"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Kwart ondernemers met personeel overweegt faillissement. Onderzoek ONL.

Ondernemersorganisatie ONL heeft onderzoek gedaan naar aanleiding van de NOW-regeling. De ondernemersorganisaties moet de cijfer “zeer verontrustend”. Een kwart van alle ondernemers met personeel overweegt een faillissement. Ook verwacht ruim 40% van de ondernemers personeel te ontslaan, ondanks de NOW-regeling.

Een kwart van alle ondernemers met personeel overweegt een faillissement. Ruim 40% verwacht ondanks de NOW-regeling toch personeel te ontslaan. Slechts een derde van ondernemers met personeel verwacht geen gebruik te hoeven maken van de NOW-regeling. Veel mkb-ondernemers hebben vaste mensen in dienst en dat zijn dan ook voornamelijk de mensen die zullen worden ontslagen. Dat zijn de opvallendste resultaten uit het meest recente onderzoek van ondernemersorganisatie ONL.

Ondernemers met personeel die gedurende drie maanden minimaal twintig procent omzetverlies verwachten door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Dit is een tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Het UWV heeft in twee weken tijd al bijna honderdduizend aanvragen ontvangen.

ONL ondervroeg deze week haar achterban over de verwachtingen met betrekking tot deze personeelskostenregeling. Voor dit onderzoek ondervroeg ONL ondernemers uit alle branches, met personeel.

De belangrijkste resultaten uit het onderzoek op een rij:

 

  • Ruim dertig procent van de ondernemers verwacht dat de ondersteuning van drie maanden niet voldoende zal zijn om hun bedrijf in de benen te houden:

 

 

 

 

 

 

  • De NOW-regeling compenseert tot negentig procent van de loonkosten. Voor de meerderheid van de ondernemers die de ondersteuning hebben aangevraagd, is dit een toereikend percentage:

 

 

 

 

 

 

  • Ruim veertig procent van de ondervraagde ondernemers met personeel verwacht personeel te moeten ontslaan:

 

 

 

 

 

 

 

  • Verwachte ontslagen betreffen voornamelijk het beëindigen van tijdelijke contracten en de flexibele schil, maar ook onder medewerkers met vaste contracten vallen naar verwachting ontslagen:

 

 

 

 

  • Bijna de helft van de ondernemers die verwacht personeel te moeten ontslaan, geeft aan dat het meer dan vijfentwintig procent van hun personeelsbestand betreft:

 

 

 

 

 

 

 

  • Bijna een kwart van de ondervraagde ondernemers met personeel overweegt een faillissement door de gevolgen van het coronavirus:

 

 

 

 

 

Veel onzekerheid

Mirjam Bink van ONL: ‘We zien dat de onzekerheid onder ondernemers met personeel groot is. Bedrijven die nu nul omzet hebben door de coronamaatregelen, ontvangen niets of slechts een deel van de subsidie. En omdat de tegemoetkomingsperiode nu drie maanden is en onbekend is of deze verlengd gaat worden, durven veel ondernemers de aanvraag niet aan. Immers, één van de voorwaarden is dat je in die periode geen personeel ontslaat. Daarnaast lopen veel andere vaste kosten gewoon door, met nul omzet ben je dan heel snel door al je reserves heen.’

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie