorganisatie werken”, beaamt ook Rik Blokhuis, sectorleider zakelijke dienstverlening PwC op de onderzoeksbevindingen. “Zij krijgen veel kansen bij verschillende bedrijven, wat zij heel leerzaam en leuk vinden. Ook ervaren zij een steile opleidingscurve. Detacheerders spenderen een hoog percentage van de loonsom aan opleiding. Dat was vijf jaar geleden weliswaar ook al, maar waar je toen een focus op vaktechnische trainingen zag, zie je nu dat detacheerders steeds meer ‘soft skills’-trainingen aanbieden. Coaching, intermenselijke vaardigheden, dat soort trainingen. Die shift van pure vaktechnische training naar ‘soft skills’ is een interessante ontwikkeling, die we ook in andere onderzoeken zien.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie