"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uitzendcijfers nog steeds diep in het rood

De ABU marktcijfers laten een blijvend negatief beeld zien. Dit in tegenstelling tot de detacheringsmarkt die juist blijft groeien.

In periode 4 – die loopt van 27 maart tot en met 23 april – daalde het aantal uitzenduren met 17,4%. Dit in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 6,6%.

Dat meldt de ABU in haar vierwekelijkse marktmonitor. De dalingen zijn ongeveer gelijk als eerder gemelde dalingen in de afgelopen drie periodes in 2023.

Het CBS meldt vandaag dat de uitzendsector de enige sector is waar het aantal banen het afgelopen kwartaal is gedaald.

Net als in het afgelopen half jaar daalt de administratieve sector het hardst. Meer dan een kwart (-27%) minder uren en de omzet daalde met 12% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In periode 3 was dat nog respectievelijk -30% en -14%.

In de industriële sector nam het aantal uren met 12% af en daalde de omzet met 1%. Ook een iets minder grote daling dan in periode 3.

De technische sector zag een daling met 13% in uren en 3% in omzet.

Groot verschil met detacheerders

De cijfers over de uitzendmarkt staat in schril contract met de detacheringscijfers van de branchevereniging  VvDN over het eerste kwartaal van 2023. De VvDN MarktMonitor laat een omzetgroei van 11% zien en een stijging van het aantal gedetacheerden met 9% (zie hier voor meer over de VvDN marktcijfers).

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

3 reacties op dit bericht

  1. In hoeverre is hier sprake van reallocatie van uitzenden naar detacheren agv schaarste en wet- en regelgeving ?

    • Detachering doet zelf de reallocatie en laat dit niet aan het UWV over. Het probleem van uitzenders is dat personeel na als ik het goed heb 1060 uur mogen worden overgenomen door de inlener. Dat is voor de werknemer en werkgever een prima service maar raakt de omzet van uitzenders hard in tijden van schaarste.

  2. @joost, ik zal het nog eens navragen bij ABU, maar ik vermoed dat in hun cijfers er geen onderscheid gemaakt wordt in fase a/b/c omzet en dat dit alles bij elkaar is. Het verschil met de cijfers van VvDN (puur detachering) is idd wel opvallend. Let wel: zowel ABU als VvDN rapporteert cijfers op basis van informatie van hun eigen leden.