"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De toenemende vraag naar (onafhankelijke) MSP’s

Ondanks de krappe arbeidsmarkt groeit de flexschil. Een opmerkelijk fenomeen, dat ook de komende tijd nog wel zal doorzetten. Bij een groeiende vraag naar flex, zal ook de behoefte aan MSP’s stijgen, stellen Mariëtte Wendrich en Jaap Jan Westland van Flextender.

Op woensdag 4 oktober was er een webinar over de toenemende vraag naar Managed Service Providers (MSP’s). De meerderheid van de kijkers van dit webinar gaf als antwoord op de pollvraag dat zij verwachten de komende 1,5 jaar meer flexwerkers in te huren. Ook Mariëtte Wendrich (operationeel directeur Flextender) en Jaap Jan Westland (commercieel directeur Flextender), de sprekers vanuit Flextender zien nog geen stagnatie in de vraag naar flexibele krachten. En door deze groei aan externe inhuur, zal ook de behoefte aan MSP’s alleen maar toenemen, zo stellen zij. Het inhuren van externen brengt namelijk veel administratie met zich mee. Bovendien missen veel bedrijven de juiste expertise en wordt compliance steeds belangrijker. Samenwerken met een MSP biedt hiervoor een oplossing. 

De geschiedenis van de MSP

In het verleden sloot een opdrachtgever veel raamovereenkomsten af met verschillende leveranciers. Nadeel hiervan was dat door wijziging in de marktomstandigheden het niet altijd lukte om de afspraken die gemaakt waren op moment X ook daadwerkelijk op moment Y na te komen. Ook zorgde deze manier van werken voor veel administratie voor de  opdrachtgever en ontbrak er kennis over het inhuren van extern personeel. 

Er kwam steeds meer behoefte aan een partij die dat uit handen kon nemen. Dit resulteerde in het ontstaan van een marktplaatsmodel, waarbij de opdracht in de markt wordt gezet en verschillende partijen (detacheerders, uitzenders, zzp’ers) hierop kunnen reageren. Dat model groeide en werd uiteindelijk als dynamisch aankoopsysteem (DAS) verankerd in de aanbestedingswet. Daarmee werd het een formele manier om de inhuur van personeel te regelen.

In de loop van de tijd ontwikkelden deze ‘marktplaatsen’ zich verder. Ze boden steeds meer ondersteunende dienstverlening, zoals contractafhandeling, urenregistratie, facturatie, koppelingen etc. Eigenlijk het hele traject dat na gunning geregeld moet worden. Zo ontstond de managed service provider: één partij die alle werkzaamheden aangaande externe inhuur van de opdrachtgever uit handen neemt. Een laatste ontwikkeling is dat het inhuurrisico ook bij de MSP wordt neergelegd. In dit model is de MSP de opdrachtnemer van de opdrachtgever en de MSP is de opdrachtgever van de toeleveranciers.

De onafhankelijke MSP

Er zijn verschillende vormen van MSP’s. De traditionele MSP werkt met een afgebakend aantal leveranciers. Het is hierbij niet duidelijk hoe de prijs wordt opgebouwd. Een traditionele MSP kan voor een laag tarief kandidaten plaatsen en de kandidaten van een andere dochteronderneming (van zelfde holding) laten plaatsen bij opdrachtgever, waardoor alsnog hoge marges ontvangen worden. 

Bij de onafhankelijke MSP is transparantie juist heel belangrijk. Een onafhankelijke MSP heeft geen eigen kandidaten; de opdracht wordt direct in de markt gezet en iedereen kan zich inschrijven voor een opdracht. Hierdoor zijn er eerlijkere kansen voor kandidaten en is de kans dat de opdrachtgever de beste kandidaat krijgt groter, doordat de pool waaruit gevist wordt groter is. Dit leidt dan weer tot een eerlijkere prijs. Zo blijven de kansen voor iedereen gelijk.


Bekijk het webinar van Flextender

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie