"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CBS: ondernemersvertrouwen in sector zakelijke dienstverlening gedaald

Ondernemers in de meeste sectoren zien de toekomst somber in, blijkt uit de recentste kwartaalcijfers van CBS. Dat geldt ook voor ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Daarnaast verwachten ze minder inkooporders en investeringen dan een jaar geleden.

In vrijwel alle bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen aan het begin van het derde kwartaal van 2023 negatief. Dat geldt ook voor de zakelijke dienstverlening. Alleen ondernemers in de bedrijfstakken informatie en communicatie, en cultuur, sport en recreatie zijn licht positief gestemd.

Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), MKB Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland.

Ondernemersvertrouwen blijft negatief

Het ondernemersvertrouwen is een stemmingsindicator die aangeeft hoe optimistisch of pessimistisch de ondernemers in het Nederlandse bedrijfsleven gestemd zijn. Sinds juli 2023 gebruikt het CBS een nieuwe methode voor de berekening van het ondernemersvertrouwen. Het wordt ieder kwartaal berekend met antwoorden op vragen uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

Het ondernemersvertrouwen werkt met saldo’s.  Het percentage ondernemers dat zijn ervaring of verwachting als negatief ziet, wordt daarbij afgetrokken van het percentage dat een positieve ervaring of verwachting meldt.

Het ondernemersvertrouwen komt aan het begin van het derde kwartaal van 2023 gemiddeld uit op -8,3 en is daarmee nagenoeg hetzelfde als drie maanden eerder, blijkt uit de cijfers van het CBS. De stemmingsindicator is in evenveel bedrijfstakken gestegen als gedaald, maar in bijna alle bedrijfstakken nog steeds negatief. Voor de zakelijke dienstverlening daalde deze indicator begin juli tot -3,9. In april 2023 stond de teller nog op -0,5.

Odernemersvertrouwen derde kwartaal 2023 volgens CBS
Ondernemersvertrouwen derde kwartaal 2023 volgens CBS

Minder inkooporders verwacht

Ook de verwachtingen over de te plaatsen orders (inkooporders) zijn negatief en lager dan een jaar eerder, zegt het CBS. In de zakelijke dienstverlening staat de teller in juli 2023 op -2,8. Een jaar geleden was de verwachting nog positief, met 1,6.

Deze neerwaartse trend geldt voor vrijwel alle sectoren, meldt het CBS. Aan het begin van het derde kwartaal van 2023 verwacht per saldo bijna 2 procent van de ondernemers een daling van de waarde van hun inkooporders voor de komende drie maanden. Een jaar eerder voorzag per saldo bijna 5 procent nog een stijging. Het is voor het eerst sinds begin 2021 dat het cijfer over de verwachte inkooporders negatief is.

Verwachte inkooporders derde kwartaal 2023 volgens CBS

Investeringsverwachtingen gedaald

Binnen de meeste bedrijfstakken verwachten de ondernemers per saldo nog wel een toename van de investeringen. De verwachtingen lopen per bedrijfstak sterk uiteen en zijn bijna overal gedaald vergeleken met een jaar geleden. Dat geldt ook voor de zakelijke dienstverlening: in juli 2023 is dat volgens het CBS nog 1,7. In juli 2022 was dat nog 5,3.

 

Verwachte investeringen derde kwartaal 2023 volgens CBS
De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie