"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Partijprogramma DENK wil meer zekerheid voor flexwerkers

Het linkse programma van DENK wil bepaalde kwetsbare groepen beschermen. De partij schuwt niet voor maatregelen zoals het terugdraaien van de ontslagversoepeling uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Minder flex, meer vast.

Het van de PvdA afgesplitste DENK staat voor gelijkwaardigheid en heeft een linkse signatuur. De partij vindt dat diversiteit een kracht is die beter moet worden benut. Racisme, discriminatie en moslimhaat worden bestraft. De partij richt zich ook in haar arbeidsmarktbeleid op een specifieke achterban.

Diversiteitseconomie

De diversiteitseconomie leidt tot handel en economische groei. Om die diversiteit te stimuleren en om kwetsbaren te beschermen, pleit DENK voor een aantal links georiënteerde belastingwijzigingen. Een verzwaring van de belasting op hoge inkomens en hoog vermogen, een nog toegankelijker BTW-laagtarief en een verhoging van de dividendbelasting.

De partij pleit voor sociale maatregelen zoals verhoging van het minimumloon en verlaging van de pensioenleeftijd. Veel aandacht gaat uit naar arbeidsmigranten. Er komt een vergunningsplicht “om malafide uitzendbureaus die arbeidsmigranten uitbuiten tegen te gaan”.

Minder flex, meer vast

DENK zet zich in voor flexwerkers. De partij stelt dat een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking nu onvoldoende zekerheid heeft door flexcontracten en nulurencontracten. Flexkrachten worden gebruikt als “de klapstoeltjes van de economie”. Daarom wil de partij minder flex, meer vast.

Het stapelen van tijdelijke contracten wordt nog meer aan banden gelegd, waardoor mensen eerder een vast contract krijgen. Verder stimuleert het premiesysteem vaste contracten en worden tijdelijke contracten afgestraft. De ontslagversoepeling uit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wordt teruggedraaid. Het feit dat dit de drempel verhoogt om mensen aan te nemen, met name van een andere achtergrond, wordt niet benoemd of opgelost.

DENK profileert zich als de “enige echte autopartij van Nederland”, in ieder geval voor taxichauffeurs. Lagere parkeerkosten, verhoogde maximumsnelheid en betaalbare taxiverzekeringen. Ook beoogt de partij een “gelijk speelveld voor taxibedrijven en vervoerders zoals Uber”. Hoe dit gelijke speeldveld wordt gecreëerd, blijft onduidelijk.

Opluchting voor het mkb

DENK ziet in het mkb de onbetwiste groeiende banenmotor van Nederland. Voor kleine ondernemers komt er belastingverlaging, een kredietbank, minder regeldruk en meer financiële steun. Daarnaast wordt de loondoorbetaling bij ziekte gecollectiviseerd.

Weinig voor zzp’ers

Specifiek voor zzp’ers, noemt DENK de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Deze wordt verplicht, maar moet wel betaalbaar zijn.

Voor zzp’ers heeft DENK verder weinig aandacht in haar programma. Wat betreft de arbeidsmarkt, ligt de passie van de partij bij het beschermen van kwetsbare groepen zoals flexwerkers en de kleinere mkb’ers.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen besteedt ZiPconomy aandacht aan de visies van de verschillende politieke partijen en de beloftes in hun verkiezingsprogramma’s op het gebied van de arbeidsmarkt en zelfstandigen. Klik hier voor een overzicht.