SLUIT MENU

Publicatie handreiking klachtafhandeling bij aanbesteding

Handreiking moet organisaties helpen met inrichten verplicht klachtenloket.

Het ministerie van Economische Zaken heeft een handreiking gepubliceerd die overheden moet helpen bij het opzetten van een klachtenloket voor aanbestedingen. Om de rechtsbescherming bij het aanbesteden te verbeteren, wordt een dergelijk loket verplicht. Daarvoor moet nog wel de Aanbestedingswet 2012 aangepast worden.

De Nederlandse regering houdt zich al langere tijd bezig met het verbeteren van de aanbestedingspraktijk, in het kader van het programma Beter Aanbesteden. De handreiking bereidt aanbestedende diensten voor op het opzetten of verbeteren van zo’n onafhankelijk klachtenloket op.

Handvatten voor klachtenloket

De handreiking geeft concrete handvatten en kaders voor het opzetten van een klachtenloket. Het klachtenloket moet onafhankelijk zijn. Degene die de klacht behandelt, mag niet betrokken zijn geweest bij de aanbesteding. De aanbestedende dienst moet het advies van het loket overnemen, tenzij deze een afwijkend standpunt kan motiveren.

Onvrede onder flexleveranciers

De komst van een klachtenloket lijkt een welkome ontwikkeling voor dienstverleners die actief zijn in de wereld van inhuur. In een recent webinar ging Bovib-voorzitter Frederieke Schmidt Crans in op het belang van een kwalitatief goede aanbesteding. Die kwaliteit komt regelmatig in het geding, zo ervaren leden van de Bovib en andere leveranciers. Opdrachten worden bijvoorbeeld te breed geformuleerd of er worden prijsmodellen gevraagd die niet passen bij het type dienstverlening.

Het stellen van vragen tijdens de aanbestedingsprocedure zorgt lang niet altijd voor de gewenste duidelijkheid. Mogelijk dat een klachtenprocedure daarbij kan gaan helpen.

Meer informatie

Bekijk het webinar van Bovib over aanbesteden

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie