"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Vijf troeven van techbedrijven bij de jacht op sollicitanten

‘Agents of opportunity’ was de wat vage titel van de keynote van Jan Denys, arbeidsmarktspecialist bij Randstad Belgium op de WEC 2021 conferentie in Madrid. Maar zijn betoog bracht veel interactie met de deelnemers op gang en een levendige discussie achteraf op sociale media. Een verslag.

Jan Denys: “ook de wereld van intermediairs is in transitie”

Eerste nuchtere vaststelling: er is niets nieuws onder de zon. Steeds meer intermediaire partijen stellen vast dat hun klanten op zoek zijn naar manieren om ‘cut the middle man’ toe te passen. Reeds in 1994, aldus Jan Denys, voorspelde Don Tapscott in zijn boek The Digital Economy dat een of meer schakels in de ‘supply chains’ zouden verdwijnen. Dit gebeurde ook echt, denk maar aan de opkomst van LinkedIn sinds 2003.
Maar we moeten anderzijds wel vaststellen dat er vandaag meer kanalen dan ooit zijn, simpelweg omdat de oude, klassieke kanalen om talent te werven niet verdwenen zijn.

Welke kanalen gebruiken sollicitanten?

Vraag is dus ‘hoe belangrijk zijn deze kanalen voor individuen in hun zoektocht naar een geschikte baan?’ Het wereldwijde Employer Brand onderzoek van Randstad leert dat in 2019 Jobboards een prominente plaats innamen, met 38% als meest belangrijke kanaal. Op plaats 2 stond toen het eigen netwerk (31%), en publieke bemiddelaars slechts op 3 met 20%.
Dit jaar, post-covid19, is er een verschuiving vast te stellen: de klassieke kanalen verliezen percenten: jobportals zijn nog goed voor 32% en het netwerk voor 28%. Grote winnaars zijn sociale media, Google, LinkedIn, … Individuele sollicitanten zetten nu meer kanalen in dan ooit, het is een heus ecosysteem met uiteenlopende bemiddelaars geworden. Sommige kanalen zijn meer verbonden met elkaar dan anderen, en interfereren zelfs. Denk bijvoorbeeld aan LinkedIn, Google en Facebook die een sub-ecosysteem vormen. “Je raakt een aan en het hele ecosysteem beweegt.”

Wat hebben techbedrijven voor op de klassieke hr-bemiddelaars?

“Mijn mening? Er is een olifant in de kamer.” Jan Denys wint er geen doekjes om. “Onze industrie wordt in toenemende mate afhankelijk van andere partijen, en waarbij we het risico lopen dat ze een deel van de winst afromen.”

Tot nu toe zijn de meeste bemiddelaars zich wel bewust van de trends en ontwikkelingen op dit gebied, maar ze hebben er nog maar bitter weinig mee gedaan. De ‘sense of urgency’ ontbreekt, maar ik zeg je: dit is geen ‘business as usual!

Hij ziet vijf eigenschappen die techbedrijven voor hebben op de recruiteringbureaus en leveranciers van hr-diensten:

  1. Onderschat de macht van de grote techbedrijven niet! Zij hebben enorme budgetten om te lobbyen, in de EU alleen al €100 miljoen.
  2. Deze techbedrijven zijn wereldspelers. Dat zijn wij als federatie niet: de overgrote meerderheid van onze leden zijn lokale spelers, en zelfs toppers zoals Randstad, Adecco, Manpower en anderenzijn niet in alle landen aanwezig, waar de techbedrijven dat wel zijn.
  3. Bij de techbedrijven geldt het motto ‘digital first,’ wat ze een groot voordeel oplevert op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan alle data waarover zij beschikken in vergelijking met de bemiddelaars.
  4. Techbedrijven hebben een levenslange relatie met hun klanten, ze zijn er bij op alle beslissende momenten in het leven van mensen en in hun dagelijkse activiteiten. Bemiddelaars spelen slechts een rol op enkele scharniermomenten in het leven van mensen, maar nooit op dagelijkse basis en niet levenslang.
  5. De techbedrijven hebben een duaal verdienmodel met diensten B2B en B2C. Klassieke bemiddelaars hebben enkel B2B-inkomsten.

“Het gaat dus over nieuwe actoren in de arbeidsmarkt met een behoorlijk grote impact. Vraag is hoe we hier mee omgaan als sector, maar ook hoe overheden hierop reageren. Zo heeft de overheid in Ontario (Canada) onlangs LinkedIn ingezet als medium om mensen opnieuw naar de arbeidsmarkt te begeleiden.”

Wat doen we met nieuwe spelers op de arbeidsmarkt?

Nieuwe spelers claimen een rol op de arbeidsmarkt. We kennen hun spel nog niet of onvoldoende, maar we moeten minstens nadenken over wat de mogelijke impact zal zijn op onze industrie. De arbeidsmarkt zal nooit meer teruggaan naar het verleden. We zouden bijvoorbeeld kunnen onderzoeken hoe we meer kunnen samenwerken met andere spelers in het ecosysteem of met andere ecosystemen, om zo de hiaten in onze verbinding met mensen in alle levensfases op te vullen. Platformen, bijvoorbeeld, zijn ook al deel van deze nieuwe realiteit en ze zullen steeds sneller meer hybride worden door integratie, samenwerken of coöperatie.

Het ecosysteem zal het succes bepalen! Vragen die dringend een antwoord behoeven zijn dan: hoe zullen we samenwerken met de andere partijen in het systeem? Hoe gaan we om met het verlies aan autonomie? Hoe gaan we dit alles beheren?


Over de WEC

De World Employment Conference (WEC) is het jaarlijkse evenement voor de wervings- en arbeidsbemiddelingsindustrie. Daar komen topmanagers bijeen van nationale uitzendfederaties en bedrijfsleiders van bedrijven die arbeidsbemiddeling aanbieden.

‘Steering a labor market in transformation’ was het thema van editie 2021 van de WEC. Die vond voor de tweede keer volledig online plaats. De sessies werden gespreid over drie dagen, met een gevarieerd programma van keynote speeches, paneldiscussies en break-out sessies.

Centrale thema’s waren de veranderde verwachtingen van individuele medewerkers, hoe voordeel halen uit technologische innovaties en hoe omgaan met voortdurende onzekerheid.


 

Marleen Deleu – Director Trends & Insights NextConomy – on a mission to bring insights and expertise to the freelance workforce and the users of contingent labor in Belgium. Owner of The Flex Academy and Certified Contingent Workforce Professional (CCWP). Trainer, speaker, consultant on the topic of connecting internal and external talents in organizations. Co-author of reports on VMS, MSP and RPO. Bekijk alle berichten van Marleen Deleu