"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU
Aantal TOZO regelingen

Kwart miljoen aanvragen voor zzp-steun ingediend

Kamer bespreekt pakket noodmaatregelen voor zelfstandigen. Kabinet tempert verwachtingen over uitvoerbaarheid maatwerkoplossingen.

Gemeenten hebben momenteel naar schatting 240.000 aanvragen van zelfstandigen voor noodsteun ontvangen. Dat heeft staatssecretaris Van Ark gemeld in een overleg met de Kamer. In het merendeel daarvan gaat het om een aanvraag in het kader van de TOZO regeling, de inkomenssteun voor zelfstandigen.

In het overleg kwamen een aantal vragen en knelpunten aan de orde rond de TOZO en de NOW, de compensatieregeling voor loonkosten.

Bij de aankondiging van de TOZO-regeling schatte het kabinet in (zie hier) dat 300.000 zelfstandigen van de TOZO regeling gebruik zouden gaan maken. De staatssecretaris had het in de Kamer over ‘aanvragen’. Dat wil nog niet zeggen dat al deze aanvragen ook gehonoreerd worden door gemeenten.

Gaten in regelgeving

De staatssecretaris heeft onlangs een brief naar alle gemeenten gestuurd om daarin nog eens te benadrukken dat gemeenten geen aanvullende criteria moeten stellen voor de TOZO regeling. Dit naar aanleiding van signalen (zie ook dit artikel) dat sommige gemeenten bijvoorbeeld toch informatie opvragen over inkomen van de partner.

De bewindslieden bevestigen dat een DGA geen gebruik kan maken van de NOW regeling, maar wel van de TOZO.

Verschillende partijen vroegen aandacht voor de situatie dat zelfstandigen in maart of april betalingen kunnen ontvangen voor werk dat is gedaan voor het ingaan van de beperkende corona-maatregelen. Die inkomsten kunnen in mindering gebracht worden op de TOZO regeling. Staatssecretaris Van Ark legde uit dat in de definitieve regeling voor de TOZO, die nu nog ter beoordeling bij de Raad van State ligt, rekening gehouden wordt met dit soort na-ijleffecten.  “De TOZO regeling kan aangevraagd worden voor een periode van drie maanden. De start van die periode kan ook later liggen” aldus Van Ark. Ze wees ook op de mogelijkheid dat de hele TOZO regeling wordt verlengd voor nog eens drie maanden. In reactie op een motie die aandacht vraagt door deze problematiek en ingediend door onder andere D66, CDA, GroenLinks en de PvdA, stelde Van Ark wel dat er ook gekeken moet worden naar de uitvoerbaarheid van een dergelijke wens.

Een oplossing bieden voor huishoudens met twee zzp-inkomens ligt volgens de staatssecretaris lastiger. Die krijgen binnen de TOZO regeling nu samen maximaal 1.500 euro inkomenssteun. “De TOZO is een afgeleide van de participatiewet. Die gaat uit van de gezinssamenstelling. Dat fundament veranderen, dat kan nu niet zo maar’ vindt de staatssecretaris. Ook voor het loslaten van het urencriterium voelt ze niets. Dat criterium is volgens haar nodig om een grens te trekken zodat de regeling ook echt gaat naar de juiste doelgroep: zelfstandigen voor wie ondernemen ook echt een serieuze hoofdactiviteit is.

Kabinet tempert verwachtingen

Minister Koolmees benadrukte dat de huidige regelingen in zeer korte tijd ontwikkeld zijn en daarom ook alleen maar ‘generiek’ zijn. “Tijd en ruimte voor maatwerk is er nu niet. We kijken hoe gaten in de huidige regelingen gedicht kunnen worden. Maar ik moet ook eerlijk zijn dat dat niet in alle gevallen gaat lukken.” Daarmee reageerde hij ook op een oproep uit de Kamer om een inkomensregeling voor flexwerkers die niet onder de NOW vallen, maar ook geen gebruik kunnen maken van de WW of het zzp-vangnet.

Hugo-Jan Ruts is 'editor-in-chief' en uitgever van ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Hugo-Jan Ruts

2 reacties op dit bericht

  1. Zo simpel wordt het dus niet….Zoals door vele al was voorspelt…

  2. Inderdaad zal het niet simpel zijn. De term “ aanvragen alleen als het nodig is” is heel vaag. Mijj contract is stopgezet en hierdoor volledig geen inkomen voor april en de komende maanden (helaas liggen dr opdrachten niet voor het oprapen). Ik heb nog wat spaargeld, kom ik dan niet in aanmerking?