"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

HR Horizon 2020 staat helemaal in het teken van samenwerking HR en inkoop: ‘Together for Talent’

In juni vindt de tweede editie van Brainnets event HR Horizon plaats. Het wordt een evenement met een hele scherpe focus, vertelt Anne Meint Bouma. Het begrip ‘Together’ staat centraal: “Pas als mensen van verschillende afdelingen dezelfde taal gaan spreken kun je succes boeken.”

“In de markt is er heel lang een discussie gevoerd over de vraag wie er nu verantwoordelijk is voor inhuur”, zegt Brainnet-directeur Anne Meint Bouma: “Die verantwoordelijkheid lag traditiegetrouw bij inkoop, maar HR moest zich er ook meer mee gaan bemoeien, was de gedachte. In die discussie over slimmer en beter inhuren werd vaak een soort tegenstelling gecreëerd: ‘Ligt het nu bij inkoop of bij HR?’ Maar die tijd van schijntegenstellingen is wat mij betreft voorbij. Inhuur van medewerkers is in mijn ogen altijd een gedeelde verantwoordelijkheid. Menselijk kapitaal in een organisatie is te waardevol om niet integraal te benaderen.”


Op dit moment gaat de organisatie ervan uit dat HR Horizon op 18 juni doorgang kan vinden. De adviezen van overheidsinstanties als het RIVM zullen te allen tijde gevolgd worden. In het geval dat het evenement afgelast of verplaatst moet worden, zullen deelnemers hierover tijdig geïnformeerd worden.


Vanuit de stelling dat HR en inkoop samen verantwoordelijk zijn ontstond ook de kernboodschap van de komende editie van HR Horizon ‘Together for Talent’, legt Bouma uit. HR Horizon is het grote event voor inkopers en HR-professionals, dat Brainnet in juni voor de tweede keer organiseert. Het idee van samen optrekken is de inhoudelijke rode draad die door de hele programmering loopt. “We gaan op het evenement bijvoorbeeld in op alle ontwikkelingen rondom employer branding”, zegt Bouma: “Iedereen heeft het over vertrouwen en purpose en de millennialgedachte. Recruitmentprocessen worden er helemaal op ingericht. Maar als je naar de flexkant kijkt, dan ligt hier veel onbenut potentieel. Gemiddeld werkt eenderde van je workforce flexibel; het is heel onverstandig om je processen wel te optimaliseren voor vaste werknemers, maar niet voor flexibele medewerkers. Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid betekent in dit concrete geval dus dat je een goed werkgeversmerk én een goed opdrachtgeversmerk creëert.”

Data op elkaar leggen

Een tweede ‘hot item’ waaraan op HR Horizon veel aandacht wordt besteed is het gebruik van data. Anne Meint Bouma: “Het goed kunnen sturen op data is voor zowel HR als inkoop essentieel. Waar inkoop meer zit op tarieven, contractafspraken, KPI’s en doorlooptijden, kijkt HR meer naar specifieke rollen en functies. Als je beide datastromen op elkaar legt kun je ook verbindingen gaan leggen.
Bovendien kunnen data dingen objectiveren; ze kunnen zorgen voor fact based advies over issues als tarieven, beschikbaarheid en haalbaarheid. Met data kun je ook zien welke leveranciers uitblinken. Zo dragen data bij aan een kwalitatief betere match, een snellere lead time, hogere klanttevredenheid en meer efficiency. De menselijke touch blijft hierbij altijd nodig, maar door het betrekken van data kun je je inzichten enorm vergroten.”

Crossfunctionele teams

Samen met NEVI gaat HR Horizon een derde thema invullen: Allignment tussen inkoop en HR. Eveneens een onderwerp waarop samen optrekken bij uitstek van toepassing is, legt Anne Meint Bouma uit: “Stel dat je als organisatie een traject gaat doorlopen van A naar B en je hebt daarvoor mensen nodig. In die weg van A naar B zitten verschillende onderdelen. Het kan dus zijn dat je op de subonderdelen van dat proces verschillende expertises vanuit de interne organisatie nodig hebt.

Om optimaal op die dynamiek in te spelen bepalen crossfunctionele teams tussen inkoop en HR het succes. In een klassiek inkooptraject worden inkopers en mensen van de business bij elkaar gezet en gaan ze aan de slag. Maar dan negeer je het feit dat er heel veel potentieel ligt in de HR-kolom. Als je aan de voorkant juist eerder HR erbij betrekt kun je aan de achterkant de contracten ook echt beter managen. En als je aan de voorkant inkoop en flex in lijn kunt brengen met je organisatiestrategie, dan kun je veel scherper bepalen wie je waar en wanneer nodig hebt.

Het is heel onverstandig om je processen wel te optimaliseren voor vaste werknemers, maar niet voor flexibele medewerkers

Net als bij veel samenwerkingsvormen in organisaties komt ook hier een meer agile manier van werken om de hoek kijken. Niet een tekening maken voor de lange termijn en na twee jaar weer boven water komen, maar veel meer projectmatig werken in flexibele teams.”

Anne Meint Bouma merkt dat veel organisaties wel de behoefte hebben om aan zo’n geïntegreerde blik op inhuur te werken, maar dat initiatieven voor samenwerking tussen HR en inkoop vaak na enige tijd ook weer kunnen afzwakken. Dat heeft voor een deel met ingesleten gewoontes te maken. Het is vaak moeilijk om van een ‘traditionele’ manier van denken afscheid te nemen, ervaart Bouma: “Neem bijvoorbeeld een medewerker die namens zijn business unit in een inkoopteam zit. Die heeft het altijd lastig. Als hij niet met een nieuwe leverancier op de proppen komt is hij volgens zijn eigen manager niet vasthoudend genoeg geweest en heeft hij zich niet genoeg ingespannen om scherp op prijs in te kopen. Als hij wel van leverancier wisselt krijgt hij de lijn over zich heen, want die willen zaken doen met een vertrouwde leverancier die ze goed kennen en die doet wat zij willen.”

Stel het einddoel centraal

“Mensen van verschillende afdelingen spreken niet altijd dezelfde taal”, zegt Bouma: “Betrek ze daarom in een vroeg stadium bij het inkooptraject en neem ze mee in de organisatiestrategie. Als je een goede marsroute bepaalt, vanuit het einddoel, en ervoor zorgt dat alle betrokkenen dezelfde taal kunnen spreken, dan kun je samen succes boeken.”

Om al deze ontwikkelingen zichtbaar en tastbaar te maken wordt op HR Horizon ook een serie praktijkvoorbeelden getoond, onder meer van Holland Casino, Facebook, Goodup, Netive en Schiphol. Ook wordt ingezoomd op ontwikkelingen die in het licht van bovenstaande voorbeelden interessant zijn, zoals Total Talent Acquisition en Skill Based Hiring. Verschillende onderdelen van het programma, zoals een Escape Room waar bezoekers samen problemen op het gebied van wet- en regelgeving moeten oplossen, zijn bovendien bewust ingebouwd om het idee van Together en samenwerken actief te stimuleren.

Als HR Horizon 2020 deelnemers een impuls geeft om in de eigen organisatie nog actiever de samenwerking tussen inkoop en HR op te zoeken en het idee van ‘Together for Talent’ na te gaan streven is Bouma een tevreden man, vertelt hij: “Uiteindelijk is het heel simpel hoor: Flex is een strategisch HR-instrument. Benader het dan ook zo en doe niet alsof je roerstaafjes inkoopt.”

 


HR Horizon 2020: Together for Talent

In één dag alles over de toekomst van vast en flex

Vanuit het kernthema ‘Together for Talent’ biedt HR Horizon 2020 een uitdagend programma rondom de volgende vier onderwerpen:

  • Inhuur en employer branding
  • Inhuur en de impact van data
  • Inhuur en de alignment van Inkoop & HR
  • Inhuur in de praktijk

Het evenement vindt plaats op donderdag 18 juni 2020 bij InnStyle in Maarssen. Uitgebreide informatie treft u op de event-site www.hrhorizon.nl. Op deze site kunnen deelnemers zich ook aanmelden.


 

Een goed ingericht inhuurproces kan naast tijd- en kwaliteitswinst ook forse kostenbesparingen opleveren. Bij strategische personeelsplanning hoort een professioneel ingerichte flexibele schil. Magnit (voorheen: Brainnet) adviseert organisaties bij het inrichten van hun flexibele schil. Wij ontzorgen organisaties volledig als het gaat om het zoeken en vinden van de juiste professionals, het opstellen en beheren van inhuurcontracten, de facturatie, realtime management informatie, leveranciersmanagement en het minimaliseren van inhuurrisico’s. Wij geloven in transparante samenwerkingsverbanden waarbij talent waarde toevoegt aan ondernemingen. Bekijk alle berichten van Magnit