"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Meer zzp’ers positief over financiële positie bedrijf

CBS en TNO cijfers laten zien dat meer ondernemers geld opzij leggen voor pensioen

In 2019 zijn meer zelfstandig ondernemers zonder personeel positief over de financiële situatie van hun bedrijf dan vier jaar geleden (53 tegen 43 procent). Ook zijn zij vaker tevreden met hun inkomen en over het behoud van opdrachten. Een gunstige beoordeling van de financiën gaat samen met meer animo om te sparen voor het pensioen. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van het CBS en TNO.

Ruim de helft positief over financiële situatie bedrijf

Met het aantrekken van de economie en de toename van de koopkracht in de afgelopen paar jaar is de stemming onder zelfstandig ondernemers zonder personeel verbeterd. In 2019 is 53 procent positief over de financiële situatie van het bedrijf. Vier jaar eerder was dat nog 43 procent. De ondernemers zijn ook iets vaker tevreden over de hoogte van hun inkomen en hebben meer vertrouwen in het behoud van opdrachten. Bovendien maakt een groter deel van de ondernemers zich geen zorgen over de toekomst van het bedrijf.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die voornamelijk eigen arbeid aanbieden zijn positiever over de financiële situatie van hun bedrijf dan degenen die voornamelijk producten verkopen. Bij beide groepen is de afgelopen vier jaar het aandeel toegenomen dat de financiële situatie van het bedrijf positief beoordeelt. Het grootste verschil is te vinden bij de laagopgeleide zelfstandig ondernemers die arbeid aanbieden. In 2015 waren die het minst positief, nu ligt het aandeel dat de financiële situatie als (zeer) goed beoordeelt op ongeveer hetzelfde niveau als dat van middelbaar en hoogopgeleiden.

Laagopgeleide zelfstandig ondernemers die eigen arbeid aanbieden, werken vaak als bouwarbeider (28 procent), als persoonlijk dienstverlener, schoonmaker of keukenhulp (13 procent) of in beroepen in transport en logistiek (12 procent). Vooral de laagopgeleide bouwarbeiders beoordelen hun situatie in 2019 beduidend beter. Hoogopgeleide ondernemers die voornamelijk eigen arbeid aanbieden, werken vaak in bedrijfseconomische en administratieve beroepen (24 procent) of in zorg- en welzijnsberoepen (17 procent). Zelfstandig ondernemers die voornamelijk producten verkopen, werken ongeacht hun onderwijsniveau meestal in commerciële beroepen (32 procent) of als tuinder, akkerbouwer of veeteler (21 procent).

 

Meer ondernemers leggen geld opzij voor pensioen

De meeste zelfstandig ondernemers zonder personeel hebben pensioenvoorzieningen getroffen (82 procent). Ondernemers die de financiële situatie van hun bedrijf als slecht beoordelen, treffen minder vaak voorzieningen (68 procent) dan degenen die hun situatie als goed (87 procent) of zeer goed (94 procent) beoordelen.

De grootste groep zelfstandig ondernemers bouwt pensioen op of heeft dat gedaan in een pensioenfonds via werk in loondienst (45 procent). Zij hebben eerder in loondienst gewerkt of hebben naast hun werk als zelfstandig ondernemer tevens een baan als werknemer.

Vanaf 2017 vraagt het CBS naar de pensioenvoorzieningen van zelfstandig ondernemers. Vergeleken met 2017 bouwen zelfstandig ondernemers in 2019 vaker pensioen op door te sparen of te beleggen. In 2017 was dat 37 procent, in 2019 43 procent. Vooral de ondernemers die de financiële situatie van hun bedrijf als goed of zeer goed beoordelen, sparen of beleggen, respectievelijk 51 procent en 72 procent.

De ZiPredactie plaatst hier interviews en eigen artikelen. Daarnaast persberichten, aankondigingen of (met toestemming) overgenomen artikelen. (contact: info[AT]zipconomy.nl) Bekijk alle berichten van ZiPredactie

2 reacties op dit bericht

  1. Zo zie je maar….
    Overheid op afstand…..
    Een overheid die haar eigen broek niet kan ophouden moet zich niet bemoeien met ondernemers die dit land in de steigers houd….

    • Arie ik deel je optimisme niet. Dit zegt helemaal niets over de mate waarin zzp’ers sparen voor hun pensioen. Het is heel goed mogelijk dat zzp’ers meer zijn gaan sparen door alle publiciteit erover in de afgelopen maanden en dat is mooi. Maar is het genoeg om niet meer te spreken van een (maatschappelijk) probleem??