"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

De Toekomst van werk in 2022: voorspellingen van 7 experts

Hoe ziet de wereld van werken eruit in de – heel nabije – toekomst? Zeven experts geven hun visie op werken in 2022.

De pandemie heeft niet alleen zijn schaduw geworpen over de afgelopen jaren, maar zal volgens onze experts ook een stempel drukken op 2022. Door de coronacrisis wordt de wereld van werken nooit meer als voorheen. Ook de ongekende krapte op de arbeidsmarkt zal voor het nodige tumult zorgen. Een jaar vol beweging, dat is de rode draad in alle voorspellingen.

Human capital op C-level

Lars Evers

De ontwikkeling van COVID-19 blijft onvoorspelbaar, maar een ding is zeker: de schaarste op de arbeidsmarkt blijft doorzetten. Werkgevers moeten alles uit de kast halen om het benodigde talent voor zich te winnen en aan zich te binden.

C-level

Waar het thema ‘talent & human capital’ vooralsnog alleen op HR-niveau besproken werd, wordt het in 2022 een vast agendapunt op ‘C-level’. Op C-level zien ze in dat dit aspect van bedrijfsvoering cruciaal is voor het behalen van de doelstelling.

Goed opdrachtgeverschap

Doordat het inhuren van freelancers een vast onderdeel is geworden van de strategische personeelsplanning gaat HR hier meer aandacht aan schenken. Naast ‘goed werkgeverschap’ en het hebben van een goed werkgeversmerk wordt ook ‘goed opdrachtgeverschap’ en een optimaal opdrachtgeversimago een belangrijk thema voor het komende jaar.

Lars Evers, Jellow

Nieuwe interim-functies voor een nieuwe realiteit

Bas van de Haterd

In 2022 zal er vraag komen naar nieuwe functies, nieuwe interim-specialisaties. Functies die door de pandemie ineens relevant zijn geworden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

Reboarding coach

Als we in 2022 daadwerkelijk weer terug naar kantoor gaan, geheel of deels, zal dit zeker initieel tot veel stress leiden. De reboarding coach zal mensen begeleiden met het vinden van een nieuwe werk-privébalans en organisaties begeleiden met het opzetten van een goed hybride werksysteem.

Work tech consultant

In 2022 zal er een herbezinning komen op alle digitale middelen die zijn aangeschaft. Wat missen we nog? Wat hebben organisaties misschien teveel aangeschaft? Zeker omdat de thuiswerk-policies in 2022 op de meeste plekken wel hun definitieve vorm zullen krijgen, zal er ook, met behulp van een extern adviseur, gekeken worden naar de benodigde middelen om dit te faciliteren.

HI-LF analist

Een functie die we nog veel zullen zien, en die elke zoveel jaar terug zal mogen komen voor een assessment bij organisaties. Deze analist is verantwoordelijk voor de High Impact, Low Frequency analyse. Hij onderzoekt de gevolgen van events, zoals een pandemie, die zelden voorkomen, maar wel een enorme impact hebben? Welke risico’s zijn er in je supply chain, voor je medewerkersveiligheid, je cyber security, en noem het maar op. Ik vermoed dat deze dienst ook wel door de Big 4 zal worden aangeboden.

Nieuwe realiteit

2022 wordt het jaar waarin we leren leven met de nieuwe realiteit en die is dat sommige dingen niet teruggaan naar zoals het was. Daardoor ontstaan er nieuwe functies die organisaties gaan helpen om in te spelen op deze nieuwe realiteit.

Bas van de Haterd

Zijn we niet allemaal zzp’ers geworden?

Han Mesters

Het door corona veroorzaakte thuiswerken heeft lang genoeg geduurd om het belangrijkste kenmerk in de werkgever-werknemer relatie verder te eroderen: leiding en toezicht. Tel daarbij op de vernietigende conclusies van het IPBB klimaatrapport uit juli 2021 en het gegeven dat kantoren en woon-werkverkeer belangrijke bronnen zijn van C02 uitstoot, en de conclusie kan niet anders zijn dat voor veel professionals thuiswerken het nieuwe normaal wordt.

Terugdringen van CO2-uitstoot wordt namelijk een belangrijke strategische doelstelling van bedrijven, die ook opgelegd wordt door de EU in de vorm van de zogeheten CSRD richtlijn. Die verplicht grotere bedrijven in 2023 al te rapporteren op hun ESG-impact.

Niet alleen gaat de verduurzaming van onze economie veel nieuwe banen opleveren, de bedrijven die niet bijdragen aan het terugdringen van hun CO2-footprint zullen het moeilijker krijgen om talent aan te trekken.

Op de middellange termijn zullen vakantievluchten naar tropische oorden ofwel ontmoedigd worden ofwel veel duurder worden.

Han Mesters, ABN Amro

“Fasten your seatbelts”

Peer Goudsmit

Fasten your seatbelts, dat is volgens mij het motto voor 2022, zowel figuurlijk als letterlijk.

Figuurlijk: Economisch gaan we vrees ik roerige tijden tegemoet; lage rente en significante inflatie en geen of beperkte looncompensatie. Gevolg: maatschappelijke onrust!

Letterlijk: Economisch moeilijk voorspelbare ontwikkelingen maakt van werknemers zekerheidszoekers. Voor de arbeidsmarkt zal dat grote gevolgen hebben. Werknemers zullen vast gaan houden aan hun baan. Vacatures zullen nog steeds moeilijk vervulbaar blijven.

Peer Goudsmit, PeerSearch

Time is on our side

En toch… deze tijd en de nieuwe generatie werkenden heeft nieuwe wensen; tijd is en wordt nog meer de belangrijkste arbeidsvoorwaarde naast inkomen. Flexibiliteit wordt meer gevraagd en meer geboden. Werk en privé lopen meer in elkaar over, mede door de gewenning aan de COVID-pandemie.

En dat is niet erg. De geïnstitutionaliseerde polder met z’n PVE-cyclus, cao’s, SER en StAr, verplichte pensioen- en O&O-fondsen heeft steeds meer moeite de modern werkenden te binden in het eigen systeem. Ik verwacht dat tegen het einde van 2022 andere dan de klassieke polderorganisaties een nog sterkere positie hebben en dan eindelijk de wal het schip gaat keren en die vermaledijde arbeidsmarkt in beweging komt om er voor álle werkenden te zijn.

Fedde Monsma, Schoonmakend Nederland

Een andere denkwijze: van transactioneel naar relationeel

Sjanne Marie van den Groenendaal

Organisaties weten inmiddels hoe waardevol de flexibiliteit van zelfstandige professionals is in onvoorspelbare tijden zoals de pandemie. Het belang van het opbouwen van een flexibele schil is daardoor duidelijker dan ooit geworden.

Door de verwachte recordkrapte op de arbeidsmarkt verwacht ik dat binnen inhurende organisaties de focus zal verschuiven van een transactionele naar een relationele denkwijze over zelfstandige professionals. Het zal minder gaan over het vergroten van en meer over het verbinden met de flexibele schil.

Oftewel, 2022 staat in het teken van betrokkenheid tonen naar zelfstandige talenten die organisaties hard nodig hebben in dynamische en innovatieve tijden. Organisaties blijven continue uitgedaagd om te ontwikkelen en vooruit te kijken naar toekomstige (technologische) ontwikkelingen waarin handelen vanuit ‘goed opdrachtgeverschap’ een belangrijke sleutel zal zijn.

Sjanne Marie van den Groenendaal, Gouden Schil

2022: het jaar van de doorbraak van TTA?

De huidige krapte op de arbeidsmarkt dwingt veel organisaties om alle registers open te trekken om de talenten aan te trekken die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. De contractvorm lijkt minder relevant te worden. Zo zou 2022 best eens het jaar kunnen worden waarbij TTA daadwerkelijk van de grond komt.

Alexander Crepin

 

Lees (morgen) ook de voorspellingen van experts op het gebied van ZP & Politiek en Professioneel Inhuren.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

Eén reactie op dit bericht

  1. De nadruk op ‘goed opdrachtgeverschap is in de zorg zéér goed merkbaar. Voor het eerst in mijn zelfstandige zorgloopbaan >10 jaar ontving ik van een intramurale opdrachtgever een kerstpakket. (Terwijl ik eigenlijk juist zelf degene ben die jaarlijks met kerstpresentjes strooi en daar nooit bedankjes voor krijgt…)
    Verder is zeer duidelijk merkbaar in intramurale settings in mijn regio dat momenteel zorgzzp’ers in hun dienstkeuzes (type dienst: dus dag, nacht, avond) voorrang krijgen. Daarna komen de interne/eigen flexpolers die hun voorkeursdiensten eruit pikken (en waarbij vaste medewerkers er de laatste maanden massaal voor kiezen om de flexpool in te gaan omdat ze dan een keuze hebben!
    Als allerlaatste hebben de vaste medewerkers pas een keuze. Sterker nog: zij hebben dus geen enkele keuze! Zij worden gewoon ingepland iop basis van contracturen…

    Goed opdrachtgeverschap maakt hier in de zorg ineens zulke grote sprongen, dat zij hun kernbestand omver schoppen…