"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De DeepDive van de VvDN: benchmarking voor detacheerders

De Marktmonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) laat de algemene omzetontwikkeling in de branche zien. Maar nog interessanter voor individuele detacheerders is hoe zij zelf scoren ten opzichte van directe concurrenten. Daarvoor is de DeepDive ontwikkeld.

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de VvDN op januari 2019 zijn de resultaten van een onderzoek naar de detacheringsmarkt (in opdracht van ABU, ABN AMRO en PwC) gepresenteerd. Voor het eerst waren er data beschikbaar die inzicht gaven in de omvang van de detacheringsmarkt. Dat heeft de basis gelegd voor de VvDN Marktmonitor, die in korte tijd een belangrijke informatiebron in de markt is geworden.

Cijfers over detachering

Met de publicatie van de Marktmonitor wordt de Nederlandse detacheringsbranche elk kwartaal weer op de kaart gezet. “En dat is belangrijk”, stelt Adriaan Pons, finance director Brunel Nederland en tevens lid van de Commissie Marktmonitor van de VvDN. “Het biedt de buitenwereld, ook de politiek in Den Haag, relevante informatie over detachering. Niet alleen qua omzet, maar bijvoorbeeld ook hoeveel medewerkers bij de detacheerders een vast contract hebben en wat de ontwikkeling van de tarieven is.”

·      Lees ook: VvDN MarktMonitor is een onmisbare benchmark voor detacheerders

Alle leden van de VvDN ontvangen daarnaast het Kwartaalperspectief, waarin de algemene marktontwikkelingen (omzet) en de trends en verwachtingen voor de detacheringsmarkt worden geschetst.

Benchmarking detacheerders

Maar als individuele detacheerder is het nog veel belangrijk te weten hoe je het zelf doet in de markt. Als jij 10% groeit in omzet en de markt 6%, doe je het goed. Maar als jij 10% groeit en de markt 14%, doe je het relatief minder goed. En dan wil je weten waarom.

Sterker nog, naast de omzet wil je ook weten of jouw tarieven marktconform zijn, wat de tariefontwikkeling is, of jouw brutomarge afwijkt van jouw concurrenten, jouw kostenstructuur, IT-omgeving, productiviteit? – kortom, hoe scoren jouw KPI’s ten opzichte van de markt?

DeepDive als dienstverlening

Daarvoor is de DeepDive ontwikkeld. Samen met PwC biedt de VvDN dit als extra dienstverlening aan leden én niet-leden (zie kader). Deelnemers leveren via uitgebreide vragenlijsten hun data aan. PwC verzamelt en analyseert deze gegevens, controleert deze data (sanity-checks) en, heel belangrijk, anonimiseert deze.

Deelnemers krijgen uiteindelijk een rapport waarin hun eigen cijfers zijn vergeleken met die van andere deelnemende detacheerders, deels ook in hun specifieke markt, Zo is er bijvoorbeeld een dwarsdoorsnede van gemiddelde verkooptarief voor IT, finance, juridisch, sociaal domein, bouw, et cetera.

Scherper sturen organisatie

“Het is heel mooi om te weten voor jouw eigen organisatie of jouw tarieven marktconform zijn, of je in positieve of negatieve zin afwijkt qua margeontwikkeling, et cetera”, zegt Daniëlle van der Kolk, directeur van Werkmandejong en bestuurslid van de VvDN. Het is gevoelige en zeer relevante informatie die je niet zelf uit de markt haalt. “Omdat de anonimiteit is ingebouwd in de DeepDive zijn detacheerders bereid hun gegevens te delen. Het is voor ons dé manier om onszelf te toetsen aan de markt en onze organisatie te sturen.”

Dat stelt ook Adriaan Pons: “Dankzij de DeepDive kwamen wij er een aantal jaren geleden achter dat wij een lagere brutomarge hadden dan gemiddeld op de markt. Dat kun je dan verder analyseren; zijn wij niet actief genoeg in het tonen van onze toegevoegde waarde? Is er een andere oorzaak? Ik kan tegen onze salesmensen zeggen ‘ik denk dat …’, maar met de harde cijfers van buiten over hoe wij het als Brunel doen ten opzichte van onze concurrenten/peers heb ik intern een beter gesprek. Je kunt veel scherper sturen.”

En dat is ook precies hoe Daniëlle van der Kolk het ervaart. “Je gaat af op je gevoel, dat is ook goed. Maar het is nog beter als je kwalitatieve adviezen zoals investeringsplannen kunt onderbouwen met kwantitatieve analyses.” De DeepDive helpt de detacheerder beter beleid te voeren.


De DeepDive is een extra dienstverlening die de VvDN biedt aan leden en niet-leden. De kosten voor deelname zijn € 1.950,-

Geïnteresseerd? Meld je dan snel aan. Meedoen aan de eerstkomende DeepDive kan nog door deze maand (februari) een e-mail te sturen naar bestuur@vvdn.nl.