"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Interim-managementbureaus zien groeimarkt dankzij flexibilisering en roep om specialisten

Hoe ziet de markt van interim-management er uit anno 2019? Dat is de kern van het onderzoek dat ZiPconomy in opdracht van en in samenwerking met ABN AMRO heeft uitgevoerd onder interim-managementbureaus. De voorlopige bevindingen van het onderzoek laten zien dat de markt minder in beweging is dan verwacht. Ondanks een substantiële daling van de bureaumarge en de tarieven zien de interim-managementbureaus nog volop kansen en definiëren zij hun markt als ‘groeimarkt’.

In een competitieve markt is het van belang voor interim-managementbureaus na te denken over hun dienstverleningsconcept. In 2011 publiceerde ABN AMRO het onderzoeksrapport Van interim-manager naar interim-professional? Een wake up call voor interim-management.  Daarin voorspelde ABN AMRO dat er flinke veranderingen zouden plaatsvinden. ZiPconomy en ABN AMRO voeren acht jaar later onderzoek uit onder interim-managementbureaus. In dit artikel een vooruitblik op de eerste bevindingen van het onderzoek dat eind november verschijnt.

De markt: omvang en omzet

De markt van interim-managementbureaus is overal. Zowel in sectoren als in vakgebieden is een grote diversiteit aanwezig. De meeste bureaus combineren interim-management met andere vormen van dienstverlening, zoals executive search. Zowel het gemiddeld uurtarief als de gemiddelde bureaumarge zijn lager dan acht jaar geleden. Met deze combinatie  zou het verdienmodel van een bureau zich in een dubbele squeeze moeten bevinden. De squeeze kan een aanleiding zijn voor bureaus om een andere vorm van marge te gebruiken. Minder dan de helft van de respondenten doet dit echter niet. Uit het onderzoek blijkt dat een succesfee of een eenmalig bedrag dat berekend wordt aan klanten of de interim-manager in opkomst is. Dit is een interessante trend. Acht jaar geleden werd voorspeld dat bemiddeling volgens het verdienmodel van een vast fee het zou gaan maken. Partijen die daarin stapten redden het niet. Nu lijkt deze vorm in de herkansing te zitten.

De afgelopen drie jaar is de jaarlijkse omzet van interim-managementbureaus gestegen. Gezien de economische ontwikkelingen is dit logisch. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat zij een stijging van tussen 10 tot 25 procent per jaar hebben.

De toekomst

De bureaus zijn uiterst positief over de verwachte omzetontwikkeling voor de komende jaren. De groeipotentie ligt wat hen betreft in de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de behoefte aan specialisten. Bedreigingen worden gezien in de opkomst van inhuurplatforms, eigen netwerken en kwaliteitsverlies. Wat verschuift is de definitie van interim-manager als gevolg van een veranderende vraag. Door schaarste op de arbeidsmarkt duren werving- en selectieprocedures langer en zijn organisaties eerder geneigd ‘overbruggingsmanagement’ in te zetten. De krappe arbeidsmarkt zorgt ook voor meer vraag naar topspecialisten en experts die een organisatie niet in huis heeft. Groeikansen zitten vooral in project- en programmamanagement aldus de respondenten.

Het dienstverleningsconcept

In 2011 voorspelde ABN AMRO dat interim-management, consulting en detachering steeds meer in elkaar zouden overvloeien. De interim-manager zou interim-professional worden en de bemiddeling van zulke professionals zou een volumemarkt worden. Met alle gevolgen van dien voor de organisatievorm en het verdienmodel van de bemiddelaars.

‘Destijds voorzagen we al dat er een competitieve markt zou ontstaan, mede als gevolg van social media waar vraag en aanbod elkaar naadloos kunnen vinden’, zegt Han Mesters van ABN AMRO. ‘We adviseerden bureaus na te denken over hun dienstverleningsconcept.’

Kijkend naar het dienstverleningsconcept van interim-managementbureaus, dan treffen we daar relatief weinig vernieuwing aan. De meest traditionele vormen, branchespecialist en netwerkbureau, zijn ook nu nog meest voorkomend. Naast de branchespecialist is er een forse stijging van de vakspecialist, die daarmee als nieuwkomer gezien kan worden. Een tweede nieuwe vorm die opkomt is het bureau dat selectie van de interim-manager als executive search behandelt.

Het lijkt erop dat interim-management inderdaad meer tot interim-specialist of interim-professional verwordt, getuige de respons en uitspraken over de aard van opdrachten. Bureaus passen hun dienstverleningsconcept hier vooralsnog nauwelijks op aan. En de dubbele squeeze lijkt bureaus nog geen zorgen te baren. Betekent dit dat de markt rondom interim-managementbureaus volop in beweging is, en zij zelf niet? Of zijn zij zich er niet van bewust dat zij in het oog van de storm zitten?

Presentatie eindresultaat onderzoek

In dit artikel belichten we de voorlopige bevindingen van het onderzoek naar de interim-management markt anno 2019 onder interim-managementbureaus. Bent u benieuwd naar het eindresultaat van dit onderzoek? Kom dan naar de presentatie daarvan op 29 november bij ABN AMRO. Toegang is gratis. U kunt zich hier inschrijven.

Joke Twigt was jarenlang zelfstandig interim-manager. Zij heeft uiteenlopende opdrachten uitgevoerd bij o.a. overheid, non-profit organisaties en financiële dienstverlening, zowel nationaal als internationaal. Zij stapte uit de opdrachtuitvoering en behield connectie met het vak door erover te gaan schrijven. Zij is redacteur interim-management voor ZiPconomy. Bekijk alle berichten van Joke Twigt