"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Inhuurbijbel helpt bij invoeren Total Talent Management

Total Talent Management komt steeds meer in het vizier van de HR-managers. Dat is niet vreemd in een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt waarbij organisaties steeds wendbaarder moeten worden. Het vraagt om de optimalisatie van inzet(baarheid), beschikbaarheid en het beheer van arbeidskrachten. De ‘inhuurbijbel’ Professioneel inhuren van externe arbeid kan hierbij van dienst zijn. Een boekrecensie door Alexander Crépin.

Extreme schaarste en specialisten die in toenemende mate de voorkeur geven aan een freelance bestaan bepalen op dit moment de arbeidsmarkt. Voeg daarbij de uitbesteding van niet-kernactiviteiten, dan wordt snel duidelijk dat een HR-focus enkel en alleen op medewerkers die in dienst zijn niet meer volstaat. Het totale ecosysteem van werkenden vereist geïntegreerde aandacht

Om zich duurzaam te onderscheiden van de concurrentie is het zaak dat organisaties zich richten op het totale talentbestand, van vaste en flex-werknemers, dat zowel  in als voor de organisatie werkzaam is. De uitdaging is om de beste denk- en daadkracht aan de organisatie te verbinden en dit te combineren met het vermogen om slim samen te werken, los van de vraag op welke contractbasis er gewerkt wordt. Het is dan ook niet langer houdbaar om de werelden van medewerkers en extern ingehuurden te scheiden, wat voorheen veelal het geval was tussen HR en Inkoop.

Bredere rol voor HR-manager

Het ligt voor de hand dat de CHRO primair is voor de Total Workforce en dat diegene een Total Talent Management-beleid ontwikkelt en uitvoert. Dit zal  uitmonden in meer gecentraliseerde en gestandaardiseerde processen, strategieën en competenties om de instroom en het beheer van alle soorten talentrelaties te integreren en te optimaliseren.

Met andere woorden de CHRO moet de voorwaarden scheppen om te kunnen voorzien in de totale behoefte van de totale organisatie aan arbeidskrachten om de doelstellingen te realiseren. Zo moeten alle werkenden veilig en compliant kunnen werken, in een optimale samenwerking waarin kennis gedeeld en ontwikkeld wordt. Total Talent Management gaat dus verder dan de aandacht voor inhuren van extern talent.

Bij TTM richt je je employer branding inspanningen zowel op vast als op flexibel personeel. Vaktechnische trainingen zijn ook toegankelijk voor flexwerkers. Pulse survey’s worden ook onder de flexwerkers afgenomen. Uiteraard moet een en ander wel zodanig aangepakt worden, dat men binnen de wettelijke kaders opereert. Een zzp’er is een zelfstandige en moet dus zelfstandig functioneren.

Eerste stappen

Een van de eerste stappen daartoe is een betere afstemming met de collega’s van Inkoop, die ervoor zorgen dat de inhuurprocessen geregeld zijn en de juiste inkoopkanalen toegankelijk zijn. Inkoop zorgt er bovendien voor dat tarieven marktconform zijn en blijven en dat de compliance geregeld is. Om dit te bewerkstelligen is het niet alleen belangrijk dat HR en Inkoop elkaar weten te vinden, maar bovenal dat ze elkaars begrippenkader en context begrijpen.
De grootste valkuil hierbij is dat het HR-team daarbij de eigen kennis van zaken overschat en ervan uitgaat dat het de mogelijkheden begrijpt om externe inhuur vorm en inhoud te geven.

Inhuurbijbel

Een goede manier om het eigen inzicht te toetsen en kennis te nemen van wat er allemaal in de wereld van externe inhuur omgaat, is het bestuderen van het boek dat door inkopers van arbeid beschouwd wordt als hét inhuurhandboek: Professioneel inhuren van externe arbeid. De eerste druk verscheen in 2013, recent kwam de tweede druk.

De eerste editie heeft jarenlang inkoopprofessionals wegwijs gemaakt, maar de tijd heeft niet stilgestaan. Daarom heeft het schrijverscollectief van Max Boodie, Rob de Laat en Paul Oldenburg de handen weer ineengeslagen om het boek te actualiseren. Deze keer met de toevoeging van een theoretisch kader van Peter Donker van Heel.

De schrijvers pleiten voor een integrale benadering van het instroomproces, zowel voor de eigen loonlijst als voor externe inhuur. HR en inkoop dienen hand in hand te gaan; kennis te nemen van elkaars best practices en voorkomen dat het kind met het badwater weggegooid wordt. Een stap naar een nieuwe aanpak betekent niet dat van alles wat is opgebouwd afscheid genomen moet worden. Wat werkt dat werkt ….  Met name opgebouwde talent- en leveranciersrelaties en onderling vertrouwen zijn in een krappe arbeidsmarkt van essentieel belang om succesvol te zijn. Los van het feit dat organisaties ook geholpen zijn met een frisse blik.

Uniek perspectief

De titel van het boek verwijst naar een kwalitatief beter en breder aanbod van externe arbeidskrachten, tegen een betere prijs, met betere afstemming op de behoefte van de organisatie, met meer grip op het proces en de kosten. De inhuurder profiteert op die manier maximaal van maatwerk, minimaliseert transactiekosten en kan kiezen voor de meest ideale externe medewerker tegen de beste prijs. Het inhuren van geschikte externe arbeidskrachten geeft de grootste kans op een passende opdracht. Professioneel is degene die kan zorgen voor continuïteit van het werk van de externe arbeidskracht, voor nieuwe betaalde opdrachten.

Deze begripsverklaring illustreert goed vanuit welk perspectief het boek is geschreven. Met een HR-bril op zal niet snel gesproken worden over minimalisering van transactiekosten. Het is niettemin wel een aspect waar het bij procesoptimalisatie vaak om draait.

Wat mij betreft is het boek een aanrader voor iedereen met interesse voor Total Workforce Management en Total Talent Management beleid. Het leest makkelijk en is geschreven als naslagwerk. Je kunt op onderdelen inzoomen en het geheugen opfrissen. Het aardige is dat het boek gratis verkrijgbaar is via deze link.

Alexander Crépin adviseert & implementeert bij organisaties op gebied van eigentijds HR- en Instroombeleid. Total Workforce Management ziet hij als een gebied dat veel meer aandacht zal (moeten) krijgen vanuit HR. Succes draait om het vermogen om optimale samenwerking te realiseren tussen de juiste mensen, los van de aard van de arbeidsrelatie. HR moet hiervoor mede de voorwaarden scheppen, onder meer door het ontwikkelen van duurzame talentrelaties. Bekijk alle berichten van Alexander Crepin