SLUIT MENU

Omzet detacheerders piekt in vierde kwartaal 2021

Het vierde kwartaal van 2021 bracht de detacheringsbranche niets dan goeds: in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder steeg de omzet met 14% per werkdag. Het aantal bankzitters daalde ten opzichte van een jaar eerder tot 3,6 %.

Het ging de detacheringsbranche voor de wind in het afgelopen jaar. Dat blijkt ook nu weer uit de MarktMonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). De branchevereniging voor detacheringsorganisaties publiceerde op 15 februari 2022 de cijfers van het vierde kwartaal van 2021. Daarin signaleert VvDN opnieuw fors meer omzet en minder leegloop.

Omzet detacheerders bleef groeien in 2021

Vooral de omzetstijging scheert in het vierde kwartaal van 2021 hoge toppen: een groei van 14% per werkdag in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2021 steeg de omzet al met 3,1% ten opzichte van een kwartaal eerder. Toen was er echter nog sprake van een daling ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. In kwartaal 2 steeg de omzet in vergelijking tot hetzelfde kwartaal een jaar eerder met 1,4%. De omzet over het derde kwartaal van 2021 steeg in vergelijking tot hetzelfde kwartaal een jaar eerder met 5,4%.

Minder leegloop

Het percentage ‘leegloop’, gedetacheerden in vaste dienst maar zonder opdracht, is ook verder gedaald ten opzichte van een jaar daarvoor. Het aantal zogenaamde ‘bankzitters’ is met ruim 32% afgenomen tot 3,6%. Ook in de vorige kwartalen van 2021 was die daling een trend. In Q3 van 2021 stond de teller al op 3%. Het aantal gedetacheerden in loondienst is in Q4 2021 gestegen met ruim 9%.

Gedetacheerden waarborgen continuïteit

Marcel van den Bekerom, vicevoorzitter VvDN: “Op dit moment is er een zeer grote vraag naar gedetacheerden. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper waarbij de hulp van gespecialiseerde detacheringsbureaus door meer en meer partijen wordt ingeroepen. Detacheringsbureaus blijken uitstekend in staat de gevraagde expertise te leveren’. Hij vervolgt: ‘Gedetacheerden worden ingezet vanwege hele specifieke opdrachten waarvoor je gedurende een bepaalde periode een tijdelijke specialist wilt inzetten. Maar gedetacheerden worden juist ook nu aangenomen om het gat te vullen tussen het traject van personeelsadvertentie tot en met iemand ingewerkt hebben. Een proces dat al snel een half jaar in beslag neemt. Dan wordt voor die periode een gedetacheerde ingezet om de continuïteit te waarborgen.”

Traineeship in trek

Het aantal gedetacheerden dat in loondienst is aangenomen, is in het vierde kwartaal met maar liefst 9% gestegen. De detacheerders zijn in trek als werkgever bij ervaren specialisten maar ook bij jongeren. De VvDN ziet dat er tegenwoordig al vroeg en bewust wordt gekozen voor een traineeship bij een detacheerder in plaats van bij een opdrachtgever. Van den Bekerom: “De mogelijkheid om bij onze leden een traineeship te volgen wordt steeds meer een logische keuze voor jonge professionals die net de universiteit of hbo-opleiding verlaten. Dat zit hem in het feit dat ook wij steeds meer interne opleidingen organiseren, sparring-sessies met gelijkgestemden opzetten en zorg dragen voor veel afwisseling bij verschillende opdrachten. Dit slaat heel duidelijk aan bij de jongere generatie.”

Engineering sterke stijger

De stijging van de omzet is eigenlijk op alle fronten merkbaar. De grootste stijgingen zijn zichtbaar in de medische en juridische vakgebieden. Het grootste segment blijft engineering en de omzetstijging is daar met 17% bovengemiddeld. De vraag is groot in zowel de technologiesector als in bouw en infra. De vraag naar technologisch onderzoek, planning en berekeningen die nodig zijn voor een industrieel, bouwkundig project blijft namelijk alsmaar stijgen. Net als de vraag naar technisch advies, het ontwerpen en uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek, ontwerpvoorstellen maken, berekeningen van kostenefficiëntie en gebruikersanalyses. De verwachting is dat deze stijging volgende kwartalen doorzet.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie