"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Tijd voor fundamentele wegwerkzaamheden op de arbeidsmarkt

De regionale, provinciale en landelijke opdrachten, initiatieven, projecten, programma’s en inzet om zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen, zullen allemaal impact hebben. Maar het is al met al een onoverzichtelijke situatie. Wie regelt nu eigenlijk het verkeer op onze arbeidsmarkt?

De arbeidsmarkt is net als het verkeer: er zijn rijbanen, in- en uitvoegstroken. Er zijn mensen die moeten oversteken, wegen waar je niet in mag of die moeilijk begaanbaar zijn… snelwegen, provinciale wegen, B-wegen…

Veilig oversteken

De vergelijking met rijbanen zien we terug in het rapport van de commissie-Borstlap en in de rapporten van het Platform Toekomst van Arbeid. Een aantal jaar geleden publiceerde de ABU samen met AWVN en TNO de inspiratiegids over van-werk-naar-werktransities: Veilig Oversteken. Deze is nog verrassend actueel.

Wie ABU-directeur Jurriën Koops volgt, hoort hem regelmatig zeggen: “Voor de meest kwetsbare groep hebben we de moeilijkste weg naar werk gemaakt”. Dat ben ik zeer met hem eens. Want zelfs de beste kaartenmaker zal zich achter zijn oren krabben als hij naar de infrastructuur van onze arbeidsmarkt kijkt.

Onoverzichtelijke situatie

De regionale, provinciale en landelijke opdrachten, initiatieven, projecten, programma’s en inzet om zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen, zullen allemaal impact hebben. Begrijp me daarin niet verkeerd. Hartstikke goed dat ze er zijn. De inzet van iedereen is hard nodig om mensen aan het werk te helpen. Maar het is al met al een onoverzichtelijke situatie. Wie regelt nu eigenlijk het verkeer op onze arbeidsmarkt?

De uitwisseling van best practices zou al een belangrijke stap in de goede richting zijn. Op die manier kunnen verschillende initiatieven beter op elkaar aansluiten. Dit zal zich uiteindelijk ook vertalen naar besparingen, waardoor geld effectiever en succesvoller ingezet kan worden. Ofwel: meer mensen aan het werk.

De uitwisseling van best practices zou al een belangrijke stap in de goede richting zijn.

Netwerk van goed onderhouden wegen

De arbeidsmarkt van nu laat de verschillen tussen partijen, instrumenten en regio’s extra goed zien. Ik zou het mooi vinden als ons arbeidsnetwerk er echt uit gaat zien als een netwerk van goed onderhouden wegen, die onderling op een logische manier met elkaar zijn verbonden. Zodat werkzoekenden en mensen die van baan willen of moeten wisselen moeiteloos naar hun nieuwe bestemming kunnen navigeren. En werkgevers niet verdwaald raken in regelingen en ondersteuning bij hun zoektocht naar nieuw talent.

U begrijpt. Tijd voor fundamentele wegwerkzaamheden op de arbeidsmarkt.

 

Femke Kooijman (Beleidsadviseur Arbeidsmarkt)

De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Op deze plek delen verschillende experts van de ABU hun kennis of mening. Bekijk alle berichten van ABU