"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Uniforce kan weer 100% vrijwaring schijnzelfstandigheid garanderen

Uniforce biedt met haar DUBV-constructie zelfstandigen de mogelijkheid zichzelf en hun opdrachtgevers vooraf volledig te vrijwaren van schijnzelfstandigheid. De Wet DBA gooide even roet in het eten, maar nu kan toch weer een vrijwaringsgarantie worden afgegeven. Bij gebrek aan politieke daadkracht lost Uniforce de problemen rondom inhuur van zp’ers zelf maar op.

Het bedrijf Uniforce heeft het Declarabele Uren BV (DUBV)-concept 20 jaar geleden al in de markt gezet. Een zelfstandige (Uniforce Professional) kan zich door zijn DUBV detacheren bij intermediairs/opdrachtgevers zonder het risico te lopen als schijnzelfstandige te worden aangemerkt (zie kader).

Deze DUBV werd jarenlang als vrijwarend erkend door de Belastingdienst. De met de Belastingdienst afgesloten vaststellingsovereenkomst (VSO), in combinatie met de door Uniforce afgegeven ‘Verklaring Uniforce Registratie’ (de VUR), gaf opdrachtgevers de zekerheid (vrijwaring) vooraf dat zij bij controle niet zouden worden gezien als inhoudingsplichtige.

Gevolgen Wet DBA

Maar de Belastingdienst heeft de vaststellingsovereenkomst per 1 januari 2020 ingetrokken. De reden: sinds het afschaffen van de aloude VAR en de komst van de Wet DBA wil de Belastingdienst niet meer op voorhand een vrijwaringsverklaring voor opdrachtgevers van zelfstandige professionals verstrekken. Omdat de VAR was verdwenen, wilde de Belastingdienst ook die VSO met Uniforce niet meer.

Uniforce heeft dit besluit in 2019 nog aangevochten in een kortgeding, maar heeft dit – ook in hoger beroep – verloren.

“Dat de rechter de Belastingdienst in het gelijk heeft gesteld, was voor ons erg jammer”, zegt Stef Witteveen (algemeen directeur Uniforce Solutions). “Wij hadden graag gezien dat onze professionals nog van deze faciliteit gebruik hadden kunnen maken. Maar helemaal onverwacht kwam dit niet. De essentie van de Wet DBA is dat er geen ‘vrijwaring vooraf’ meer wordt gegeven door de Belastingdienst. Met de Wet DBA legt de overheid de verantwoordelijkheid voor de werksituatie op het bord van de opdrachtgever. Omdat wij de opdrachtgevers van de Uniforce Professionals voor 100% willen kunnen vrijwaren van alle risico’s, zijn we zelf een oplossing gaan zoeken. Zoals we dat al 21 jaar gewend zijn te doen.”

Met de Wet DBA legt de overheid de verantwoordelijkheid voor de werksituatie op het bord van de opdrachtgever.

Vrijwaringsgarantie

En Uniforce heeft die oplossing gevonden. Het bedrijf heeft veertig DUBV-gevallen ter controle voorgelegd aan de Belastingdienst. Het resultaat: de Belastingdienst heeft in alle 40 cases een beschikking afgegeven en geoordeeld dat de DUBV de inhoudingsplichtige werkgever is en de Uniforce Professional de verplicht verzekerde werknemer. Zoals bedoeld volgens het DUBV-concept. Om tot de grootst mogelijke zekerheid te komen heeft Uniforce zich hierbij ook door de Belastingdienst laten coachen.

Daarnaast heeft Uniforce het DUBV-concept helemaal laten doorlichten door fiscalisten van Deloitte en de arbeidsjuristen van de AWWN. Die concludeerden dat het Uniforce-concept juridisch klopt. Omdat controles achteraf nu eenmaal een enigszins onvoorspelbare uitkomst kunnen hebben, zagen zij slechts een theoretisch risico dat er een kleine naheffing van de Belastingdienst zou kunnen worden opgelegd. Dat minieme restrisico heeft Uniforce weten af te dekken door de bestaande inlenersaansprakelijkheidsverzekering enigszins aan te passen aan de DBA-realiteit (met behulp van de 40 beschikkingen en Deloitte- en AWVN-rapporten).

Daarmee heeft Uniforce het voor elkaar gekregen dat de opdrachtgever/intermediair weer 100% zekerheid krijgt. De Uniforce Professionals kunnen vanuit hun DUBV hun opdrachtgevers nu weer volledig en vooraf vrijwaren van alle fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s. “Gelukkig kunnen we nu weer een vrijwaringsgarantie afgeven die vooraf zekerheid biedt. Wij zijn er trots op dat we de eerste en enige partij zijn in Nederland die dat kan.”

Gelukkig kunnen we nu weer een vrijwaringsgarantie afgeven die vooraf zekerheid biedt. Wij zijn de eerste en enige partij zijn in Nederland die dat kan.

DUBV populair

“Vorig jaar tijdens de coronacrisis was het aantal professionals dat bij Uniforce aanklopte om gebruik te maken van het DUBV-concept stabiel, maar sinds halverwege dit jaar is er weer een groei te zien van ongeveer 10%. Naast zelfstandigen die langere tijd voor één of enkele opdrachtgevers werken, zijn dit ook mensen die uit loondienst komen en toch graag hun sociale rechten als WW en WIA willen behouden en betaalbaar verzekerd willen zijn bij ziekte en zwangerschap.

En zelfstandigen lopen er steeds vaker tegenaan dat opdrachten niet meer toegankelijk zijn voor zzp’ers omdat organisaties hen niet meer durven inhuren.”

Witteveen kan dan ook niet ontkennen dat Uniforce met het DUBV-concept profiteert van de huidige onzekerheid op de zzp-markt. “Ik hoor van veel organisaties dat ze niet meer willen werken met zzp’ers. De angst voor schijnzelfstandigheid is op dit moment groot. Organisaties willen niet in de media komen met het verwijt dat zij schijnzelfstandigen aan het werk hebben en vrezen dat de Belastingdienst achteraf oordeelt dat er sprake is van een (verkapt) dienstverband. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het ontbreken van heldere regelgeving.”

Ik hoor van veel organisaties dat ze niet meer willen werken met zzp’ers. De angst voor schijnzelfstandigheid is op dit moment groot.

Lees ook: Voor Gemeente Den Haag zijn zzp’ers blijkbaar tweederangs professionals

Niet op politiek wachten

Ondanks dat Uniforce met het DUBV-concept profiteert van de onrust op de arbeidsmarkt, heeft Witteveen geen goed woord voor over voor de huidige politieke aanpak. “Het ontbreekt aan praktische en handhaafbare zzp-regels. Die regels zijn er niet en er is in de verste verte ook geen zicht op zulke regels. Een nieuwe minister (SZW) zal op z’n vroegst begin 2023 met iets komen. En ook de webmodule gaat geen oplossing bieden.”

Hij pleit voor een integrale arbeidsmarkthervoming. “In feite kraakt en piept de hele arbeidsmarkt door een teveel aan lapwerk (lees: WAB, Wet DBA). Voor een goede uitvoering van het SER-advies en het Borstlap-rapport is ook goede zzp-regelgeving nodig. Anders krijg je onherroepelijk weer een waterbedeffect.”

Volgens Witteveen staan we op een kantelpunt; vasthouden aan de oude, conservatieve ideeën over de arbeidsmarkt of echte modernisering. “Er ligt nu in de discussie teveel nadruk op de contractvorm en op de balans flex en vast. Die discussie gaat geen enkel soelaas bieden als je niet ook bereid bent de sociale zekerheid te hervormen. Ik ben voor vernieuwing en denk dat Roos Wouters van de Werkvereniging die ambitie tot nu toe het meest consequent over het voetlicht brengt.”

Dat de overheid de hervorming van de arbeidsmarkt al een tijdlang niet op de rit krijgt, vindt Witteveen geen excuus om stil te blijven staan. “Zo zitten wij niet in de wedstrijd. Wij wachten niet af, maar bedenken zelf oplossingen en gaan daarmee aan de slag.” Met de vernieuwde vrijwaringsgarantie brengt Uniforce die woorden in de praktijk.

 


DUBV – voor wie en hoe werkt dat?

Ben jij een zelfstandige die vaak een langere periode voor één of enkele opdrachtgevers werkt, dan loop je het risico om door de Belastingdienst als schijnzelfstandige te worden aangemerkt. Met alle gevolgen van dien, voor jou en jouw opdrachtgever.

Uniforce is ruim twintig jaar geleden al met een oplossing gekomen hiervoor. Je kunt samen met Uniforce een Declarabele Uren BV (DUBV) oprichten. Je wordt dan een Uniforce Professional die werkt vanuit deze ondernemersvorm. Je bent zowel directeur (DGA) als werknemer van zo’n DUBV. Vanuit de DUBV kun je jezelf dus detacheren.

En dat heeft een groot aantal voordelen, zeker gezien de huidige grote onzekerheid in de zzp-markt (denk aan de discussies over de webmodule).

Met een DUBV kun je als zelfstandige namelijk werken voor wie je wilt en zolang je wilt zonder het risico te lopen dat je als schijnzelfstandige wordt aangemerkt. Je bent ook nog verzekerd binnen het sociale stelsel (WW, WIA) en je salaris wordt doorbetaald bij ziekte of zwangerschapsverlof.

(Nadeel: als je vanuit een eenmanszaak overstapt naar een DUBV wijzigt jouw fiscale positie. Je hebt dan geen MKB-vrijstelling en zelfstandigenaftrek meer.)

Een ander belangrijk voordeel: jouw opdrachtgever (of intermediair) loopt ook geen fiscale of arbeidsrechtelijke risico’s. Hij hoeft zich geen zorgen te maken over de arbeidsrelatie, hoeft geen loonheffing en sociale verzekeringspremies af te dragen en heeft ook geen andere werkgeversverplichtingen. Die opdrachtgever of intermediair kan jou dus met een gerust hart inhuren.