"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
certificering uitzendbureaus

Ministerraad akkoord met wetsvoorstel verplichte certificering voor uitzendbureaus. Meer bekend over uitvoering en planning

Uitleners moeten in 2024 certificering aanvragen, liefst voor 1 augustus. Doen ze dat niet, dan kunnen zij in 2025 een boete krijgen. De instantie die de certificaten uitgeeft wordt volgend jaar opgericht.

De ministerraad stemt in met het wetsvoorstel van minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) voor een verplichte certificering voor uitzendbureaus. In een persbericht maken de ministers vandaag meer bekend over de planning en uitvoering van die nieuwe wet.

Anders dan dat de naam doet vermoeden, geldt de certificeringsplicht niet alleen voor uitzendbureaus. Hij is straks van toepassing op alle bedrijven die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen zoals beschreven in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

Tijdspad bekend

Het wetsvoorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State en in het voorjaar van 2023 naar de Tweede Kamer. In 2024 moeten alle uitzendbureaus een certificaat aanvragen. Het liefst voor 1 augustus 2024, vijf maanden voordat de nieuwe wet ingaat. Op 1 januari 2025 begint de Arbeidsinspectie namelijk met handhaven. De datum is nog wel onder voorbehoud van de parlementaire behandeling en de uitvoering, staat in het persbericht.

Er komt een nieuwe organisatie die de certificaten zal uitgeven. Die instantie wordt in 2023 opgericht en moet in de zomer van 2024 operationeel zijn. In een beslisnota aan de minister noemden adviseurs deze datum al ‘een ambitieus streven’. In den nota staat: “Haalbaarheid is niet gegarandeerd en de planning laat geen ruimte voor tegenvallers”.

Zo snel mogelijk

Minister Van Gennip maakt haast met deze certificeringsplicht om malafide uitzendbureaus aan te pakken. “Te veel arbeidsmigranten in Nederland werken onder omstandigheden die Nederland onwaardig zijn”, schrijft de minister. “Mensen die hier komen werken hebben recht op fatsoenlijke woon- en werkomstandigheden.”

Het doel van de wet is dat uitzendbureaus al hun werknemers onder goede werk- en woonomstandigheden laten werken. Dit verplichte certificeringsstelsel is een van de belangrijkste aanbevelingen van het Aanjaagteam Arbeidsmigranten (commissie Roemer).

Overgangsrecht voor snelle aanvragers

Er een overgangsrecht om te zorgen dat uitzendbureaus zo snel mogelijk een aanvraag doen . Als een uitlener voor 1 augustus een aanvraag heeft gedaan maar de certificerende instelling heeft nog geen besluit genomen op 1 januari 2025, dan krijgt hij geen boete. Hij mag blijven uitlenen tot hij meer hoort van de instantie.

Verder breidt de minister de Arbeidsinspectie uit om de certificeringsplicht te handhaven. Als alles volgens plan verloopt, krijgen uitzendbureaus vanaf 1 januari 2025 een boete als zij zonder certificaten arbeidskrachten ter beschikking stellen. Ook als ondernemers die uitzendkrachten inlenen van niet-gecertificeerde bureaus kunnen een boete krijgen.