"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Provincie Noord-Holland zet omstreden aanbesteding toch door

De Provincie Noord-Holland legt het recente advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) naast zich neer. De aanbesteder gaat daarmee voorbij aan het feit dat de aanbesteding niet voldoet aan de eis van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Harvey Nash diende eerder dit jaar een klacht in bij de CvAE over de aanbesteding van de Provincie Noord-Holland voor het leveren van ICT-professionals via brokering. De intermediair is het er niet mee eens dat de aanbesteder de marge van de leverancier hanteert als gunningscriterium. En volgens de CvAE is de klacht van Harvey Nash gegrond.

Toch heeft de Provincie Noord-Holland de aanbesteding doorgezet en is zij inmiddels overgegaan tot definitieve gunning (aan Between).

Motivering van gunning

In de publicatie van de gegunde opdracht heeft de Provincie Noord-Holland een toelichting gegeven op de keuze om de aanbesteding definitief te gunnen. Belangrijkste motivatie: “in deze aanbesteding is er bewust voor gekozen om de uurtarieven van het ICT-personeel niet tevens (naast de searching fee en contracting fee) te beoordelen omdat de uurtarieven van het ICT-personeel sterk afhankelijk zijn van variabele omstandigheden, zoals beschikbaarheid en competenties van de kandidaat, de duur en omvang van de opdracht, inkoopbehoefte, etc.”

Uurtarieven aanpassen aan markt

De motivatie is opvallend. De Provincie Noord-Holland zegt rekening te willen houden met de marktomstandigheden, waarin uurtarieven kunnen fluctueren. Daarbij gaat de Provincie Noord-Holland er blijkbaar van uit dat uurtarieven gedurende de looptijd van het contract niet aangepast mogen worden en dat vaste uurtarieven het enige andere alternatief zou zijn.

Dat is niet zo is, zo blijkt uit een binnenkort te publiceren artikel op ZiPconomy. Sander Klaver, categoriemanager ICT-professionals Rijk bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, legt daarin uit hoe zij tarieven ‘dynamisch’ laten meebewegen met ontwikkeling van lonen en de markt.

Geen woord over EMVI

Maar nog opmerkelijker is dat Provincie Noord-Holland in de toelichting niet ingaat op de kern van de gegrond verklaarde klacht, die de CvAE in artikel 4.8 van het advies heeft geformuleerd. Oordeel van de Commissie is dat de Provincie Noord-Holland ‘een beoordelingssystematiek hanteert die het risico in zich draagt dat de opdracht niet wordt gegund aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in de zin van de beste prijs-kwaliteitverhouding.’ Over EMVI wordt met geen woord gerept in de toelichting van de Provincie Noord-Holland.

Relatie searching fee en eindprijs

En daarmee gaat de Provincie Noord-Holland voorbij aan de belangrijkste – en door de CvAE gegrond verklaarde – klacht van Harvey Nash. Dat is dat de searching fee niks zegt over de EMVI en daarom niet als gunningscriterium gebruikt kan worden. Want wat als de intermediair met een hogere marge uiteindelijk kandidaten tegen een lager tarief zou kunnen inzetten? Doordat de intermediair meer investeert in recruitment en meer tijd steekt in sourcing is zijn marge (searching fee) wellicht relatief hoog, maar kan de prijs (eindtarief) uiteindelijk lager zijn. Dan is de inlenende organisatie goedkoper uit.

Advocaat Suzanne Brackmann (Brackmann Aanbestedingsspecialist) die Harvey Nash heeft vertegenwoordigd in deze zaak, zei eerder tegenover ZiPconomy over deze lopende aanbesteding: “Het zou wenselijk zijn dat de Provincie Noord-Holland het advies van de CvAE zou opvolgen en de aanbesteding zou intrekken en opnieuw uitzetten.”

Uitspraak rechter nodig

De uitspraak van de CvAE is echter in juridische zin een advies en dus niet juridisch bindend. Daarvoor is uitspraak van de rechter nodig.

Henk Timmer, die met zijn bedrijf Aanbestedingszaken organisaties bij aanbestedingen begeleidt, verwacht dat die rechtszaken er wel gaan komen. “Ik verwacht dat minimaal één brokerdienstverlener dit jaar naar de voorzieningenrechter stapt om te procederen over een vast opslagtarief.”

Wordt (ongetwijfeld) vervolgd…