"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Opgelet: val je onder de Waadi? Dan geldt ook voor jou binnenkort certificeringsplicht

Iedereen die weleens arbeidskrachten inleent, uitleent of doorleent in Nederland, heeft vanaf 2025 te maken met het verplichte certificeringsstelsel voor uitleners. “Zelfs als het maar om één werknemer gaat.”

“De verplichte certificering geldt lang niet alleen voor uitzendbureaus”, vertelt Fariël Dilrosun, hoofd Juridische Zaken van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). “Als jij zzp-bemiddelaar bent, maar ook incidenteel werknemers uitleent, heb je dus ook een certificering nodig. Zelfs als het maar om één werknemer gaat.”

Verplichte certificering vanaf 2025

Dilrosun zit samen met partijen zoals VNO-NCW en LTO in de werkgroep rondom een verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Het kabinet wil zo’n certificeringsstelsel invoeren om misstanden tegen te gaan. Naar verwachting geldt de certificeringsplicht vanaf 1 januari 2025, schreef minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een kamerbrief.

De certificeringsplicht geldt niet alleen voor uitzendbureaus, maar voor alle bedrijven die in Nederland aan terbeschikkingstelling van arbeid doen zoals beschreven in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De verplichting is straks dus voor iedere ondernemer die werknemers, tegen een vergoeding, laat werken onder toezicht en leiding van een andere organisatie.

Van schildersbedrijf tot MSP-dienstverlener

Al met al is de reikwijdte van de verplichte certificering ‘mega groot’, zegt Dilrosun. “Alle detacheerders, intermediairs, brokers en MSP-dienstverleners kunnen ermee te maken krijgen. Zelfs een klein schildersbedrijf dat een werknemer uitleent aan een andere onderneming tegen een commercieel tarief, moet straks gecertificeerd zijn.”

Deze verplichting draait om de dienstverlening en niet om het bedrijf, legt zij uit. Als jouw nevenactiviteit onder de Waadi valt, moet jij dus gecertificeerd zijn. Dit geldt ook voor buitenlandse partijen die uitlenen in Nederland.

Er zijn twee uitzonderingen: intra-concern uitzenden en collegiaal uitlenen tegen loonkosten. Intra-concern uitzenden betekent dat je iemand ter beschikking stelt binnen het eigen concern. Collegiaal uitzenden wil zeggen dat je een werknemer uitleent tegen loonkosten. Je mag er dus niets aan verdienen.

Voldoen aan de normen

Dilrosun voorziet flinke gevolgen voor ondernemers die naast hun kernactiviteit af en toe uitlenen, zoals accountants. Wie gecertificeerd wil worden, moet namelijk een hoop op orde hebben. “Als jij accountant of schilder bent, heb je waarschijnlijk minder verstand van personeel”, zegt Dilrosun. “Als jij dan aan allerlei normen moet voldoen, kost je dat waarschijnlijk flink wat tijd en geld.”

Gecertificeerde partijen moeten straks hun personeels-, loon-, en financiële administratie op orde hebben. Ook hebben ze een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig.

Gecertificeerde partijen moeten straks hun personeels-, loon-, en financiële administratie op orde hebben. Ook hebben ze een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. De exacte normen worden nog uitgewerkt, daarbij is veel aandacht voor de gelijke beloning die in de Waadi staat. Bovendien moeten ondernemers die werknemers ter beschikking stellen financiële zekerheid bieden met een bankgarantie van 100.000 euro.

Gevolgen voor de inlener, taak voor de intermediair

Huur je weleens uitzendkrachten in? Ook dan krijg je te maken met deze nieuwe wet. Als je als inlener werkt met een niet-gecertificeerde partij, krijg je namelijk een boete van de arbeidsinspectie. “Die wordt waarschijnlijk vergelijkbaar met de boete voor illegale inhuur, namelijk 8000 euro per werknemer”, waarschuwt ze.

Het gevaar schuilt in doorleenconstructies waarbij werknemers via één of meerdere tegenpartijen werken. Dan is het namelijk lastig voor inleners om te bepalen of zowel zijn contractpartner als de juridisch werkgever gecertificeerd is. En dat is wel verplicht. “Hier ligt een belangrijke taak voor intermediairs”, zegt Dilrosun. “Een betrouwbare dienstverlener ondersteunt de klant door te borgen dat de arbeidskrachten in dienst zijn van een gecertificeerde werkgever.”

Nog veel onduidelijk

De impact op de markt is fors maar ook onvoorspelbaar, zegt ze. “We weten nu namelijk echt niet hoeveel partijen er bezig zijn met dit soort dienstverlening”, legt ze uit. “Het is begrijpelijk als veel kleine partijen afhaken, maar het kan ook zo zijn dat bedrijven hun dienstverlening juist uitbreiden als ze investeren in certificering.”

Wat certificering gaat kosten, weet nog niemand. Straks kent een privaat zelfstandig bestuursorgaan (ZBO, zoals bijvoorbeeld ook het UWV) de certificaten toe. De arbeidsinspectie moet toezien op de handhaving. “Er is nog veel onduidelijk”, zegt Dilrosun. “Bijvoorbeeld hoe het certificeringsproces verloopt, hoeveel aanvragen er zijn en wat certificering kost. Er moet nog een hoop onderzocht worden voordat de wet ingaat. Als NBBU maken we ons er hard voor dat het handhaafbaar,effectief en betaalbaar blijft.”