"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Jonge Democraten: ‘Juist in onzekere tijden hebben jongeren behoefte aan vaste banen voor meer financiële zekerheid’

Volgens de Jonge Democraten hebben jongeren, juist in onzekere tijden, zoals de stijgende studiekosten, behoefte aan vaste banen voor meer financiële zekerheid. Dit is de tweede aflevering in een serie interviews met jongerenafdelingen van politieke partijen, in het kader van de verkiezingen.

“Dat jongeren niet meer verlangen naar een vaste baan herken ik niet direct bij mezelf”, vertelt Evert Manders, persvoorlichter van Jonge Democraten, de jongeren tak van D66. De partij hecht veel belang aan financiële zekerheid. En vindt dat werkgevers en werknemers allebei baat hebben bij een langetermijnrelatie.

Ook is Jonge Democraten voorstander van wet- en regelgeving voor de aanpak van schijnzelfstandigheid. “Maar dan moeten deze regels wel helder zijn en daadwerkelijk problemen oplossen, geen extra onduidelijkheid creëren,” zegt Elise Stroop, politiek secretaris bij Jonge Democraten.

ZiPconomy sprak met hen in een serie gesprekken met de jongerenafdeling van een aantal partijen en hun visie over de arbeidsmarkt en de positie van jongeren (lees hier de andere afleveringen).

Zitten jongeren nog wel te wachten op een vaste baan?
“Het beeld dat jongeren niet meer verlangen naar een vaste baan herken ik niet direct bij mezelf,” zegt Manders. “Integendeel, ik zie om me heen juist veel jongeren die op zijn naar meer zekerheid. De vervijfvoudiging van studierente bijvoorbeeld, legt een extra last op jongeren. Daardoor neemt de behoefte aan zekerheid in werk toe.”

“Tegenwoordig moeten jongeren vaak werken omdat studeren onbetaalbaar is, terwijl de studie eigenlijk prioriteit zou moeten zijn. Deze druk veroorzaakt spanning.”

“Het zou ontzettend scheef zijn om een 18-jarige minder te belonen dan een ouder iemand terwijl ze precies hetzelfde werk doen.”

Kortdurende contracten

“Ik denk dat we er veel harder op moeten toezien en situaties moeten vermijden waarin mensen tijdelijke contracten krijgen, feitelijk zodat ze ieder moment kunnen opdonderen. Dit is iets wat we moeten voorkomen,” zegt Manders.

Jonge Democraten vindt dat het huidige systeem van flexibele contracten nadelige effecten heeft. “Wanneer we het hebben over zzp’ers, met name in het geval van maaltijdbezorgers, was dit een behoorlijk schandaal.”

Veel jongeren hebben tegenwoordig te maken met onzekerheid. “Het is lastig om een financiële planning te maken als je op elk moment uit de organisatie kan worden geknikkerd. Ga je wel een huis kopen als je je baan kan verliezen?”

Ze benadrukken dat een vast contract en meer zekerheid zowel goed zijn voor de werknemer als voor de werkgever. “Voor de werknemer betekent dit een gevoel van stabiliteit en meer zekerheid met betrekking tot financiële planning.”

“Voor de werkgever resulteert dit in een werknemer die beter wordt in zijn beroep en affiniteit heeft met de organisatie waarvoor hij werkt. Dat is goed voor het bedrijf. Dit zie je zeker in het mkb, waar deze relatie nóg belangrijker is.”

Jullie zeggen dat werknemers minder vaak een vast contract aangeboden krijgen wegens de financiële risico’s die werkgevers hebben. Is het niet eerder andersom, dat werkgevers moeite hebben om personeel te binden?
“Dat is nou juist een vast contract: zekerheid bieden. Als organisatie bieden wij iets aan jou, en omgekeerd bied jij iets aan ons. Ik geloof echt dat wanneer je een goede relatie hebt met je werkplek, je je meer gebonden voelt en harder werkt voor het bedrijf. Het is een langetermijninvestering voor zowel de werkgever als de werknemer.”

Iemand die bij Temper werkt: zzp’er of werknemer in loondienst?
“Hoewel ze officieel als zzp’ers worden beschouwd, is dat natuurlijk onzin. Ze werken feitelijk gewoon voor dat bedrijf, wat duidt op schijnzelfstandigheid.”

Voorstellen huidige kabinet

Voor jongeren blijft er een uitzondering met betrekking tot 0-urencontracten. “Veel jongeren hebben namelijk studeren als hoofdactiviteit en werken daarnaast als bijbaan. Voor hen blijft het mogelijk om een oproepcontract aan te gaan,” vertelt Stroop.

Die uitzondering is volgens Jonge Democraten gunstig voor jongeren zelf én voor het mkb. “Een pool jongeren die je kan oproepen wanneer je wil, wanneer er werk te doen is en wanneer jongeren tijd hebben. Dat is goed voor beide partijen. Zeker als je dan meer gemotiveerde studenten hebt in vergelijking als je ze een vast contract zou aanbieden, waarbij ze stress hebben door studeren en werken.”

Over het voorstel voor een nieuwe wet, bedoeld om schijnzelfstandigheid te voorkomen, is Jonge Democraten minder positief. “Wij zijn voorstander van het aanpakken van schijnzelfstandigheid en het opstellen van regels voor de inzet van zzp’ers, maar dan moeten deze regels wel helder zijn en daadwerkelijk problemen oplossen, geen extra onduidelijkheid creëren.”

Brede rol voor onderwijs

Jonge Democraten vinden dat een opleiding meer moet zijn dan alleen een voorbereiding op de arbeidsmarkt. “De universiteit moet geen cijferfabriek worden die mensen alleen klaarstomen voor het werkende leven. Het moet een platform zijn voor persoonlijke ontwikkeling.”

Een brede rol voor de universiteit gaat verder dan alleen voldoen aan de behoeften van de arbeidsmarkt. “Ik denk dat er ook echt waarde is voor kunst in de maatschappij. Het blijft echter moeilijk om deze waarde in harde cijfers uit te drukken.”

Afschaffen van minimumjeugdloon

Volgens de Jonge Democraten moet werk lonen. “Of het nu door een 18-jarige of een 50-jarige wordt verricht, het is hetzelfde werk. Het zou ontzettend scheef zijn om een 18-jarige minder te belonen dan een ouder iemand terwijl ze precies hetzelfde werk doen.”

Als er onderscheid is tussen jeugd- en volwassenloon, is het voordelig voor een werkgever om een 18-jarige aan te nemen. Maar als die kostenbesparing wegvalt, zou een werkgever dan niet de voorkeur geven aan iemand die ouder is, zonder studieverplichtingen en tentamenweken?
“Hetzelfde kan gezegd worden over een 25-jarige die net een gezin begint,” antwoord Manders.

Stroop voegt toe: “Als je kijkt naar landen om ons heen waar recent het minimumjeugdloon is afgeschaft, heeft dat niet geleid tot significante veranderingen in jeugdwerkloosheid. Dus wij denken dat het moet kunnen: gelijke arbeid, gelijke beloningen.”

Christina Kwarten is redacteur bij ZiPconomy en doet momenteel de master Journalistiek en Nieuwe Media van Universiteit Leiden. Bekijk alle berichten van Christina Kwarten

Eén reactie op dit bericht

  1. Jonge Democraten vindt dat het huidige systeem van flexibele contracten nadelige effecten heeft. “Wanneer we het hebben over zzp’ers, met name in het geval van maaltijdbezorgers, was dit een behoorlijk schandaal.” Maar dit zijn geen ZZPers en ook die van Temper, sommige in de Bouw, de Zorg, etc. Zlle zg ZZPers met onder een uurloon van min. 35 euro excl. zijn in mijn wereld geen ZZPers. Zij kunnen geen buffer opbouwen, pensioen en zelfvoorzienend zijn. Zelfs met 35 euro/uur excl. kan dit erg moeilijk zijn. Maar een PUT-out moet er in mijn gedachten komen en dan zou ik pleiten voor > 60 euro/uur excl. BTW.