"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Onbenut arbeidspotentieel, een oplossing voor de arbeidsmarktkrapte?

Gaat het over de personeelskrapte, dan hoor je vaak ook meteen de term ‘onbenut arbeidspotentieel’. Over wie gaat dat? En over hoeveel mensen gaat het? Zou er eigenlijk helemaal geen krapte hoeven zijn? Mooie voorbeelden van hoe je de match maakt, hoor je in deze podcast-aflevering van Werkverkenners.

In deze aflevering van de BNR/Brainnet podcast-serie Werkverkenners zijn te gast:

  • Fatimzahra Baba, sociaal ondernemer SAAAM
  • Jos van Delft, projectmanager Open Hiring bij Start Foundation
  • Arjan Heyma, hoofd cluster arbeid bij SEO Economisch Onderzoek
  • Steven Hubeek, adviseur inclusieve arbeidsmarkt bij AWVN

Het inzetbaar maken van mensen die behoren tot de groep onbenut arbeidspotentieel wordt gezien als een mogelijke oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt. Deze groep bestaat volgens cijfers van het CBS uit plus minus 1,1 miljoen mensen.

Welke mensen vallen er onder de groep onbenut arbeidspotentieel?

Arjan Heyma van SEO Economisch Onderzoek legt uit dat er grofweg drie groepen te onderscheiden zijn. De eerste groep bestaat uit deeltijdmedewerkers. Er zijn mensen die graag meer uren zouden werken, maar dit vanwege omstandigheden en/of andere bezigheden niet doen. De tweede groep bestaat uit werklozen. Deze groep bestaat uit een vaste groep van langdurig werklozen en uit een groep mensen die net werkloos zijn geworden en/of al bijna weer aan het werk zijn. De kansen liggen vooral bij deze laatste groep mensen. En tot slot zijn er mensen die niet werkloos zijn, maar ook niet actief op zoek naar werk.

Hoe kun je deze mensen inzetbaar maken?

Er zijn verschillende manier om deze doelgroepen te bereiken. Het ligt wellicht voor de hand, maar hoe je deze mensen bereikt, verschilt per groep en eigenlijk zelfs per persoon. Het is belangrijk dat werkgevers goed kijken wie ze tegenover zich hebben en hoe zij deze mensen kunnen overtuigen om bij hen in dienst te komen. Twee voorbeelden die we hier verder toelichten zijn open hiring en zoeken in de buurt.

Open hiring

Open hiring kan de drempel voor mensen lager maken om weer aan het werk te gaan. Bij open hiring worden er geen sollicitatiegesprekken gevoerd en hoeft de kandidaat geen brief te schrijven of CV te sturen. De eerste persoon die reageert krijgt de baan aangeboden.

Kijk in de wijk

Fatimzahra Baba, sociaal ondernemer adviseert om dichter bij huis te zoeken. Zij heeft in Amsterdam contact gezocht met verschillende lokale zorgorganisaties. Deze organisaties hebben 30 vrouwen een stageplaats aangeboden. Dit initiatief is zeer succesvol. Er waren 300 aanmeldingen en alle deelnemers zijn doorgestroomd naar een reguliere baan of een vervolgopleiding.

De rol van de overheid

De experts zien een faciliterende rol voor de overheid. Maak het ondernemers zo makkelijk mogelijk om onbenut arbeidspotentieel te vinden en ook op een efficiënte manier in te zetten. Zij pleiten voor aanspreekpunten in de arbeidsmarktregio’s, die vragen van werknemers kunnen beantwoorden. Ook is het een taak van de overheid om ‘simpel switchen’ mogelijk te maken. Als iemand met een uitkering zeker weet dat hij geen problemen krijgt als hij aan het werk gaat en niet met een armoedeval te maken krijgt, zal hij eerder de keuze maken om een baan te accepteren.


Meer weten? Beluister de volledige podcast van BNR Werkverkenners over Onbenut arbeidspotentieel op Spotify

Een goed ingericht inhuurproces kan naast tijd- en kwaliteitswinst ook forse kostenbesparingen opleveren. Bij strategische personeelsplanning hoort een professioneel ingerichte flexibele schil. Magnit (voorheen: Brainnet) adviseert organisaties bij het inrichten van hun flexibele schil. Wij ontzorgen organisaties volledig als het gaat om het zoeken en vinden van de juiste professionals, het opstellen en beheren van inhuurcontracten, de facturatie, realtime management informatie, leveranciersmanagement en het minimaliseren van inhuurrisico’s. Wij geloven in transparante samenwerkingsverbanden waarbij talent waarde toevoegt aan ondernemingen. Bekijk alle berichten van Magnit