"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De zelfstandig interim overheidsmanager is verzekerd van werk

In de overheidsmarkt is er een ongekende hoogconjunctuur voor externe managers, zo blijkt uit de 19e editie van de Interim Index van wervings- en bemiddelingsbureau Schaekel & Partners. Het lijkt bijna een automatisme om bij vertrek van een manager een tijdelijke manager aan te trekken. Met een effectiever wervingstraject en een grondige afweging van kosten en baten, is die trend te doorbreken, meent Piet Hein de Sonnaville.

De jaarlijkse Interim Index van Schaekel & Partners laat een opmerkelijke ontwikkeling zien: de overheid huurt makkelijk interim-managers in. De zelfstandig interim overheidsmanager is verzekerd van werk.

In dit marktsegment is 93 procent van de respondenten aan de slag en 58 procent van hen verwacht een verdere stijging van de vraag.


Daarnaast geeft 32 procent van de respondenten aan al na één gesprek te kunnen starten in een opdracht.

Niet op de payroll

Ook de zijn tarieven gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Een op de drie tijdelijke managers wordt aangetrokken omdat de vaste invulling voor de positie (nog) niet is gelukt. “Klaarblijkelijk zijn dit soort managementposities steeds moeilijker in te vullen door mensen die bereid zijn op de payroll te komen,” zeggen de onderzoekers, Piet Hein de Sonnaville en Marleijn de Groot. Het grootste deel van de onderzochte doelgroep geeft dit ook aan, want 62 procent wil zelfstandig blijven.

Enorme kostenpost

“Hiermee ontstaat een trend die zichzelf versterkt. Wat ons betreft, is dit geen goede ontwikkeling. Het zou helpen arbeidsvoorwaarden te verbeteren, maar de repercussie van dit effect betekent een enorme kostenpost, waarbij het maar de vraag is of dit effect langdurig stand zal houden. Effectiever is het om wervingstrajecten te versnellen, minder stakeholders erbij te betrekken en flexibeler om te gaan met uitzonderingen ten opzichte van het gewenste profiel”, aldus de onderzoekers.

Effectiever is het om wervingstrajecten te versnellen, minder stakeholders erbij te betrekken en flexibeler om te gaan met uitzonderingen ten opzichte van het gewenste profiel

Tijdelijke manager aantrekken is automatisme

Kern is de vraag over de directe invulling van de vacature: is het echt noodzakelijk deze in te vullen door een tijdelijke manager? Een grondige afweging, in termen van kosten en baten, dient daarbij plaats te vinden. “Vaak gebeurt dit, zo is onze ervaring, te weinig”, aldus de onderzoekers. Het lijkt bijna een automatisme te worden bij managers die hun vertrek aankondigen: het wervingstraject duurt te lang, dan maar een tijdelijke manager aantrekken….

Effecten recessie

Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek is dat er nauwelijks effecten van een recessie zichtbaar zijn bij de respondenten. Terwijl die bij deze specifieke doelgroep (zzp’ers met de hoogste tarieven) wel verwacht zouden worden. Echter, 53 procent van de respondenten verwacht dat de tarieven verder zullen stijgen. Het afgelopen jaar is 68 procent meer dan voorheen benaderd voor nieuwe opdrachten.

Nog een ander opvallend punt: de belangrijkste reden om vanuit huis te werken. Het overgrote deel geeft aan dit te doen om reistijd te verminderen. Slechts 1 procent geeft aan dat milieu-afwegingen een rol spelen.

De jonge interim-manager

Jonge managers besteden meer tijd aan acquisitie dan de oudere. Niet onlogisch, stelt De Sonnaville. “Netwerk, reputatie en vakmanschap zijn dikwijls minder ontwikkeld ten opzichte van de oudere manager. Bijkomend effect is dat leegloop tussen de opdrachten minder is bij jongeren dan bij ouderen.”

Opvallend is de grote mate van flexibiliteit die zelfstandigheid met zich meebrengt, waarbij met name de jongere managers dit vertalen in meer thuis werken en minder declarabele uren maken. Per saldo vertaalt  zich dit in een grote mate van tevredenheid over het bestaan als zelfstandige, waarbij het overgrote deel van juist de jongere managers aangeeft niet in te gaan op een aanbod om in vaste dienst te komen.


Marktonderzoek met Interim Index

Wervings- en bemiddelingsbureau Schaekel & Partners volgt de arbeidsmarkt voor tijdelijk en vast management op de voet. Vanaf 2008 voert het bureau jaarlijks onderzoek uit via de Interim Index, onderzoek onder hoogopgeleide interim-managers. Aanleiding voor het onderzoek was destijds – in 2008 – de economische crisis en de gevolgen hiervan voor de arbeidsmarkt, meer specifiek voor de markt voor flexibele arbeid. Met alle data die uit de onderzoeken komen, kunnen zij trends aanwijzen en verwachtingen duiden voor het segment interim-management.


 

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non-profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Joke Twigt