"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Slechts helft organisaties heeft actief beleid omtrent goed opdrachtgeverschap, blijkt uit onderzoek

Goed opdrachtgeverschap, wiens taak is dat eigenlijk? Uit een onderzoek van ZiPconomy onder opdrachtgevers, blijkt dat slechts 3% een taak ziet weggelegd voor zzp-dienstverleners. En maar liefst 64% vindt dat dit een taak is voor bedrijven zelf. Of het nou vanuit hr is, of inkoop, of een aparte inhuurafdeling. Maar hoe actief zijn ze? En hoe geven ze invulling aan goed opdrachtgeverschap?

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Het merendeel van de opdrachtgevers ziet goed opdrachtgeverschap als een eigen verantwoordelijkheid van bedrijven, zo blijkt uit het onderzoek dat ZiPconomy deed naar inhuurtrends. Het onderzoek, ‘Inhuur externen. Trends in 2021-2022’, werd gedaan onder ongeveer 200 organisaties die structureel gebruik maken van extern personeel. Via een anonieme enquête werd het onderzoek uitgevoerd.

Uit de resultaten blijkt dat slechts 3% van de opdrachtgevers vindt dat goed opdrachtgeverschap de verantwoordelijkheid is van het bureau of de dienstverlener die bemiddelt tussen zzp’er en opdrachtgever. Andere verantwoordelijken zijn de politiek (4%), de branche (2%), de hiring managers (10%) en werkgevers-, werknemers- en zzp-organisaties (17%). Er is dus een relatief kleine rol weggelegd voor dienstverleners.

De meeste opdrachtgevers geven dus aan dat zijzelf met name verantwoordelijk zijn voor goed opdrachtgeverschap. Toch geeft slechts de helft van de opdrachtgevers aan ook echt actief beleid voor goed opdrachtgeverschap te hebben ontwikkeld. 39% geeft aan dit niet te hebben en 11% weet het niet.

Motieven achter goed opdrachtgeverschap

Wat drijft organisaties om wel of niet actief na te denken over goed opdrachtgeverschap? 6,9% van de opdrachtgevers ziet het als een manier om goede kandidaten te vinden en 27,7% als een manier om goede kandidaten te behouden. Daarnaast noemt 12,9% een hoger rendement. Het meest veelvoorkomende motief is echter maatschappelijk verantwoord ondernemen (38,6%).

De definitie

Wie verantwoordelijk is, hangt ook af van de definitie van ‘goed opdrachtgeverschap’. Er zijn vele manieren om hier invulling aan te geven. Een organisatie kan zorgen dat de randvoorwaarden van een opdracht goed zijn: passende beloning, tijdige betaling, geen exploitatie. Daarnaast kan een hoop goed of foutgaan in de communicatie over een opdracht: heldere kaders vooraf, voldoende feedback, evaluatie achteraf. Het merendeel van de opdrachtgevers vindt dan ook dat goed opdrachtgeverschap neerkomt op een optimale samenwerking (58%), die vervolgens leidt tot betere prestaties.

De definitie die opdrachtgevers hanteren van goed opdrachtgeverschap, geeft ruimte aan een samenwerking die voor beide partijen in het voordeel werkt. Dit is ook in het belang van de opdrachtgevers. Toch zijn er wel een aantal obstakels waar ze tegenaan lopen.

Beperkingen vanuit de wet- en regelgeving

Bij het invullen van goed opdrachtgeverschap lopen organisaties ook tegen problemen aan. Het grootste struikelpunt bij goed opdrachtgeverschap is de twijfel wat wetmatig is en wat niet. 36,7% van de opdrachtgevers noemt ‘onduidelijke regels’ als belemmering. En 25,3% noemt ‘moeilijkheden in onderscheid werknemers / zzp’ers’.

Weerstand onder professionals

Een ander struikelpunt zijn de wensen van zzp’ers zelf, of miscommunicatie daarover. Uit het onderzoek blijkt dat 19% van de opdrachtgevers ervaart dat externen niet zitten te wachten op ‘goed opdrachtgeverschap’. Althans, niet op de invulling die opdrachtgevers daaraan geven.

Lees ook: Een HR-perspectief op arbeidsrelaties met zzp’ers

Draagvlak en kennis

Tot slot noemen opdrachtgevers twee belemmeringen die betrekking hebben op de organisatie zelf. Zo ervaart 16% een gebrek aan draagvlak binnen de organisatie en 9,3% een gebrek aan kennis. Of deze factoren met elkaar samenhangen, is nog niet onderzocht.

Lees ook: Promotieonderzoek toont aan dat er 7 types zzp’ers zijn en een diversiteit aan loopbaanstrategieën

Dit is een publicatie naar aanleiding van het ZiPconomy trendonderzoek ‘Inhuur externen. Trends in 2021-2022’ . Aan dat onderzoek hebben rond de 200 bedrijven en organisaties meegedaan die structureel gebruik maken van extern personeel. De respondenten uit afkomstig uit zowel profit als non-profit bedrijven, van verschillende omvang. Bedrijven met minder van 50 medewerkers en de zorgsector zijn duidelijk ondervertegenwoordigd in dit onderzoek. 36% van de respondenten heeft een hr/recruitment functie, 34% een directie/management functie, 24% inkoop en 6% is finance of ICT-manager. 

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie