"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Externe inhuur gemeenten in 2021 gestegen. Een op de acht is zzp’er.

De uitgaven van gemeenten aan externe inhuur zijn afgelopen jaar gestegen. Ondanks het streven om die bestedingen juist te beperken. Dat blijkt uit de Personeelsmonitor 2021, een jaarlijks rapport van het A&O fonds Gemeenten.

In 2021 gaven gemeenten 16,5% van hun totale personeelsbudget uit aan externe inhuur en tijdelijke contracten. In 2020 was dit nog 15,5%. Net als in 2020 was bij 45% van de gemeenten detachering de meest voorkomende vorm van inhuur. Gevolgd door het uitzendkrachten (24%) en zzp’ers (14%).

Hoogste stijging

De toename van uitgaven aan externe inhuur is zeer waarschijnlijk een gevolg van de coronamaatregelen en de arbeidsmarktkrapte.

Bij middelgrote gemeentes, met tussen de 50.000 tot 100.000 inwoners, was de stijging het hoogst. Ook was de groei van het budget voor inhuur van externen bij deze gemeenten het grootst; van 15 naar 17 procent.

Van alle leidinggevenden is zeven procent een (tijdelijke) externe.

Bron: Personeelsmonitor 2021

Externe inhuur verlagen

De stijging staat haaks op het streven van gemeenten om de uitgaven aan externen te verminderen. In 2021 gaf 56% van de gemeenten nog aan zich in te spannen om deze uitgaven terug te brengen. In 2020 was dit nog 70% van de gemeenten. Om de uitgaven aan externen te beperken sloten zij raamcontracten voor inhuur, zetten flexibele banen om naar vaste banen en boden tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan.

Groei en krimp

Gemeenten verwachten de komende jaren vooral meer personeel nodig te hebben op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu, automatisering en ICT, en welzijn en jeugdzorg. Banen in burger-publiekszaken en dienstverlening en facilitair staat in de top van functies waarin krimp wordt verwacht.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie