"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Eindejaarsactie 2022: ZiPconomy steunt het project Onbeperkt Ondernemen

Tussen Kerst en Oud en Nieuw gaat de website van ZiPconomy ‘Op Goud’ voor onze eindejaarsactie 2022. Dan brengen we geen eigen nieuws, maar richten we de schijnwerpers op het project Onbeperkt Ondernemen. Dit project helpt startende ondernemers met een beperking om het heft in eigen handen te nemen en financieel zelfstandig te worden.

Het project Onbeperkt Ondernemen is een initiatief van het Bartiméus Fonds, uitgevoerd in samenwerking met Incluvisie. Daarin worden 12 startende ondernemers een jaar lang gecoacht door succesvolle ondernemers die al hebben bewezen dat ondernemen en een beperking prima samen kunnen gaan.

We plaatsten over dit project al een nieuwsbericht op ZiPconomy, zie: Ondernemers met een beperking pakken zelf de regie.

“Maar we willen door”, zegt Tjarda Struik, Programmamanager Onderwijs en Werk bij het Bartiméus Fonds.‘We willen na dit eerste jaar heel graag een vervolg geven aan Onbeperkt Ondernemen. Zodat nóg meer mensen met een beperking de kans krijgen als ondernemer aan de slag te gaan. In dit eerste jaar verzamelen we bovendien heel veel kennis en deze willen we natuurlijk zoveel mogelijk doorgeven.”

Voordelen ondernemerschap

In Nederland hebben twee miljoen mensen een beperking. Veel arbeidspotentieel blijft op dit moment onbenut. “En dat is doodzonde”, zegt Struik, “zeker nu er zoveel krapte is op de arbeidsmarkt. Het starten van een eigen onderneming kan een goed alternatief zijn. Het ondernemerschap biedt de vrijheid om zelf je werkwijze en werktijden te bepalen. Dat zijn belangrijke voordelen voor mensen met een beperking. Zo kunnen ze binnen hun eigen grenzen optimaal functioneren en zo zorgen voor hun inkomen.”

Ondanks obstakels als ondernemer aan de slag

Net als alle ondernemers worstelt ook de doelgroep van het project wel eens met de wet- en regelgeving op het gebied van werk in Nederland. Struik: “Zeker als je een beperking hebt, loop je dan tegen veel vragen aan. Vragen als: ‘wat is de invloed op mijn uitkering?’, ‘hoe regel ik werkplekaanpassingen?’ en ‘van welke regelingen kan ik gebruik maken?’. Met het project Onbeperkt Ondernemen willen we mensen helpen met deze vragen. Zodat ze ondanks alle obstakels als ondernemer aan de slag kunnen.”

Ondernemen met een beperking

“Ondernemerschap kan het verschil maken tussen wel en niet in staat zijn een eigen inkomen te verwerven”, zegt Roos Hoelen, kwartiermaker bij Incluvisie. “Maar als ondernemer met een beperking heb je soms nog net iets meer moed nodig om te gaan ondernemen dan wanneer je geen beperking hebt. Je kunt te maken krijgen met korting op je uitkeringen en op toeslagen, omdat door werken je inkomsten veranderen. Verder word je ook als ondernemer geconfronteerd met vooroordelen en dat kan maken dat je net wat meer moeite moet doen om klanten te krijgen. Dat alles bij elkaar maakt dat het wenselijk en nodig is om startende ondernemers op alle gebieden te ondersteunen; met kennis over alle bovengenoemde zaken en begeleiding om al het geleerde in de praktijk te brengen.”

Waarom doneren?

“Het project zoals we het nu uitvoeren is een pilot. We hebben het nog nooit gedaan, en dit jaar hebben we financiering gekregen om het project uit te voeren en om te onderzoeken wat wel en niet werkt. We willen leren van onze fouten om het traject naar ondernemen voor deelnemers in de komende jaren te optimaliseren. Maar voor dat vervolg is geld nodig. De trainers en begeleiders (ervaren ondernemers met een beperking) moeten betaald worden.”

“Daarnaast is er altijd geld nodig voor het huren van zaalruimte voor de bijeenkomsten.  Die ruimte moet ook toegankelijk zijn voor mensen met allerlei soorten beperkingen. En voor het toegankelijk maken van het lesmateriaal, denk aan het ondertitelen van instructiefilmpjes voor dove mensen. Kortom: We hebben geld nodig om het project na deze pilot voort te zetten en te optimaliseren  en de docenten en trainers die daarvoor nodig zijn te kunnen betalen.”


Doe mee en doneer!

De missie en doelstellingen van het project Onbeperkt Ondernemen sluiten prachtig aan bij die van ZiPconomy: het faciliteren van goed ondernemerschap, het signaleren van juridische struikelblokken, en ‘Total Talent Management’, het benutten van al het potentieel op de – ongekend krappe – arbeidsmarkt.

Daarom willen we dit project met onze eindejaarsactie niet alleen redactionele aandacht geven, maar ook financieel ondersteunen. Zodat er inderdaad een vervolg aan kan worden gegeven, meer startende ondernemers kunnen worden geholpen en de opgedane kennis niet verloren gaat.

Zelf doneren wij naar goede gewoonte ook dit jaar vanuit ZiPconomy het geld dat we normaliter uitgeven aan een presentje voor onze gewaardeerde relaties.

Willen jullie ook doneren? Speciaal voor deze actie heeft het Bartiméus Fonds deze ZiPconomy-actiepagina aangemaakt. Daarop kunnen jullie niet alleen een donatie doen, maar ook zien wat deze actie heeft opgeleverd.


 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie