"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

CBS: Arbeidsmarktkrapte stabiliseert, minder zelfstandigen.

Arbeidsmarkt volgens CBS blijvend krap. Maar niet zo krap als een jaar geleden.

In het eerste kwartaal van 2023 is de werkloosheid met tweeduizend licht afgenomen. Er kwamen 63 duizend banen bij en het aantal openstaande vacatures bleef gelijk, zo meldt het CBS op basis van nieuws cijfers. Het statistiekbureau zag het aantal zelfstandigen in het eerste kwartaal van 2023 met 17 duizend dalen.

Tegenover elke 100 werklozen stonden in het eerste kwartaal 122 vacatures open. Daarmee blijft de spanning op de arbeidsmarkt op hetzelfde hoge niveau als in de afgelopen twee kwartalen. Dat na een piek een jaar geleden toen er nog 142 openstaande vacatures waren ten opzichte van 100 werklozen. In 2019, voor Covid, zat het cijfer net onder de 70.

Stabilisatie aantal vacatures

Eind maart stonden er 437 duizend vacatures open, net zoveel als aan het einde van het vierde kwartaal. Deze stabilisatie volgt op twee kwartalen van daling.

Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel (85 duizend), de zakelijke dienstverlening (71 duizend) en de zorg (67 duizend). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per duizend banen van werknemers, steeg in het eerste kwartaal van 47 naar 49. Het hoogst is de vacaturegraad in de horeca (77) en in de bouw (72). Het laagst is de vacaturegraad in het onderwijs, namelijk 21 vacatures per duizend banen.

Minder banen bij uitzendbureaus

Bij de uitzendbureaus waren in het eerste kwartaal zeven duizend banen minder dan in het voorgaande kwartaal, een daling van 0,9 procent. In het vierde kwartaal van 2022 daalde het aantal banen in de uitzendbranche met 4 duizend (-0,5 procent).

Alleen bij de uitzendbureaus daalde het aantal banen. In de zakelijke dienstverlening exclusief de uitzendbureaus kwamen er 18 duizend banen bij, een stijging van 1,1 procent. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren handel, vervoer en horeca (11 duizend), zorg (8 duizend) en cultuur, recreatie en overige diensten (7 duizend).

(bron: CBS)

Meer werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, minder zelfstandigen

In het eerste kwartaal van 2023 waren er 2,8 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Voor het CBS is dat iedereen zonder een vaste arbeidsovereenkomst, dus inclusief alle zelfstandig ondernemers.

Deze groep ‘flexwerknemers’ is nu 64 duizend groter dan een kwartaal eerder en daarmee terug op het niveau van het tweede kwartaal van 2022. In dat kwartaal zette flinke daling in. Toch zijn er niet zoveel werknemers met een flexcontract. Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie is in het eerste kwartaal van 2023 een fractie afgenomen en bedroeg 5,4 miljoen.

Het aantal zelfstandigen kromp met 17 duizend (- 1,1%) en kwam uit op 1,6 miljoen. Deze afname betrof volgens het CBS vooral zelfstandigen zonder personeel.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie