SLUIT MENU

Inspelen op de top drie uitdagingen van zp’ers biedt kansen voor opdrachtgevers

Sjanne Marie van den Groenendaal, promovenda aan de Tilburg University, ontving in 2020 de PhD Innovatiebeurs van de NSvP. Zij ontwikkelde een praktische toolkit voor bewustwording en visievorming op het vlak van arbeidsrelaties tussen organisatie en zzp’ers. Organisaties kunnen er direct mee aan de slag om de arbeidsrelatie met zzp’ers te optimaliseren. Haar vierde blog gaat over de rol die HR kan nemen bij de duurzame inzetbaarheid van zzp’ers.

Employer branding voor zzp’ers

Nadat iemand zzp’er is geworden, begint het avontuur. Zzp’ers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het vormgeven van hun loopbaan. Toch kun jij als HR-professional een groot verschil maken, waardoor zzp’ers blij en trots zijn dat ze bij deze opdrachtgever kunnen werken. Vergelijk het met employer branding voor werknemers. Hierdoor bespaart de opdrachtgever tijd en geld door niet steeds opnieuw te moeten zoeken naar de beste zzp’ers.

Duurzame inzetbaarheid zzp’ers

Op basis van interviews met meer dan 100 zzp’ers werkzaam in verschillende sectoren heb ik me verdiept in hoe zzp’ers een duurzame loopbaan opbouwen. Welke obstakels komen ze tegen en wat zijn versterkende factoren? Het is voor jou als HR-professional interessant om kennis te hebben van deze uitdagingen en te weten hoe je hierop in kunt spelen. Wanneer opdrachtgevers de uitdagingen van zzp’ers negeren, verzwakt dat de duurzame inzetbaarheid van zzp’ers. Dit heeft direct invloed op het aantal talentvolle zzp’ers op de arbeidsmarkt die opdrachtgevers kunnen inhuren. Aandacht besteden aan de duurzame inzetbaarheid van de zzp’ers resulteert al snel in een win-win situatie voor zzp’ers en opdrachtgevers.

“Maar duurzame inzetbaarheid is toch de verantwoordelijkheid van de zzp’er?!” Klopt, de zzp’er draagt uiteraard zelf de lusten en de lasten, maar door kleine nuances aan te brengen in de arbeidsrelaties maak je al snel een wereld van verschil.

Uitdagingen in de weg naar duurzame inzetbaarheid

Laat me een drietal uitdagingen van zzp’ers aan je voorleggen met kansen die hieruit ontstaan voor opdrachtgevers.

1. De zoektocht naar (vervolg)klussen

Zzp’er willen waarde brengen voor opdrachtgevers. Hun expertise optimaal inzetten. Terwijl ze met volle aandacht de opdracht tot een succes volbrengen, is het noodzaak dat zzp’ers ook alvast op zoek gaan naar de volgende klus. Hier zit een knelpunt. Het continue moeten zoeken naar vervolgklussen terwijl je op een opdracht zit, is nadelig voor zzp’ers én opdrachtgevers. Hoe kun jij als HR-professional de zzp’er ondersteunen om zich ‘full focus’ op de huidige klus te richten? Bied duidelijkheid over mogelijke vervolgklussen. Mogelijk gaat er een alarmbel bij je af: “zzp’ers mag je toch niet voor langere tijd aan je binden”. Klopt, mocht er geen vervolgklus binnen jouw organisatie zijn, kijk dan buiten de grenzen. Mogelijk zijn er andere organisaties in jouw netwerk die ook op zoek zijn naar talentvolle zzp’ers. Door zzp’ers te ondersteunen vanuit jouw eigen netwerk, boost je niet alleen de duurzame inzetbaarheid van de zzp’er maar creëer je ook een ruilrelatie met andere organisaties. Het resultaat: de pool van talentvolle en betrokken zzp’ers wordt alleen maar groter.

2. Investeren in professionele ontwikkeling

Als zzp’er is het belangrijk dat je continue investeert in het behoud van expertise. Ook hier zit een knelpunt. De uren die zzp’ers reserveren voor opleidingen zijn niet declarabele uren. Voor zzp’ers is het daarom waardevol op de opdracht te investeren in professionele ontwikkeling. En nee, hier hoef je als opdrachtgever niet te investeren in dure trainingen en opleidingen. Denk bijvoorbeeld eerder aan het creëren van een podium voor zzp’ers. Ruimte om expertise of ervaringen met concullega’s te delen. Twee voordelen: de zzp’ers ontvangt feedback en nieuwe inzichten én er stroomt nieuwe kennis in de organisatie die opgepikt wordt door vaste werknemers. Een ander voorbeeld is ruimte bieden voor ‘stretch work’. Kan de klus zo opgesteld worden dat de klus matcht met het profiel van de zzp’er, maar ook ruimte biedt voor de zzp’er om buiten de comfortzone te gaan en zo kennis en vaardigheden te upgraden?

3. Netwerk opbouwen

Tenslotte, als zzp’er is het leggen van nieuwe contacten en investeren in bestaande relaties topprioriteit! Wanneer jij als opdrachtgever jouw netwerk ter beschikking stelt voor vervolgklussen of een podium biedt, draag je bij aan het netwerk van de zzp’er. Hij of zij krijgt hiermee de mogelijkheid zichzelf te profileren als expert en opdrachten voor zichzelf te creëren. Een andere manier is zzp’ers uitnodigen voor sociale activiteiten. Dit is wat vaak gebeurt in organisaties. Leuk, maar er zijn ook twee grote valkuilen. 1. Het is niet altijd toegestaan door wet- en regelgeving. 2. Zit de zzp’er er wel op te wachten? Afhankelijk van de opdracht kan het voor zzp’ers soms heel waardevol zijn afstand te houden van de medewerkers in de organisatie. Met het doel een pool van betrokken, talentvolle zzp’ers te creëren, is het belangrijk om af te tasten op welke manier er geïnvesteerd kan worden in het netwerk van zzp’ers.

In gesprek

Kortom, zie je kansen om de arbeidsrelaties met zzp’ers optimaal vorm te geven? Mooi, de eerste stap is het gesprek aan te gaan. Want als één ding duidelijk is geworden in mijn promotieonderzoek naar de loopbaanpaden van zzp’ers is dat zzp’ers hun eigen unieke manier hebben voor het vormgeven van hun loopbaan.

Kennisclip #4 – Employer branding voor zzp’ers: hoe je als opdrachtgever nog beter te werk kunt gaan en talentvolle en betrokken zzp érs aan je kunt binden.


Lees en bekijken zo de hele serie van vier kennisclips &-artikelen:

ZZP-expert & HR-expert | ondersteunen van HR-professionals in optimaliseren van arbeidsrelaties met zzp'ers | Onderzoeker & Docent Tilburg University | Expertise in HRM en Coaching & Ontwikkeling Bekijk alle berichten van Sjanne Marie van den Groenendaal

2 reacties op dit bericht

 1. Waarom gaat het toch telkens over een ”klus”. Dat doet geen recht aan het juiste begrip: “opdracht”.

 2. Beste Frans,

  Dank voor je reactie. Interessant om eens te reflecteren op de woordkeuze.
  Naar mijn mening hangt het af van wat de zzp’er/freelancer precies doet. Is het voor een langere periode dan lijkt me ‘opdracht’ beter passen. Is het een korte en eenmalige gelegenheid, dan past mijns inziens ‘klus’ beter. (afgeleid van ‘gig’).
  Om het in dit artikel breed te houden, heb ik ervoor gekozen ‘opdracht’ en ‘klus’ af te wisselen. Er is nog veel te bediscussieren als het gaat om de woorden die we gebruiken in het speelveld. Fijne inspiratie dus, waarvoor dank.

  Vriendelijke groet,
  Sjanne Marie