"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Minister wil managers van flexondernemingen persoonlijk kunnen beboeten

Inzet Wet Bibob plus persoonlijke boetes moet recidive in uitzendsector tegen gaan.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) wil managers van uitzendbureaus die herhaaldelijk de wet overtreden persoonlijk beboeten. Daarnaast past ze de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) toe bij de certificering van uitzenders. In 2025 wordt certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten verplicht.

Misstanden in de uitzendbranche

De minister neemt deze maatregelen om misstanden in de uitzendsector tegen te gaan, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister kunnen uitleners op dit moment te makkelijk  hun onderneming liquideren en weer een nieuw uitzendbureau beginnen. Dat is volgens haar een belangrijke oorzaak voor malafide praktijken.

“In veel gevallen komen deze uitleners weg met onderbetaling van werknemers en met ontduiking van belastingen en premies”, schrijft de minister. “Goedwillende uitleners ondervinden hiervan concurrentienadeel.”

Alternatief voor bestuursverbod

De maatregelen treffen niet alleen bestuurders, maar iedereen die feitelijk leiding geeft bij een uitlenende organisatie. De feitelijk leidinggevende kan dus binnenkort persoonlijk een boete krijgen als hij de wet overtreedt. Zo wil Van Gennip voorkomen dat de manager zijn wanpraktijken bij dezelfde of een andere rechtspersoon herhaalt.

Volgens de minister is deze aanpak effectiever dan een bestuursverbod, dat in principe zonder tussenkomst van een rechter kan worden opgelegd. Zo’n bestuursverbod was een advies van het ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ (Commissie Roemer). De minister volgt het advies niet op, omdat zij vreest dat een bestuursverbod leidt tot veel rechtelijke bezwaarprocedures.

Zorgvuldige screening

Daarbij houdt een bestuursverbod een veelpleger niet tegen zijn onwettige praktijken in een andere rol dan bestuurder voort te zetten. Van Gennip: “Het verbod om een onderneming te besturen verandert niets aan de praktijk waarin de feitelijke leiding van de onderneming bij een ander ligt dan bij degene die de onderneming op papier bestuurt.”

Uitleners die een certificaat aanvragen, worden vooraf zorgvuldig gescreend. De certificerende instantie zal ook hun zakenrelaties onder de loep nemen. De minister verwacht dat zo’n uitgebreide screening plus persoonlijke boetes effectiever zijn om herhaling van strafbare feiten te voorkomen dan een bestuursverbod zonder voorafgaande rechterlijke toetsing.

Vanaf 2023 krijgen de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst meer capaciteit voor extra toezicht op de uitzendbranche. Later dit jaar komt de minister met een nadere uitwerking van deze nieuwe manieren tegen misstanden in de branche.

Lees ook: Wie durft malafide uitzenders echt aan te pakken?

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. Gaan we dan ook de ambtenaren van de kindertoeslag affaire persoonlijk aansprakelijk stellen?