"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

PZO en VZN verbaasd over gebrek aan actie en aanbevelingen aanpak schijnzelfstandigheid

Zzp-belangenorganisaties PZO en VZN reageren teleurgesteld op de kamerbrief over handhaving van de Wet DBA. “Er wordt helemaal niet ingegaan op de broodnodige nieuwe wet- en regelgeving. En dat terwijl de noodzaak groter wordt.”

Zzp-belangenorganisaties PZO en VZN zijn teleurgesteld over de kamerbrief over handhaving van de Wet DBA. Ze vinden het goed dat het kabinet met schijnzelfstandigheid aan de slag gaat, maar zijn verbaasd over de inhoud van de brief. “Er wordt helemaal niet ingegaan op de broodnodige nieuwe wet- en regelgeving. Duidelijkheid scheppen over de arbeidsrelatie is met de huidige kaders bovendien een onmogelijke opgave.”

Het kabinet constateert dat sinds de invoering van de Wet DBA duidelijkheid ontbreekt, waardoor de Belastingdienst de wet niet kan handhaven. PZO en VZN noemen het een ‘draak van een wet’. “We zijn dan ook niet verbaasd over de strubbelingen van de Belastingdienst, maar wel over de aanbevelingen en het gebrek aan actie”, zegt Cristel van de Ven, voorzitter Netwerk Zelfstandig Ondernemers en VZN. “En dat terwijl de noodzaak van verbetering van de wet- en regelgeving steeds groter wordt.”

Duidelijkheid bieden een onmogelijke opgave

Het uitvoeren van toezicht is bijzonder lastig en complex voor de Belastingdienst. Om het makkelijker te maken, wordt aanbevolen de bewijslast om te draaien en het bestaande handhavingsmoratorium op te heffen. “Als de Belastingdienst deze complexe vertaalslag al niet kan maken, hoe kan de minister dan van opdrachtgevers en opdrachtnemers verwachten dat zij dat wel kunnen?” vraagt Margreet Drijvers van PZO zich af. “Er zijn nog steeds geen heldere kaders.”

PZO en VZN zien deze worsteling al jaren. De zzp-organisaties stellen voor het ondernemerschap weer in de beoordeling terug te brengen. Ze benadrukken dat in het coalitieakkoord staat dat ondernemers de ruimte moeten krijgen. “Daarbij is het noodzakelijk ze te onderscheiden van werknemers. Niet door ze als werknemer te beoordelen, maar juist als ondernemer. Ook voor de Belastingdienst veel objectiever te bepalen”, aldus PZO en VZN.

Gelijk speelveld

Het kabinet wil verder een gelijker speelveld creëren voor zelfstandigen en werknemers. “Om dat gelijker speelveld te creëren worden verplichtingen opgelegd aan de zelfstandige en fiscale voordelen die bedoeld zijn om risico’s af te dekken afgeschaft”, aldus PZO en VZN. “Hierdoor stijgen de lasten van zelfstandigen, maar niet direct hun inkomsten. Kortom, hiermee wordt zelfstandige getroffen en wordt de opdrachtgever ongemoeid gelaten. Dan is het de vraag of er daadwerkelijk een gelijk speelveld ontstaat. Of dat juist de kwetsbare zelfstandigen nog verder de armoede in raken.”

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie