"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Zorgboekingsplatform Dytter in zwaar weer. Zzp’ers niet uitbetaald.

Geld bedoeld voor zzp’ers mogelijk gebruikt voor financiering eigen bedrijfsvoering.

Zorgboekingsplatform Dytter is momenteel niet in staat al zijn betalingsverplichtingen na te komen aan zzp’ers die via de site opdrachten hebben gekregen van zorginstellingen. Volgens een bericht op de eigen website wachten 100 zzp’ers langer dan gebruikelijk op hun geld.

Dytter profileert zich als een platform dat slechts de bemiddeling tussen zorginstellingen en zzp’ers faciliteert. De geldstroom loopt wel via het platform. Zodra een zorginstelling een factuur voor de diensten van de zzp’er betaald heeft, hoort de zzp’er ook het geld te krijgen. Die belofte kan Dytter nu dus tijdelijk niet waarmaken. Blijkbaar heeft Dytter geld bedoeld voor zzp’ers aangewend om kosten voor de eigen bedrijfsvoering te dekken.

In september 2021 ontving Dytter nog een investering van Health Investment Partners, na bemiddeling van venture capital adviseur ECFG. ECFG – zo blijkt uit een verdwenen statement op de website – is ook betrokken bij een herstelplan.

**UPDATE: 15 juli 2023 | 11.00 uur. De rechter heeft ondertussen het faillissement uitgesproken. Zie hier voor meer informatie

Reversed billing

Dytter werkt met een systeem van reversed billing. De zzp’er geeft via een app door welke uren gewerkt zijn. De zorginstelling geeft een akkoord, waarna Dytter namens de zzp’er een factuur opstelt en naar de zorginstelling verstuurt. “Dytter draagt zorg voor doorbetaling onder aftrek van verrekeningen aan de individuele zzp’er(s) binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling van Opdrachtgever” zo beloven de contracten.

Dytter stuurt zowel de zorginstelling een fee (10% fee over de gewerkte uren) als de zzp-zorgverlener (5% ‘boekings- & ontzorgfee’).

Een en ander staat omschreven in een standaardovereenkomst van opdracht die Dytter opstelt, maar die afgesloten wordt tussen de zzp-zorgverlener en de zorginstelling.  Deze directe contractrelatie is binnen de zorg overigens niet ongebruikelijk. Op die manier kunnen zzp-zorgverleners btw-vrij blijven werken.

Overigens betekent dat niet dat de zzp’er een crediteur van de zorginstelling is, zo laat André Piso, CEO van Dytter aan ZiPconomy weten. De zzp’ers zijn volgens hem crediteur bij Dytter. Dat lijkt wat haaks te staan op het feit dat Dytter zich juist profileert geen intermediair te zijn.

In ieder geval heeft dat – als het klopt – dat zzp’ers niet rechtstreeks bij een zorginstelling hun geld kunnen opeisen. En bij een mogelijke faillissement een gewone schuldeiser richting Dytter zijn, net als de zzp’ers in de TCP zaak.

 • Lees meer over het verschil tussen ‘bemiddeling’ en ‘tussenkomt’ in dit kennisartikel  

Oplossing gezocht

Voor alle duidelijkheid, van een faillissement is nog geen sprake. Dytter werkt hard aan een oplossing, zo laat het bedrijf weten.

Zo legt Piso uit dat zijn startup naast de ontvangen fee ook groeikapitaal nodig heeft “om belangrijke stappen te kunnen zetten in de ontwikkeling van ons bedrijf en uiteindelijk zelf kostendekkend te kunnen worden.” Dat duurt volgens Piso langer dan gehoopt. “Daarnaast merken wij ook het effect van het afschalen van de zorg die landelijk in het nieuws is. Dit is direct terug te zien in de inzet van de zelfstandige zorgverleners. De vraag hiernaar neemt af, wat is terug te zien in onze business.”

Daarnaast wijst Piso erop dat ze als startup niet in aanmerking komen voor een debiteurenfinanciering of een factoring. “Daarmee zijn wij aangewezen op de bevoorschottingsmogelijkheden van onze debiteuren die aan hun kant weer tegen procedures aanlopen, wat tijd kost. We zijn met een aantal partijen in gesprek voor financiering en het is onze intentie om daarmee snel tot een oplossing te komen.”

Geen gescheiden geldstromen

Dat Dytter de vraaguitval blijkbaar nu al niet kan opvangen geeft te denken. Sectorafspraken over beperking van inhuur zzp’ers moeten nog geëffectueerd worden.

Belangrijk is te constateren dat Dytter het geld dat zorginstellingen betaald hebben voor de zzp’ers blijkbaar niet gescheiden heeft gehouden van geld dat bedoeld is voor de eigen bedrijfsvoering. Terwijl het wel aparte factuurstromen zijn.

Uitzenders zijn dat wel verplicht, intermediairs van zzp’ers niet. Een bemiddelingsplatform als Dytter al helemaal niet. Maar onverstandig is het wel. Zoals het ook onverstandig is dat opdrachtgevers daar blijkbaar niet nadrukkelijker op gelet hebben.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

4 reacties op dit bericht

 1. Het zou wel netjes zijn als Dytter tenminste in overleg gaat met mij als zzp’r over de start vsn mijn uitbetaling.
  Vanuit Dytter hoor je weinig ,ik heb alleen een mail ontvangen met het bedrag dat ik nog ontvangen moet ,wat ook niet klopt.Verder geen actie van Dytter .
  Als zzp’r wordt je dus maar in de stress gelaten..het gaat om heel veel geld en het ergste is dat Dytter geen duidelijkhrid geeft over hoe zij gaan uitbetalen.
  Ik moet uitbetaald worden over de maanden April ,mei en Juni.De facturen ontvangen ,maar nooit het geld.

  • Hi, heel vervelend voor je en het ziet er niet heel goed uit. Dytter heeft uitstel van betaling gekregen van de rechter, waardoor een extern iemand (bewindvoerder) nu naar situatie gaat kijken. Die zal ook met schuldeisers (waaronder zzp’ers) gaan communiceren.

 2. Heel vervelend, zoals Hugo-Jan ook al aangeeft.
  Om je vordering misschien wat meer kracht bij te zetten, heb je Dytter tijdig gemaand dat zij te laat zijn / waren met betalen?
  Hoop dat het goed komt.

 3. Hi ik begrijp uw financiële positie: sterkte. Uit compassie enkele opmerkingen en een vraag.

  Wat mij intrigeert is het volgende.
  1) Ik heb sinds 1980 veel met betalingsonmacht/surseance/faillissement te maken gehad. En had daarbij vaak de indruk dat de medewerkers van de slechte betaler vaak al in een vroeg stadium onraad roken. Een vakbond of ondernemingsraad kon soms dan tijdig invloed uitoefenen.
  Begin jaren ’80 is daar de sterfhuiswetgeving voor ontworpen in het beschermende. (arbeids-)recht. Ter voorkoming van misbruik.

  2. Een wat vage/mistige werkconstructie
  Er zou sprake kunnen zijn van een uitlener, als ik kijk naar de feitelijke gang van zaken en het creatief gebruik van mistige/vage ( de juridische) begrippen. Als je de waardenketen tekent wordt dat duidelijker. Vooral als je je focust op de geldstroom.

  3. Behoorlijk bestuur door Dytter?
  De corebusiness lijkt uren factureren.
  Dytter heeft mogelijk voor een fikse marge tussen inkoop- en verkoop-tarief geen of een heel beperkt risico gelopen. En toch zijn een 100 werkers (m/v) de dupe.

  Gelukkig kan een goede bewindvoerder of curator hier orde op zaken stellen = helderheid verschaffen over mogelijk onbehoorlijk bestuur. Ook daar is anti-misbruikwetgeving voor: de wet bestuurdersaansprakelijkheid.

  4. Tot slot een vraag.
  Wat maakt dat u – als zelfstandige immers – drie maanden krediet geeft aan Dytter? Tot dusverre lijkt Dytter over de oorzaken van de betalingsachterstand niet of nauwelijks met U te hebben gecommuniceerd als ik het artikel goed lees.

  Zou u daar a.u.b. iets over willen delen?