"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Marc Nijhuis (Bovib) houdt bevlogen pleidooi voor duidelijke, nieuwe zzp-wetgeving

Wat betekent nieuwe zzp-wetgeving voor inhuur? Bovib-voorzitter Marc Nijhuis geeft uitleg en pleit voor meer duidelijkheid. “Als iemand evident zelfstandige is, zijn vage begrippen zoals inbedding en gezag niet meer relevant.”

Duidelijkheid over wetgeving en handhaving. Dat is een groot doel van Marc Nijhuis als nieuwe voorzitter van de branchevereniging voor intermediairs en brokers. Daarom volgt hij niet alleen de politieke ontwikkelingen rondom flexibele arbeid, hij zet zich ook actief in om het beleid te beïnvloeden. “Bovib-leden kunnen de juiste informatie aandragen om tot de beste wetgeving te komen.”

Tijdens de Werf& en ZiPconomy Webinar Week vertelde Nijhuis alles over de zzp-kabinetsplannen. ZiPconomy-hoofdredacteur Hugo-Jan Ruts vroeg hem ook naar zijn visie op toekomstbestendig zzp-beleid. Je kunt het hele webinar onderaan dit bericht terugkijken.

Aangekondigde zzp-maatregelen

In december stuurde minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) een brief waarin zij uitlegt hoe ze onderscheid wil maken tussen werknemers en zzp’ers. Dat gaat ze doen aan de hand van drie hoofdelementen. Het criterium ‘gezag’ wil ze verduidelijken, het criterium ‘inbedding van het werk’ is nieuw. Ook komt er een zogenaamde ‘contra-indicatie’ van werknemerschap, namelijk ‘zelfstandig ondernemerschap’ van de werkende. Het komt erop neer dat zzp’ers geen werk mogen doen dat ‘ingebed’ is in een organisatie, tenzij ze voldoen aan bepaalde criteria voor zelfstandig ondernemerschap. De exacte invulling van de criteria moet de minister nog uitwerken.

De voorzitter van de Bovib vindt het jammer dat werknemerschap het uitgangspunt is. “Op de arbeidsmarkt van de toekomst moet je het vaste contract zien als een van de vormen om samen te werken. Daarnaast zijn flexibiliteit en diversiteit aan samenwerkingen nodig.”

Ondernemerscriterium als basis

De Bovib merkt ook dat er discussie ontstaat over het criterium ‘inbedding’. “Dit begrip is te vaag”, legt Nijhuis uit. “Wanneer is iemand deel van het primaire proces van een werkgever? Bij een kok in een restaurant is het duidelijk, maar voor een ICT’er die tijdelijk werkt bij een willekeurige organisatie is dat lastiger. IT wordt tenslotte voor alle soorten organisaties een steeds belangrijker onderdeel van het primaire proces.”

Nijhuis zou juist het criterium ‘zelfstandig ondernemerschap’ als basis willen nemen. “Dat schept veel meer duidelijkheid”, zegt hij. “Als iemand evident zelfstandige is, zijn vage begrippen zoals inbedding en gezag niet meer relevant.”

Daarbij pleit hij voor een sectoraal beleid. “Bij arbeidsrelaties in de zorg spelen nu eenmaal andere factoren dan in de horeca of in de IT”, zegt hij. “Als je daar rekening mee houdt, kun je komen tot wetgeving die veel makkelijker toepasbaar is in de praktijk.”

Een kijker vroeg Nijhuis in hoeverre dit verschilt van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Die werd ooit afgeschaft omdat hij slecht te handhaven was en alle verantwoordelijkheid bij de werkende lag. “Ik wil niet terug in de tijd”, zei Nijhuis. “Een handhaafbaar alternatief is bijvoorbeeld een soort certificering voor echte zelfstandigen. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer hoort daarbij.”

Samen naar betere wetgeving

De meeste ondernemers beginnen geen bedrijf om werkgever te worden, zegt Nijhuis. “Werkgeverschap is voor veel ondernemers een hoop gedoe. Voor intermediairs is het hun dagelijks werk. Wij zorgen dat een opdrachtgever zich geen zorgen hoeft te maken over werkgeverschap, want dat ligt bij ons.”

Nijhuis benadrukt dat duidelijkheid daarom zo belangrijk is voor intermediairs en brokers. “Toetsen of de manier van werken klopt, daar zijn wij voor”, zegt hij. “Wij zorgen dat contracten kloppen, we bieden modelovereenkomsten en toetsen op ondernemerschap. Wij zijn ingericht om wet- en regelgeving te controleren en inleners daar goed over te informeren.”

Nijhuis gaat komende tijd vaker met politici en ambtenaren in gesprek. “Bovib-leden kunnen laten zien welke problemen we hebben in de praktijk. Ook kunnen we aantonen hoe belangrijk werken met flexibele arbeid is voor de arbeidsmarkt van de toekomst. Zo hoop ik dat we samen tot meer duidelijkheid kunnen komen, zonder een waardevolle manier van werken onmogelijk te maken.”


Webinar week

Bekijk het webinar van Marc Nijhuis tijdens de webinar week:

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie