"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Gooi met het kaf niet ook het koren weg

Het onlangs verschenen onderzoek Driehoeksrelaties stelt dat de intermediaire markt ondoorzichtig is en dat sommige vormen van dienstverlening onvoldoende gereguleerd zijn. Dit onderzoek is een van uitgangspunten voor een debat in de Tweede Kamer. Des te belangrijker om duidelijk te maken dat van wildgroei in vormen van dienstverlening geen sprake is en dat extra regulering onwenselijk is, omdat je daarmee met het kaf het koren dreigt weg te gooien.

Bij verhalen over misstanden op de arbeidsmarkt klinkt vaak vanuit een reflex de roep om meer of strengere regulering. Misschien logisch, maar die roep is zelden gebaseerd op een gedegen onderbouwing of goede kennis van onze branche. Om te beginnen zijn die verhalen niet representatief voor de markt van arbeidsmarktintermediairs. Het grootste deel van de markt functioneert heel goed, dankzij bestaande regelgeving en de veelomvattende zelfregulering.

Wij onderscheiden maar een beperkt aantal vormen van intermediaire dienstverlening: werving en selectie, ter beschikking stellen van arbeidskrachten (payroll, uitzenden en detachering), zzp-tussenkomst en zzp-bemiddeling. Meer smaken zijn er niet. Met die smaken voorziet de branche in een grote behoefte, onder bedrijven én werkenden.

Bedrijven willen wendbaarheid en een professionele personeelsplanning. Werkenden bouwen hun loopbaan ondertussen steeds vaker op uit meerdere, korte carrières. Zij gaan van werk naar werk. Voor hen is werk- en inkomenszekerheid minstens zo belangrijk als baanzekerheid. Een goede allocatiefunctie, de rol die onze leden vervullen, is voor die werk- en inkomenszekerheid van groot belang. Het onderzoek bevestigt ook de waarde van allocatie.

Bedrijven kloppen aan bij onze leden omdat zij de expertise missen om in hun personeelsbehoefte te voorzien. Niet alleen is er sprake van complexe wetgeving. Er loopt ook een brede maatschappelijke discussie over de positie van zzp’ers. De inhuur van zzp’ers brengt dus onzekerheid met zich mee. Bedrijven laten dit daarom liever over aan een specialist.

Om malafide partijen aan te pakken, is geen nieuwe regelgeving nodig, maar betere handhaving. Dat begint bij de markt inzichtelijker te maken. Welke partijen bevinden zich op de markt en wat doen zij precies? Pak vervolgens de partijen aan die zich niet aan de wet houden of niet transparant zijn over wat ze doen.

De roep om meer of strengere regulering richt zich op misstanden. Omdat die misstanden niet representatief zijn voor de markt zou de oplossing daarom alleen gericht moeten zijn op de kleine groep die het de meerderheid van bonafide intermediairs moeilijk maakt.

 

Fariël Dilrosun

Auteur: Fariël Dilrosun
Hoofd Juridische zaken NBBU

De NBBU is de brancheorganisatie van ruim 1.200 professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Bekijk alle berichten van NBBU

2 reacties op dit bericht

  1. Werkenden bouwen hun loopbaan ondertussen steeds vaker op uit meerdere, korte carrières.

    Niet voor praktisch opgeleide mensen, want volgens de uitzendbranche is het hun eigen schuld dat zij niet of moeilijk aan het werk kunnen komen vanwege leeftijd, eenzijdige werkervaring, en ga zo verder..

  2. Helemaal een Fariel! Er mag best wel eens gezegd worden dat we in Nederland kunnen beschikken over een zeer professioneel georganiseerde intermediaire sector. Er worden diensten van grote maatschappelijke waarde geleverd. Er worden nu al langere tijd wetten en regels ingevoerd die deze sector dwarsbomen en tegelijk geen enkele verbetering brengen voor de mensen die het kunnen gebruiken. (WAS, DBA,WW&Z, WAB). Als nieuwe regels de oplossing zijn dan moeten ze in elk geval breken met die traditie.