"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

NBBU-congres: ‘minder Haagse regels, meer focus op millennial’

De NBBU heeft zijn 25-jarig bestaan groots gevierd. En terecht, want er is veel bereikt. Maar ook nog een hoop te doen. Hoe gaan we de arbeidsmarkt van morgen vormgeven? En is de intermediair klaar voor de komst van de millennial?

“We zijn 25 jaar geleden begonnen als een vrijgevochten bende, maar zijn nu volwassen geworden”, zo opende NBBU-voorzitter Brigitte van der Burg het jubileumcongres in de sfeervolle Rijtuigenloods in Amersfoort. Verder was er weinig tijd voor terugblikken, wel veel discussie over de arbeidsmarkt van morgen. De bijna 400 bezoekers – leden, stakeholders, politici, deskundigen – zijn vermaakt met spectaculaire acts en met enkele prikkelende presentaties.

Voor een impressie van het Jubileumcongres Connect in Flex kijk op de site van de NBBU.

Nieuwe coalities nodig

Het meest opvallend was het relaas van Jacco Vonhof, sinds vorig jaar voorzitter van MKB-Nederland en self-made man die als glazenwasser is begonnen en nu een schoonmaakbedrijf van 2.100 mensen runt. Vonhof haalde (als ondernemer) flink uit naar Den Haag. “De verantwoordelijkheid voor sociale zekerheden van werkenden is volledig bij de ondernemer neergelegd. Dat heeft geleid tot complexe wet- en regelgeving. En de politiek komt met oplossingen die het voor ons nog ingewikkelder maken.” Vonhof ziet de gevolgen dagelijks in de praktijk. “Het wordt ons ondernemers niet gemakkelijk gemaakt. Hoe moet een MKB-ondernemer met zeven man in dienst dat allemaal voor elkaar krijgen? Als ik nu opnieuw zou beginnen als ondernemer, dan zou ik echt geen personeel meer aannemen.”

Jacco Vonhof

 

Logisch gevolg is volgens Vonhof dat bedrijven meer gebruik gaan maken van freelancers via platformen als Helpling en Uber Works. “Dat is lekker makkelijk voor een ondernemer. En de politiek dwingt ons er bijna toe. Maar dat moeten we niet willen, dat is ook niet goed voor de werkende zelf.”

Hoe dan wel? “Ik ben het met de visie van Borstlap eens – overigens niet met de voorlopige uitkomsten – dat er een brede basis moet komen voor alle werkenden. Die basiszekerheden – verzekeringen (tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid), hypotheek, pensioen – moeten gelden voor iedereen, ook als iemand even geen werk heeft.”

Daarnaast moet volgens Vonhof volop worden ingezet op een leven lang ontwikkelen. “We moeten toe naar een circulair arbeidsmarkt waarin geïnvesteerd wordt in mensen om tijdens en buiten het werk te blijven leren.” Om dat te realiseren is veel werk in de polder nodig, weet de MKB-voorzitter. “We moeten nieuwe coalities gaan vormen. Ik roep de vakbonden op om dit samen met ons op te pakken.”

Als ik nu opnieuw zou beginnen als ondernemer, dan zou ik echt geen personeel meer aannemen.

‘Millennial is zijn eigen BV’tje’

Het Jubileumcongres stond vooral in het teken van vergezichten, met name over de arbeidsmarkt van morgen. Centraal thema was dan ook: de millennial.

Young Advisory Group verrichtte onlangs in opdracht van de NBBU onderzoek naar hoe millennials naar hun eigen carrière kijken. Korte conclusie uit het YAG-rapport ‘Visie van millennials op de arbeidsmarkt van morgen’ is: De millennial ziet zichzelf als ondernemer van zijn of haar eigen carrière; zij zijn niet zo loyaal aan bedrijven, maar hebben vooral behoefte aan zelfontplooiing en waardering. Zij willen voor wisselende werkgevers/opdrachtgevers aan de slag gaan en 45% overweegt op enig moment in zijn of haar carrière als zelfstandige te gaan werken.

De ‘millenial is zijn eigen BV’tje’, zo vatte dagvoorzitter Jort Kelder samen.

Van der Burg zei tijdens het Jubileumcongres in een reactie op de uitkomsten van het onderzoek dat het op zich al goed nieuws is dat een zo groot percentage flexibel wil werken. “En als je kijkt naar de motieven van de 55% die wel gaat voor de vaste baan, dan blijkt dat zij dit willen vanwege de onderliggende zekerheden als hypotheek en verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid.” Vandaar dat Van der Burg – net als Jacco Vonhof – stelt: “We moeten toe naar sociale zekerheid die past bij deze tijd, ongeacht de contractvorm.”

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) feliciteerde de NBBU in een videoboodschap.

Toekomst van NBBU?

Dagvoorzitter Jort Kelder gooide op een gegeven moment de knuppel in het hoenderhok door voor een volle zaal met uitzendondernemers te vragen of er überhaupt in deze tijd van internet en technologische ontwikkelingen nog intermediairs nodig zijn. Een van de aanwezige millennials die aan het YAG-onderzoek heeft meegewerkt denkt dat de intermediair wel degelijk nodig blijft: “Millennials hebben last van keuzestress en behoefte aan loopbaanbegeleiding.” Daar ligt een schone taak voor de intermediair. Of zoals NBBU-directeur Marco Bastian zegt: “Wij zijn nodig om mensen aan een nieuwe baan te helpen en mensen te helpen bij het omvormen naar nieuwe banen.” Op Kelders’ tweede vraag ‘Bestaat de NBBU nog over 25 jaar?’ antwoordde Van der Burg: “De NBBU wel, maar de flexmarkt zal er dan heel anders uitzien.”

Lees ook: 25 jaar NBBU, belang branchevereniging groter dan ooit