"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Partijprogramma PVV over arbeidsmarkt en economie: klassiek links over werknemers, meer corona steun voor ondernemers

In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid (PVV) ligt de nadruk op bescherming van de Nederlandse arbeider en behoud van de verzorgingsstaat. Er moet meer coronasteun komen. En betaalbare – maar niet verplichte – verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en pensioen voor zzp’ers.

Het verkiezingsprogramma van de PVV was in 2016 nog erg beknopt. Het paste op één pagina. Hierin was geen ruimte voor onderwerpen zoals de arbeidsmarkt, flexwerken en zzp’ers. In 2021 heeft de PVV het verkiezingsprogramma uitgewerkt tot 52 pagina’s, waarvan drie pagina’s over economie, inkomen en pensioen. De gedachte erachter blijft hetzelfde.

Extreemrechts, maar economisch links

Als politieke partij valt de PVV niet in één hoek te plaatsen. Waar de partij sociaal-maatschappelijk  het meest ‘rechts’ is, kleurt de partij wat betreft economie juist links. Rode draad is verzet tegen immigranten; de partij komt op voor de autochtone arbeidersklasse: hoger minimumloon, lagere huur, niet aan de ontslagvergoeding en -regels komen, afblijven van de pensioenleeftijd. Klassiek linkse opvattingen, die ze in de Kamer niet zelden effectiever weten te formuleren dan concurrent (op dit thema) SP.

Coronasteun

De PVV hamert op coronasteun, juist ook voor de kleine ondernemer. “Zolang de coronacrisis duurt, moeten ondernemers en werknemers financieel worden geholpen. Bij 100% sluiten, 100% vergoeding voor de kosten.” Zelfstandige ondernemers moeten volledig worden gecompenseerd voor omzetverlies.

Van de effecten van corona wordt door de PVV geen rooskleurig beeld geschetst. “Zelfstandigen worden in de steek gelaten”, staat in het programma.

Eenzijdig beeld van zelfstandigen

Het verkiezingsprogramma schetst scenario’s van mensen die aan het eind van de maand geen boodschappen meer kunnen betalen, en spreekt daarmee een specifieke doelgroep aan. “Hardwerkende ondernemers moeten hun winkel of restaurant van de ene op de andere dag sluiten.” Hiermee zoekt de PVV aansluiting bij traditionele zelfstandige ondernemers, zoals horecabazen en winkeleigenaren. Aan moderne zzp’ers, vaak hogeropgeleid en uit eigen keuze flexibel, besteedt de partij geen expliciete aandacht.

Een van de punten in het PVV-programma, is het tegengaan van de ‘doorgeschoten flexibilisering’ van de arbeidsmarkt. Waarin de arbeidsmarkt precies is doorgeschoten en hoe ver, wordt niet duidelijk. Ook doet de PVV geen concrete voorstellen hoe deze flexibilisering kan worden tegengegaan.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering niet verplicht

Voor zzp’ers moet er een betaalbare verzekering voor arbeidsongeschiktheid komen en een betaalbare pensioenregeling. De PVV wil deze verzekeringen niet verplichten. Hiermee komt de PVV zowel tegemoet aan zzp’ers die graag betaalbaar hun voorzieningen regelen als aan zzp’ers die geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig hebben.

Weinig concreets voor zzp’ers

In het hoofdstuk ‘Uw economie, inkomen en pensioen’ zit de PVV wat in de spagaat van bescherming van de werknemer en aandacht voor de (klassieke) ondernemer. Zo moet de ontslagvergoeding blijven, maar zwijgt de partij over een mogelijke versoepelingen van het ontslagrecht of bijvoorbeeld het beperken van de periode van doorbetaling bij ziekte. Punten die wat betreft de commissie Borstlap het werkgeverschap weer aantrekkelijker moet maken.

Over het onderwerp ‘vervanging Wet DBA’, relevant voor de groep ‘nieuwe zelfstandigen’ (term CBS), die geen producten maar diensten verkoopt, laat de PVV zich niet uit. Ook in de afgelopen vier jaar hebben we de PVV over dat onderwerp niet echt gehoord.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. In aanloop naar de verkiezingen besteedt ZiPconomy aandacht aan de visies van de verschillende politieke partijen en de beloftes in hun verkiezingsprogramma’s op het gebied van de arbeidsmarkt en zelfstandigen. Klik hier voor een overzicht.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

3 reacties op dit bericht

  1. Dag Hugo, dank voor deze samenvatting van het PVV programma. Een verwijzing naar het stemgedrag in kamer in de loop der jaren zou een waardevolle aanvulling zijn.

  2. Vooral het overzicht van partij vergelijking is buitengevonden boeiend. Belangrijk is ook dat het bronmateriaal. Tweede kamer is en de onderwerpen ook de onderwerpen volgens indeling kamer is. Ik heb ook na lang zoeken geen betere (objectievere) bron kunnen vinden.