"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Detacheerders zien omzet fors stijgen (+20%) en kunnen vraag bijna niet aan

De omzet van detacheerders is in het tweede kwartaal van 2022 met maar liefst 20% gestegen in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het is ‘alle hens aan dek’ voor de detacheerders om aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen.

Dat blijkt uit de nieuwste MarktMonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN), gemeten onder de leden van de branchevereniging.

Fred Boevé, bestuurslid VvDN, is uitermate tevreden met de omzetstijging die nu al vijf kwartalen voortzet: “Onze leden moeten echt vol aan de bak. De telefoon met de vraag naar goed personeel staat roodgloeiend. Organisaties zowel in het  bedrijfsleven als bij de overheid zijn niet in staat juiste mensen te vinden en bellen detacheerders op om ze te helpen.”

Gespecialiseerde bureaus

“Vooral gespecialiseerde bureaus doen nu uitstekende zaken. Zo is de vraag naar HR-medewerkers enorm gestegen. Door corona liggen er nu een aantal lastige projecten op het bord van HR die uitstekend projectmatig door een gedetacheerde kunnen worden opgepakt. Denk aan de oplossingen voor hybride werken en het opnieuw invullen van de mobiliteit. Maar ook wat doe je aan binding van personeel dat je in coronatijd hebt aangenomen? Vraagstukken die als losse projecten vaak niet te behappen zijn voor de reguliere HR-afdeling maar uitstekend zijn in te passen via een detacheringsoplossing.”

Tarief omhoog, meer gedetacheerden en minder bankzitters

Het verkooptarief is vergeleken met een jaar gestegen met 6,8%. Het aantal gedetacheerden in dienst is met dubbele cijfers gegroeid naar 19%. De stijging van de markt gaat dermate hard dat het aanbieden van ‘vaste contracten’ de groei niet kan bijhouden waardoor het percentage ‘vaste contracten’ gelijk blijft.

Het is gezien de grote vraag niet verwonderlijk dat percentage bankzitters momenteel laag is. Ten opzichte van een jaar daarvoor is het aantal medewerkers dat beschikbaar is tussen opdrachten, de zogenaamde bankzitters, verder afgenomen van 3,75% naar 3,24% .

Talent Management Teams

De VvDN-leden worden wel geconfronteerd met gedetacheerden die steeds meer financiële eisen stellen bij het tekenen van het contract. Personeel moet voor hogere bedragen worden ‘ingekocht’. Gecombineerd met toename van onder andere hogere wervingskosten, komt dit ook terug in de hogere verkooptarieven.

Jongeren die net van de universiteit komen en kiezen voor een traineeship bij een detacheerder vinden vaste dienstverbanden minder relevant, zo stelt de VvDN. Zij willen zich vooral ontwikkelingen, cursussen volgen, hun kennis vergroten en vinden sfeer en betrokkenheid belangrijk. Veel detacheerders hebben speciale Talent Management Teams ontwikkeld om deze jongeren langer vast te houden.

Impact corona ongewis

Uit de cijfers van de VvDN valt op dat de coronacrisis een flinke wissel heeft getrokken. Maar volgens Boevé kan corona zowel een negatief als positief effect hebben op de detacheringsmarkt: “Corona heeft eigenlijk niets te maken met normale economische patronen. Het zou zomaar weer eens kunnen zijn dat, als we straks de winter ingaan, er weer een opwaarts effect is waar te nemen in onze omzetcijfers vanwege coronagerelateerde projecten en daaraan gerelateerde uitdagingen. De vraag naar medisch- en IT-personeel kan dan weer sterk stijgen omdat er weer vaccinatiecampagnes, callcenters en meldpunten moeten worden opgezet.”

 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie